• Svenska

Om utlandet Saudiarabien

Avrådan

Saudiarabien – avrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 15 oktober 2020 beslutat om att ändra avrådan för resor till Saudiarabien. Följande avrådan gäller:

UD avråder från alla resor till Saudiarabiens gränsområde mot Jemen, upp till ett avstånd om 50 kilometer från den jemenitiska gränsen. Avrådan gäller tills vidare.

Vidare avråder UD sedan den 14 mars 2020 från alla icke-nödvändiga resor till bl.a. Saudiarabien med anledning av den pågående pandemin. Denna avrådan gäller i nuläget till och med den 15 november 2020, men kan komma att förlängas.

Avrådan gäller tills vidare.

Aktuella händelser

UD:s reseavrådan med anledning av nya coronaviruset

UD avråder från icke nödvändiga resor till Saudiarabien till och med den 31 januari 2021. Eventuell förlängning av avrådan kommer att kommuniceras innan nuvarande avrådan löper ut. Svenska medborgare som är bosatta i utlandet rekommenderas att följa lokala myndigheters råd och anvisningar.

Information om Coronaviruset (Covid-19) i Saudiarabien

Nya coronaviruset
Saudiarabien har ett pågående utbrott av det nya coronaviruset med smittspridning i samhället. För generell information om smittspridning och hälsoråd om nya coronaviruset se Folkhälsomyndigheten.

Flygtrafik
Observera att reguljär flygtrafik till och från Saudiarabien pågår i mindre omfattning, exempelvis via Lufthansa, Saudia, KLM, och Turkish Airlines. För frågor om tillgängliga flyg hänvisas till flygbolagen.

Från och med den 15 september är det möjligt för icke-saudiska medborgare med uppehållstillstånd och/eller giltigt visum i Saudiarabien att resa in och ut ur landet, samma regler gäller för medborgare i GCC-länderna.

Saudiska myndigheter har meddelat att reguljär flygtrafik kommer återupptas till fullo kl. 06.00 den 31 mars 2021.

Spridningsreducerande åtgärder

Spridningsreducerade åtgärder uppdateras löpande av saudiska myndigheter. För senaste informationen hänvisas till relevant myndighet.

Vid inresa till Saudiarabien krävs ett negativt PCR-test ej äldre än 72 timmar för resenärer över 8 år. Nya regler från och med den 3 januari innebär:

  1. Inresa för någon som vistats i Storbritannien eller Sydafrika (eller annat land där det muterade viruset sprids) måste innan inresa spendera 14 dagar i ett land där det muterade viruset inte finns. Därefter krävs 14 dagars hemkarantän vid inresa.
  1. Inresa från land där det muterade viruset registrerats (vilket inkluderar inresa från Sverige) ska undergå en sju dagars hemkarantän med negativt PCR-test dag sex som villkor.
  1. Inresa från land där det muterade viruset inte registrerats kräver tre dagars hemkarantän med negativt PCR-test.

Transport med valfritt kommunikationsmedel mellan städer och mellan provinser tillåts liksom inrikesflyg. En del verksamheter där social distansering är svårt att upprätthålla såsom gym, bio, skönhetssalonger och frisörer kommer fortsatt vara föremål för vissa begränsningar. Folksamlingar större än 50 personer är tills vidare förbjudna.

Saudiska myndigheter uppmanar samtliga att tvätta händerna noga och tillämpa social distansering. Dessutom ska alla som vistas på allmän plats bära mask som täcker näsa och mun. Böter kan utfärdas för de som bryter mot reglerna.

Uppmaningar och information till svenskar i Saudiarabien
Ambassaden uppmanar svenskar i Saudiarabien att följa händelseutvecklingen, lokala medier och lokala myndigheters anvisningar, samt vara beredda på att nya spridningsreducerande åtgärder kan införas med kort framförhållning. Detta kan exempelvis inkludera utegångsförbud, karantän, transportbegränsningar samt tillgänglighet till offentliga platser och institutioner. 

Ambassaden uppmanar vidare de som befinner sig i Saudiarabien att kontrollera giltighetstiden på sin visering och kontakta närmsta passkontor för eventuell förlängning av giltighetstid med anledning av att det är svårt att resa för tillfället.

För information om inreserestriktioner hänvisas till turistministeriets informationstelefon +966 920 000 890.

Lokala myndigheter uppmuntrar till nedladdning av mobilapplikationerna "Tabaud" och "Tawakkalna" för information om pandemins utbrott från ansvariga saudiska myndigheter.

Saudiarabien erbjuder gratis sjukvård för alla medborgare, bosatta och besökare i landet som drabbats av Covid-19. Personer på plats i Saudiarabien som har hälsofrågor kopplat till coronaviruset kan ringa kortnummer 937.

Svensklistan
Ambassaden påminner svenskar som befinner sig i Saudiarabien om möjligheten att anmäla sig till svensklistan där du kan lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse,
http://www.swedenabroad.com/svensklistan.

Senast uppdaterad 12 jan 2021, 13.04
Ambassadens reseinformation
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer