• Svenska

Om utlandet Peru

Frihetsberövad i utlandet

Som turist eller tillfälligt boende i ett annat land omfattas man av den lag och det rättssystem som finns i det landet. UD eller en svensk ambassad kan inte ingripa i andra länders rättsprocesser.

Skulle man gripas av polis eller hamna i fängelse utomlands har man rätt att kontakta sitt lands ambassad. Ambassaden kan bevaka att man får en offentlig försvarare och göra besök i fängelset. Ambassaden och UD kan också hjälpa till att kontakta anhöriga. 

En stor del av de svenskar som sitter fängslade utomlands, är misstänkta eller dömda för narkotikabrott.

Narkotikabrott i Peru medför hårda och långa fängelsestraff. Den jurdiska processen är långsam och förhållandena i de peruanska fängelserna är svåra och inte jämförbara med de svenska.