Avgifter

Nedan finns ambassadens expeditionsavgifter i SEK, EUR och SAR.

Avgiftslista - Sveriges Ambassad i Riaydh.pdf

Betala in i förväg till ambassadens bankkonto: 

Bank: The Saudi British Bank (SABB)
Kontonummer: 896-041324-002
IBAN: SA37 4500 0000 8960 4132 4002
Swift: SABBSARI

Ta med originalkvittot vid ditt besök.

Senast uppdaterad 02 maj 2024, 13.01