Om utlandet Portugal

Avgifter

Avgifter

Listan nedan visar de vanligast förekommande avgifterna i Portugal. Avgiften betalas i euro, kontant eller med kort, vid ansökningstillfället. Notera att honorärkonsulaten endast accepterar kontanter.

 

 

SEK

EURO

Ordinarie pass

1 600

158

Provisoriskt pass

1 800

178

Nationellt id-kort

1 600

158

Utlämnande av pass och nationellt id-kort som utfärdats av annan myndighet

200

20

Utlämnande av körkort

om ärendet påbörjats och avgiften betalats i Sverige

450

200

44

20

Levnadsintyg

Utan avgift

Utan avgift

Intyg (t ex bestyrkande av kopia/ namnteckning)

200

20

Hindersprövning / Äktenskapscertifikat

200

20

Vigselförrättning på ambassaden

1 200

119