• Svenska

Om utlandet Saudiarabien

Ansökan om pass för barn under 18 år i Saudiarabien

Följande handlingar behövs vid ansökan för barn som tidigare inte haft pass:

Om ett barn aldrig tidigare haft ett svenskt pass måste först:

  • en anmälan om namn göras
  • ett så kallat samordningsnummer beställas

Båda blanketterna finns att få på ambassaden/ generalkonsulatet och de skickas in till Skatteverket i Sverige. Blanketten för namnamälan finns även att ladda ned från Skatteverkets webbplats:
> Blankett SKV 7750

Obs! Det tar ca 2-3 månader att få besked.

När man senare ansöker om pass för barnet bör man tänka på:

  • Barnet måste komma till ambassaden eller generalkonsulatet tillsammans med sina föräldrar (vårdnadshavare).
  • Båda föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.
  • Födelsebevis för barnet ska uppvisas.
  • Beslut om barns namn och samordningsnummer bör medtas.
  • Vårdnadshavares skriftliga medgivande behövs om bara en förälder kan komma med barnet. Passbilaga - vårdnadshavares medgivande
  • Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas med domstolsbeslut.
  • För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln tillkommer bevis om svenskt medborgarskap.
  • Blanketten ”Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap” ska i förväg fyllas i och tas med vid ansökningstillfället

Observera! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Passavgiften är SAR 675. Den betalas i förväg till Sveriges ambassads konto i:

Alawwal Bank
Konto nr: 037.013.971.011
Iban nr: SA 16 5000 0000 0370 1397 1011
Swift: AAALSARI
Adress: Diplomatic Quarter, Riyadh

Ansökan om pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer