• Svenska

Om utlandet Österrike

Äktenskapscertifikat

Sveriges ambassad i Wien ställer ut äktenskapscertifikat till svenska medborgare som är bosatta i Österrike, som är avregistrerade från Sverige och som avser gifta sig inför utländsk myndighet.

För svenska medborgare som är folkbokförda i Sverige sker hindersprövning av skattemyndigheten i Sverige oavsett om du avser gifta dig i Sverige eller utomlands. För dig som är folkbokförd utomlands och avser gifta dig i Sverige sker hindersprövning av det skattekontor på den ort där du uppehåller dig under vistelsen i Sverige.

Förfarande

Ansökan sker genom Skatteverkets blankett SKV 7881. Observera att om båda parter är svenska medborgare görs två äktenskapscertifikat, och då behöver båda parter fylla i varsin blankett.

Blanketten lämnas in personligen till Sveriges ambassad i Wien eller till ett svenskt konsulat, tillsammans med följande handlingar i original:

  • Giltigt pass från dig och din framtida maka/make.
  • Österrikisk "Meldebestätigung" för båda parter, eller liknande dokument som visar var ni är folkbokförda. Dokumentet ska inte vara äldre än tre månader.
  • Personbevis i form av Familjebevis från Skatteverket för den sökande där civilstånd framgår. Dokumentet ska inte vara äldre än tre månader.
  • En "Amtsbestätigung" eller ett annat intyg från den österrikiska myndigheten där ditt civilstånd framgår. Om berörd myndighet inte kan ställa ut ett sådant dokument, krävs i stället ett intyg där det framgår att myndigheten inte kan ställa ut ett sådant dokument. Dokumentet ska inte vara äldre än 3 månader.
  • Om du tidigare varit gift behövs lagakraftvunnen skilsmässodom. Till domen ska ett så kallat artikel 39-intyg till domen (intyg om domar i äktenskapsmål enligt artikel 39 i Bryssel II-förordningen) bifogas.

Äktenskapscertifikatet kan ställas ut på svenska eller engelska. Om så önskas kan en bilaga till äktenskapscertifikatet även ställas ut på tyska. När certifikatet är utställt kan det hämtas ut på Sveriges ambassad i Wien, alternativt skickas certifikatet till din hemadress mot en portoavgift. Certifikatet är giltigt i fyra månader från utställningsdatumet.

Tänk på att äktenskapet inte registreras automatiskt om du gifter dig utomlands. För att registrera äktenskapet i Sverige måste du skicka en vidimerad kopia av vigselbeviset till Skatteverket.

Om du efter giftermålet önskar byta namn sker detta via blankett SKV 7502 som du själv behöver skicka till Skatteverket.

Avgifter

Ansökningsavgiften för ett äktenskapscertifikat och eventuell portoavgift betalas direkt till ambassaden. Ambassadens avgiftssida.

Vigsel vid svensk ambassad

Vigsel kan förrättas vid ett begränsat antal svenska utlandsmyndigheter, dock ej vid Sveriges ambassad i Wien. För information om vid vilka svenska ambassader vigsel är möjligt, se vigsel på ambassad.

Vigsel vid Svenska kyrkan i utlandet

För vigsel vid Svenska kyrkan i utlandet, se Svenska kyrkan i utlandet SKUT:s webbplats.

Vigsel i Österrike

I Österrike kan en borgerlig vigsel ingås vid en lokal Standesamt. Information om att gifta sig i Wien finns på staden Wiens hemsida.