Meny
  • Svenska

Om utlandet Saudiarabien

Avrådan

Saudiarabien – avrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 15 oktober 2020 beslutat om att ändra avrådan för resor till Saudiarabien. Följande avrådan gäller:

UD avråder från alla resor till Saudiarabiens gränsområde mot Jemen, upp till ett avstånd om 50 kilometer från den jemenitiska gränsen. Avrådan gäller tills vidare.

Vidare avråder UD sedan den 14 mars 2020 från alla icke-nödvändiga resor till bl.a. Saudiarabien med anledning av den pågående pandemin. Denna avrådan gäller i nuläget till och med den 15 november 2020, men kan komma att förlängas.

Avrådan gäller tills vidare.

Aktuella händelser

Ändrad avrådan för Saudiarabien
UD har den 15 oktober fattat beslut om ändrad avrådan för Saudiarabien.
UD avråder från alla resor till Saudiarabiens gränsområde mot Jemen, upp till ett avstånd om 50 kilometer från den jemenitiska gränsen. Avrådan gäller tills vidare.

UD:s reseavrådan med anledning av nya coronaviruset
UD avråder från icke nödvändiga resor till Saudiarabien till och med den 15 november. Eventuell förlängning av avrådan kommer att kommuniceras innan nuvarande avrådan löper ut. Svenska medborgare som är bosatta i utlandet rekommenderas att följa lokala myndigheters råd och anvisningar.

Information om Coronaviruset (Covid-19) i Saudiarabien 

Nya coronaviruset
Saudiarabien har ett pågående utbrott av det nya coronaviruset med smittspridning i samhället. För generell information om smittspridning och hälsoråd om nya coronaviruset se Folkhälsomyndigheten.

Flygtrafik
Observera att reguljär flygtrafik till och från Saudiarabien fortfarande är inställd tills vidare. Från och med den 15 september är det dock möjligt för icke-saudiska medborgare med uppehållstillstånd och/eller giltigt visum i Saudiarabien att resa in och ut ur landet, samma regler gäller för medborgare i GCC-länderna. Beslutet innebär inte att den reguljära flygtrafiken återupptas men att extrainsatta flyg fortsätter.

Myndigheterna har meddelat att ett nytt beslut kommer att fattas senast den 1 december om exakt tidpunkt för återupptagandet av internationell reguljär flygtrafik till landet. Exakt hur frekvent flygtrafiken till och från Riyadh kommer att vara under hösten är ännu oklart. För frågor om flyg hänvisas till flygbolagen.

Ambassaden har information om följande extrainsatta kommersiella flyg: Lufthansa flyger Frankfurt-Riyadh 24 oktober och Riyadh-Frankfurt 25 oktober. Det finns också möjlighet att flyga mellan Dammam och Frankfurt. Biljetter bokas på Lufthansas hemsida eller genom kontakt med Lufthansa service center:

Telefon från Saudiarabien: 800 844 7661 (från STC abonnemang), 800 850 0249 (från övriga abonnemang)
Telefon från utanför Saudiarabien: +971 600595556 eller +971 43898100
E-post: info.ae@dlh.de

Turkish Airlines har i oktober månad flyg mellan Dammam, Jeddah, Riyadh och Istanbul. Flygbiljetter bokas via flygbolagets hemsida. 

Spridningsreducerande åtgärder
Vid inresa till Saudiarabien krävs ett negativt PCR-test ej äldre än 72 timmar för resenärer över 8 år. Efter ankomst gäller tre dagars hemkarantän och ett nytt negativt test den tredje dagen för avslut av karantän. Utan ytterligare test gäller hemkarantän i sju dagar.

Transport med valfritt kommunikationsmedel mellan städer och mellan provinser tillåts numer då utegångsförbud inte råder. Inrikesflyg tillåts. En del verksamheter där social distansering är svårt att upprätthålla såsom gym, bio, skönhetssalonger och frisörer kommer fortsatt vara föremål för vissa begränsningar. Folksamlingar större än 50 personer är tills vidare förbjudna.

Saudiska myndigheter uppmanar samtliga att tvätta händerna noga och tillämpa social distansering. Dessutom ska alla som vistas på allmän plats bära mask som täcker näsa och mun. Böter kan utfärdas för de som bryter mot reglerna.

Uppmaningar och information till svenskar i Saudiarabien
Ambassaden uppmanar svenskar i Saudiarabien att följa händelseutvecklingen, lokala medier och lokala myndigheters anvisningar, samt vara beredda på att nya spridningsreducerande åtgärder kan införas med kort framförhållning. Detta kan exempelvis inkludera utegångsförbud, karantän, transportbegränsningar samt tillgänglighet till offentliga platser och institutioner. 

Ambassaden uppmanar vidare de som befinner sig i Saudiarabien att kontrollera giltighetstiden på sin visering och kontakta närmsta passkontor för eventuell förlängning av giltighetstid med anledning av att det är svårt att resa för tillfället.

För information om inreserestriktioner hänvisas till turistministeriets informationstelefon +966 920 000 890.

Lokala myndigheter uppmuntrar till nedladdning av mobilapplikationerna "Tabaud" och "Tawakkalna" för information om pandemins utbrott från ansvariga saudiska myndigheter.

Saudiarabien erbjuder gratis sjukvård för alla medborgare, bosatta och besökare i landet som drabbats av Covid-19. Personer på plats i Saudiarabien som har hälsofrågor kopplat till coronaviruset kan ringa kortnummer 937.

Svensklistan
Ambassaden påminner svenskar som befinner sig i Saudiarabien om möjligheten att anmäla sig till svensklistan där du kan lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse,
http://www.swedenabroad.com/svensklistan.

Senast uppdaterad 18 okt 2020, 15.30
Ambassadens reseinformation