Om utlandet Portugal

Allmän information om pass och nationellt id-kort i Portugal

Tidsbokning för ordinarie pass och nationellt id-kort

Tidsbokning för ansökan om pass/nationellt id-kort kan endast göras online. Det är inte möjligt att boka tid per telefon eller e-post. Vi publicerar nya tider en gång i månaden. Här hittar du mer information: Tidsbokning för ansökan om eller förnyelse av resehandling - Sweden Abroad

Utlämning av resehandling 

Vi har inte tidsbokning för utlämning av pass men speciella tider gäller. Läs mer här: Utlämning av resehandling - Sweden Abroad

En avgift tas ut vid utlämnande när resehandlingen har utfärdats av annan myndighet, t ex ansökt på ambassaden i Lissabon och hämtas på ett honorärkonsulat eller ansökt i Sverige och hämtas ut på ambassaden i Lissabon. Resehandlingen måste hämtas inom sex månader efter att den är mottagen på ambassaden.

Var kan man ansöka om en resehandling?

Du kan ansöka eller förnya din resehandling på ambassaden i Lissabon, på en annan svensk ambassad som har passverksamhet eller hos polisen i Sverige. Om du ansöker i Sverige eller i ett annat land kan du fortfarande hämta ut resehandlingen i Lissabon. Det gäller även dig som är utskriven från den svenska folkbokföringen. Honorärkonsulaten kan endast utfärda provisoriska pass för en enkel resa.

Om du behöver resa och saknar giltig resehandling

Befinner du dig i Portugal och behöver resa akut men hinner inte ansöka om ett ordinarie pass, kan du ansöka om ett provisoriskt pass på ambassaden i Lissabon eller på Sveriges honorärkonsulat i Tavira, Porto, Funchal (Madeira) eller Ponta Delgada (Azorerna). Gäller endast för en enkel resa. Kontakta ambassaden eller konsulatet i god tid innan resan! Läs mer här: Ansökan om provisoriskt pass - Sweden Abroad 

Kontaktuppgifter till honorärkonsulaten hittar du på nedre delen av den här sidan.  

Uppehållsrätt 

Om du är utskriven ur Sverige måste uppehållsrätt (Certificado de Registo de Cidadão da União Europeia) / uppehållstillstånd (Autorização de Residência) i Portugal eller bosättningslandet uppvisas vid ansökningstillfället.

Giltighetstid för pass och nationellt id-kort

Pass och nationellt id-kort är giltigt i fem år för personer över 12 år. För barn under 12 år är giltighetstiden tre år.

Accepterade betalningssätt

På ambassan i Lissabon kan du betala med bankkort eller kontanter. Honorärkonsulaten accepterar endast kontanter.

Antal utfärdade pass

Du beviljas högst tre ordinarie pass under en femårsperiod.

Vanliga frågor om pass och nationellt id-kort