• Svenska

Om utlandet Saudiarabien

Pass, ID-kort och körkort i Saudiarabien

Allmänt om svenska pass

Svenska passhandlingar är biometriska och uppfyller de krav som finns i EU-förordningen om säkerhet och biometri i pass. Detta innebär att resehandlingarna är försedda med ett datachip som lagrar innehavarens personuppgifter, passfoto och fingeravtryck (dock inga fingeravtryck i id-korten). I och med detta behöver man inte ta med några passfoton. Biometri tas istället upp på ambassaden.

Giltighetstiden för pass och nationella id-kort är fem år. För barn under tolv år gäller ett pass i tre år.

Ansökningarna skickas elektroniskt till Rikspolisstyrelsen i Sverige som i sin tur vidarebefordrar dem till Svenska Pass, där passhandlingen tillverkas. Därefter skickas passen med kurir till utlandsmyndigheten som lämnar ut passet till sökande efter att en verifiering i en särskild apparat gjorts.

Ordinarie pass och nationellt ID-kort söks på ambassaden i Riyadh

Ansökan om ordinarie pass och nationellt ID-kort måste göras på ambassaden i Riyadh. Honorärkonsulaten är inte längre passmyndigheter. Detta innebär att honorärkonsulaten i Jeddah, Muskat och Sana’a inte kan ta emot ansökningar om vanliga pass och nationellt id-kort. 

Pass och ID-kort kan upphämtas på ambassaden i Riyadh. De kan även  expedieras till ett av honorärkonslateten. Den sökande får då själv stå för leveransavgiften.

Öppettider för ansökan om pass/ID-kort

Du måste boka en tid före ett besök till ambassaden. Detta gäller samtliga ärenden, även om du exempelvis endast ska förnya/hämta upp ett pass.

Svenska medborgare kan beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod

Att många pass tappas bort eller försvinner är ett problem. Pass som missbrukas och används av andra än passinnehavaren innebär en stor säkerhetsrisk. Svensk lag föreskriver därför att svenska medborgare kan beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod.

Vid behov kan provisoriskt pass utfärdas.

Handläggningstid

Då en ansökan om svenskt pass eller ID-kort är komplett är handläggningstiden ca 3-4 veckor. Det kan ibland dröja längre om leveransen av passen från Sverige tar längre tid än beräknat. Ansök därför alltid i god tid.

Man kan även ansöka om nytt svenskt pass i samband med besök i Sverige. Detta är genrellt sätt snabbare och billigare. Man kan då vända sig till vilken passmyndighet som helst i landet. Mot en avgift kan passet därefter hämtas upp vid en svensk utlandsmyndighet. 

Avgift

Ansökningsavgiften för pass eller nationellt ID-kort är SAR 580.

Avgiften kan betalas på plats vid ansökningstillfället, eller i förväg till Sveriges ambassads konto vid SAB Bank:

Swedish Embassy
Konto nr: 896-041324-001
Iban nr: SA6445000000896041324001
Swift: SABBSARI
Adress: P.O. Box 9084, Riyadh 11413