• Svenska

Om utlandet Peru

Rösta utomlands i Peru

Du som har rösträtt och befinner dig i Peru vid svenskt val kan förtidsrösta på ambassaden i Lima alternativt brevrösta. För att förtidsrösta på ambassaden måste du ha med dig en id-handling. Som id-handling räknas svenskt pass, svenskt id-kort eller en lokal officiell legitimation. Om du inte har med dig en id-handling kan någon annan person i lokalen gå i god för dig. Personen som går i god för dig måste då kunna visa en id-handling. Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett dubblettröstkort eller ett adresskort skrivas ut av röstmottagaren.

Ambassaden publicerar information om mottagningstider i god tid före valet. 

Grundläggande information om att rösta utomlands hittar du på: Information från Valmyndigheten