• Svenska

Om utlandet Peru

Legaliseringar i Peru

Peru har precis som Sverige undertecknat Apostillekonventionen och har gått med på att inte begära legaliseringar av andra konventionsstater. Genom konventionen avstår de fördragsslutande staterna från att kräva diplomatisk eller konsulär legalisering av utländska allmänna handlingar. Legaliseringen ersätts med ett intyg, en s.k. apostille, utfärdat av en behörig myndighet i den stat där handlingen upprättats.

Svenska ambassaden i Lima legaliserar således inte handlingar. Apostille utfärdas endast av en Notarius Publicus i Sverige, sedan 2005.

Då det inte finns auktoriserade översättare från svenska till spanska i Peru, ska alla svenska handlingar som ska presenteras inför peruanska myndigheter vara översatta till spanska och få apostijestämpel av behörig Notarius Publicus i Sverige. 

Mer information här: Sök översättare i vårt register - Kammarkollegiet