Meny
  • Svenska

Om utlandet Oman

Ambassadens reseinformation

   

Senast uppdaterad 04 sep 2019, 13.48

Aktuella händelser

Övriga upplysningar

Sverige har ingen ambassad i Muskat. Sveriges relationer med Oman sköts från ambassaden i Riyadh, Saudiarabien. Sverige har ett honorärt generalkonsulat i Muskat. För kontaktinformation se ambassadens länk till honorärkonsulaten.

Allmänna säkerhetsläget

Oman har haft en fredlig utveckling de senaste 40 åren och har en väl fungerande samhällsstruktur. Situationen i Oman bedöms överlag vara stabil. Vissa begränsade demonstrationer och missnöjesyttringar har förekommit även efter 2011, sannolikt inspirerade av den protestvåg som svepte över Nordafrika och delar av Levanten och Gulfregionen. De protester som förekom 2011 var främst kopplade till lokala sociala och ekonomiska förhållanden i regionen kring Sohar. I början av 2018 förekom begränsade demonstrationer med krav på att minska arbetslösheten bland omanier.

I ett krisläge uppmanas besökare att följa utvecklingen via massmedieroch följa instruktioner från landets myndigheter.

Terrorism

Till skillnad från Saudiarabien och Jemen har Oman hittills inte haft några större problem med islamistiska terroristgrupper.

Naturförhållanden och katastrofer

Risken för jordskalv är relativt hög i Oman, särskilt i landets nordöstra delar. Utanför landets kust går en så kallad förkastningslinje mellan två plattor i jordskorpan. I modern tid har flera allvarliga jordbävningar drabbat grannlandet Iran på andra sidan Persiska viken. Oman anses dock ha god beredskap på området.  År 2007 drabbades Oman av en svår storm som åstadkom stora skador, i synnerhet i kustområdena.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För information om visum och om produkter som är förbjudna att föra in i Oman, var vänlig kontakta Omans ambassad i Berlin som även ansvarar för relationerna med Sverige.

Embassy of Oman in Berlin, Germany
Clayallee 82
14195 Berlin
Germany
Phone: +49 30 8100510

För information om hur ansökan om visum kan göras online, läs gärna vidare här:

Royal Oman Police

Oman kräver att passets giltighetstid är minst sex månader vid inresan.

Hälso- och sjukvård

Hälsovården i Oman håller generellt en kvalitet jämförbar med vården i Västeuropa, med undantag för vissa typer av specialistvård. Tänk ändå på att alltid ha en fullgod reseförsäkring som även inkluderar hemtransport vid allvarligare skada eller sjukdom. Oman har många vårdinrättningar och en relativt liten befolkning, så vårdköer är sällan ett problem. De flesta västerländska läkemedel finns tillgängliga i Oman.

 Livsmedelshygienen är generellt god i restauranger och butiker.

Lokala lagar och sedvänjor

Oman är ett muslimskt land, även om andra religioner är tillåtna. Islam präglar samhällsbilden och lagstiftningen på en rad olika sätt. För tillresande västerlänningar gäller det främst att tänka på klädseln. I offentliga sammanhang rekommenderas att täcka armar, axlar och ben. Detta gäller för både kvinnor och män. Tänk även på att respektera att lokalbefolkningen ofta inte vill arbeta under någon av dygnets fem bönetider. Öppet homosexuella handlingar betraktas som ett brott enligt landets lagar.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten i Oman är låg och man kan röra sig tryggt i stora delar av städerna Muskat och Salalah under dygnets alla timmar. På landsbygden bör resenärer iaktta försiktighet, särskilt på kvällar och nätter.

Trafiksäkerhet

Vill man resa runt i Oman är tillgång till bil en förutsättning. Avstånden är ofta långa och kollektivtrafiken begränsad. I de större städerna håller vägar och övrig infrastruktur god standard, men på landsbygden kan kvaliteten på vägnätet vara sämre. Trafiken är tät och trafikolyckor vanliga.

Resa i landet