• Svenska

Om utlandet Oman

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

   

Senast uppdaterad 30 apr 2024, 16.32

Aktuella händelser

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Omanska myndigheter lyfte sina covid-relaterade reserestriktioner den 22 maj 2022.

Uppdaterad information om inreserestriktioner till Oman och information om situationen i landet ska i första hand sökas hos omanska hälsoministeriet på nummer +968 2444 1999.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.

Övriga upplysningar

Sverige har ingen ambassad i Oman. Sveriges relationer med Oman sköts från ambassaden i Riyadh, Saudiarabien. Sverige har ett honorärt generalkonsulat i Muskat. För kontaktinformation se ambassadens länk till honorärkonsulaten.

Allmänna säkerhetsläget

Oman har haft en fredlig utveckling de senaste 40 åren och har en väl fungerande samhällsstruktur. Situationen i Oman bedöms överlag vara stabil. Vissa begränsade demonstrationer och missnöjesyttringar har förekommit även efter 2011, sannolikt inspirerade av den protestvåg som svepte över Nordafrika och delar av Levanten och Gulfregionen. De protester som förekom 2011 var främst kopplade till lokala sociala och ekonomiska förhållanden i regionen kring Sohar. I början av 2018 förekom begränsade demonstrationer med krav på att minska arbetslösheten bland omanier. Liknande missnöjesyttringar skedde i maj 2021.

I ett krisläge uppmanas besökare att följa utvecklingen via massmedier och följa instruktioner från landets myndigheter.

Ambassaden uppmanar samtliga svenskar i Oman att anmäla sig till ambassadens svensklista, http://www.swedenabroad.com/svensklistan. Uppgifterna kan vid behov användas av ambassaden för att snabbt kunna kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba dig under en vistelse i landet. Uppgifterna sparas enbart under den tid man själv angett och tas sedan automatiskt bort. 

Terrorism

Till skillnad från grannländerna Saudiarabien och Jemen har Oman hittills inte haft några större problem med islamistiska terroristgrupper.

Naturförhållanden och katastrofer

Risken för jordskalv är relativt hög i Oman, särskilt i landets nordöstra delar. Utanför landets kust går en så kallad förkastningslinje mellan två plattor i jordskorpan. I modern tid har flera allvarliga jordbävningar drabbat grannlandet Iran på andra sidan Persiska viken. Oman anses dock ha god beredskap på området. År 2021 drabbades Oman av en svår storm som åstadkom stora skador, i synnerhet i kustområdena.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Oman kräver att passets giltighetstid är minst sex månader vid inresan.

För ytterligare information om visum och andra inresebestämmelser var vänlig besök hemsidan för Royal Oman Police eller kontakta Omans ambassad i Berlin, som även ansvarar för relationerna med Sverige. 

Hälso- och sjukvård

Hälsovården i Oman håller generellt en kvalitet jämförbar med vården i Västeuropa, med undantag för vissa typer av specialistvård. Tänk ändå på att alltid ha en fullgod reseförsäkring som även inkluderar hemtransport vid allvarligare skada eller sjukdom. Oman har många vårdinrättningar och en relativt liten befolkning, så vårdköer är sällan ett problem. De flesta västerländska läkemedel finns tillgängliga i Oman.

Livsmedelshygienen är generellt god i restauranger och butiker.

Lokala lagar och sedvänjor

Oman är ett muslimskt land, även om andra religioner är tillåtna. Islam präglar samhällsbilden och lagstiftningen på en rad olika sätt. För tillresande västerlänningar gäller det främst att tänka på klädseln. I offentliga sammanhang rekommenderas att täcka armar, axlar och ben. Detta gäller för både kvinnor och män. Tänk även på att respektera att delar av lokalbefolkningen ofta inte vill arbeta under någon av dygnets fem bönetider. Öppet homosexuella handlingar betraktas som ett brott enligt landets lagar.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten i Oman är låg och man kan röra sig tryggt i stora delar av städerna Muskat och Salalah under dygnets alla timmar. På landsbygden bör resenärer iaktta försiktighet, särskilt på kvällar och nätter.

Trafiksäkerhet

Vill man resa runt i Oman är tillgång till bil en förutsättning. Avstånden är ofta långa och kollektivtrafiken begränsad. I de större städerna håller vägar och övrig infrastruktur god standard, men på landsbygden kan kvaliteten på vägnätet vara sämre. Trafiken är tät och trafikolyckor vanliga.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer