• Svenska

Om utlandet Polen

Östersjöstaternas råd

Östersjöstaternas råd är ett organ för allt multilateralt samarbete mellan regionens regeringar. Rådets verksamhet har fördjupats och breddats och har numera sin tyngdpunkt på praktiskt samarbete mellan fackdepartement och myndigheter.

Östersjöstaternas råd

Senast uppdaterad 27 feb 2018, 15.26