• Svenska

Om utlandet Saudiarabien

Förnyelse av pass för vuxna i Saudiarabien

För en person som fyllt 18 år och tidigare haft svenskt pass erfordras följande:

  • Du måste komma personligen till ambassaden.
  • Tidigare pass ska medtas.
  • Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in.
  • Om du inte kan uppvisa tidigare pass måste du uppvisa annan giltig fotolegitimation för att styrka din identitet.
  • Om du är utskriven ur Sverige måste uppehållstillstånd i bosättningslandet uppvisas.
  • Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas.
  • Blanketten ”Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap” ska i förväg fyllas i och tas med vid ansökningstillfället

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Passavgiften är SAR 675. Den betalas i förväg till Sveriges ambassads konto i:

Alawwal Bank
Konto nr: 037.013.971.011
Iban nr: SA 16 5000 0000 0370 1397 1011
Swift: AAALSARI
Adress: Diplomatic Quarter, Riyadh