• Svenska

Om utlandet Oman

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

   

02 dec 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 2 december 2020 fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 09 nov 2020, 16.57

Aktuella händelser

UD:s reseavrådan med anledning av nya coronaviruset
UD avråder från icke nödvändiga resor till Oman till och med den 31 januari 2021. Eventuell förlängning av avrådan kommer att kommuniceras innan nuvarande avrådan löper ut. Svenska medborgare som är bosatta i utlandet rekommenderas att följa lokala myndigheters råd och anvisningar.

Information om Coronaviruset (Covid-19) i Oman

Nya coronaviruset
Oman har ett pågående utbrott av det nya coronaviruset med smittspridning i samhället. För generell information om smittspridning och hälsoråd om nya coronaviruset se Folkhälsomyndigheten.

Flygtrafik
Den omanska regeringen har fattat beslut om att återuppta internationell reguljär flygtrafik från och med 1 oktober. Frågor om bokning av flygbiljetter hänvisas till flygbolagen.

Spridningsreducerande åtgärder
Större folksamlingar är fortsatt förbjudna och många turistattraktioner är helt stängda, inluderat samtliga stränder.

Den som inte har mask för näsa och mun på allmän plats bötfälls och den som bryter mot ovan restriktioner riskerar att få sitt namn och foto  publicerat i media.

För inresa i landet krävs ett negativt PCR-test, högst 96 timmar gammalt. Ett PCR-test utförs även på flygplatsen vid ankomst. Därefter gäller karantän under sju dagar följt av ett ytterligare PCR-test den åttonde dagen. Karantän förlängs om något av testerna är positiva.

Uppmaningar och information till svenskar i Oman
Ambassaden uppmanar svenskar i Oman att följa händelseutvecklingen,

lokala medier och lokala myndigheters anvisningar, samt vara beredda på att ytterligare spridningsreducerande åtgärder kan införas med kort framförhållning. Detta kan exempelvis inkludera utegångsförbud, karantän, transportbegränsningar samt tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

För information om inreserestriktioner till Oman och information om situationen i landet kan resenärer kontakta omanska hälsoministeriet på nummer +968 2444 1999.

Svensklistan
Ambassaden påminner svenskar som befinner sig i Oman om möjligheten att anmäla sig till svensklistan där du kan lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse, http://www.swedenabroad.com/svensklistan.

Övriga upplysningar

Sverige har ingen ambassad i Oman. Sveriges relationer med Oman sköts från ambassaden i Riyadh, Saudiarabien. Sverige har ett honorärt generalkonsulat i Muskat. För kontaktinformation se ambassadens länk till honorärkonsulaten.

Allmänna säkerhetsläget

Oman har haft en fredlig utveckling de senaste 40 åren och har en väl fungerande samhällsstruktur. Situationen i Oman bedöms överlag vara stabil. Vissa begränsade demonstrationer och missnöjesyttringar har förekommit även efter 2011, sannolikt inspirerade av den protestvåg som svepte över Nordafrika och delar av Levanten och Gulfregionen. De protester som förekom 2011 var främst kopplade till lokala sociala och ekonomiska förhållanden i regionen kring Sohar. I början av 2018 förekom begränsade demonstrationer med krav på att minska arbetslösheten bland omanier.

I ett krisläge uppmanas besökare att följa utvecklingen via massmedieroch följa instruktioner från landets myndigheter.

Terrorism

Till skillnad från Saudiarabien och Jemen har Oman hittills inte haft några större problem med islamistiska terroristgrupper.

Naturförhållanden och katastrofer

Risken för jordskalv är relativt hög i Oman, särskilt i landets nordöstra delar. Utanför landets kust går en så kallad förkastningslinje mellan två plattor i jordskorpan. I modern tid har flera allvarliga jordbävningar drabbat grannlandet Iran på andra sidan Persiska viken. Oman anses dock ha god beredskap på området.  År 2007 drabbades Oman av en svår storm som åstadkom stora skador, i synnerhet i kustområdena.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

För information om visum och om produkter som är förbjudna att föra in i Oman, var vänlig kontakta Omans ambassad i Berlin som även ansvarar för relationerna med Sverige.

Embassy of Oman in Berlin, Germany
Clayallee 82
14195 Berlin
Germany
Phone: +49 30 8100510

För information om hur ansökan om visum kan göras online, läs gärna vidare här:

Royal Oman Police

Oman kräver att passets giltighetstid är minst sex månader vid inresan.

Hälso- och sjukvård

Hälsovården i Oman håller generellt en kvalitet jämförbar med vården i Västeuropa, med undantag för vissa typer av specialistvård. Tänk ändå på att alltid ha en fullgod reseförsäkring som även inkluderar hemtransport vid allvarligare skada eller sjukdom. Oman har många vårdinrättningar och en relativt liten befolkning, så vårdköer är sällan ett problem. De flesta västerländska läkemedel finns tillgängliga i Oman.

 Livsmedelshygienen är generellt god i restauranger och butiker.

Lokala lagar och sedvänjor

Oman är ett muslimskt land, även om andra religioner är tillåtna. Islam präglar samhällsbilden och lagstiftningen på en rad olika sätt. För tillresande västerlänningar gäller det främst att tänka på klädseln. I offentliga sammanhang rekommenderas att täcka armar, axlar och ben. Detta gäller för både kvinnor och män. Tänk även på att respektera att lokalbefolkningen ofta inte vill arbeta under någon av dygnets fem bönetider. Öppet homosexuella handlingar betraktas som ett brott enligt landets lagar.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten i Oman är låg och man kan röra sig tryggt i stora delar av städerna Muskat och Salalah under dygnets alla timmar. På landsbygden bör resenärer iaktta försiktighet, särskilt på kvällar och nätter.

Trafiksäkerhet

Vill man resa runt i Oman är tillgång till bil en förutsättning. Avstånden är ofta långa och kollektivtrafiken begränsad. I de större städerna håller vägar och övrig infrastruktur god standard, men på landsbygden kan kvaliteten på vägnätet vara sämre. Trafiken är tät och trafikolyckor vanliga.

Resa i landet