Meny
  • Svenska

Om utlandet Moldavien

Ambassadens reseinformation

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här
Senast uppdaterad 15 maj 2020, 22.15

Aktuella händelser

Tillfälligt förbud mot resor till Sverige 

Beslutet gäller fram till 15 juni. Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända till sina hem. Läs mer här

UD avråder från alla icke-nödvändiga utlandsresor till 15 juli

Som resenär bör man ta del av UD:s och ambassadernas reseinformation och ladda ner appen UD Resklar. Läs mer om avrådan och frågor och svar här. UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00 För akuta konsulära nödsituationer når man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05

Resor till och från Moldavien under Coronautbrottet

Gränser till Moldavien har stängts för utländska medborgare. Undantag från bestämmelserna görs för statslösa personer och utländska medborgare med hemvist eller uppehållstillstånd i Moldavien. 

Från 17 mars går inte längre några reguljära passagerarflyg till och från Moldavien. Landgränser är stängda med undantag för enstaka till Rumänien. Internationell tågtrafik är stoppad och internationell vägtransport med exempelvis taxi tillåts inte. 

Chartrade flyg går sporadiskt. Kontakta oss via ambassaden.chisinau@gov.se om du är intresserad av att resa med något av dessa! 

Regionen Transnistrien utlyste undantagstillstånd 17 mars med begränsningar för rörlighet i regionen. Utresa ur regionen för utländska medborgare går än så länge. 

Rumänien

Från 25 mars placeras alla som anländer till Rumänien i karantän eller hem-isolering 14 dagar, förutom om direkt vidareflyg finns bokat inom 24 timmar. Se de rumänska reglerna på ambassaden i Bukarests reserekommendationer. 

Rumänien har stängt två landgränsövergångar till Moldavien: Cahul-Oancea och Lipcani-Radauti Prut - med början den 14 mars i 30 dagar. Övriga landgränser ska var öppna, exempelvis Giurgiulesti-Galati, Leuseni-Albita, Sculeni-Sculeni för att lämna landet. 

Ukraina

Ukraina har stängt landgränser till Moldavien för utländska medborgare som inte har uppehållstillstånd eller familj i Ukraina. Internationell flyg- och tågtrafik har stoppats. Se de ukrainska reglerna på ambassaden i Ukrainas hemsida. 

Moldavien har bekräftat fall av Coronaviruset 

De särskilda restriktionerna i Moldavien pga pandemin förlängdes till den 30 juni. Dessa kan komma att förlängas ytterligare. Följ utvecklingen noga. Smittspridningen kan följas här.

Begränsningar i landet 

För att motverka smittspridning får grupper på offentlig plats uppgå till max 3 personer (förutom familjer). Vistelse i lekparker eller utegym tillåts inte. 

Personer över 63 år är förbjudna att vistas utomhus, med undantag för att göra nödvändiga ärenden. Flera byar, städer och regioner har satts i karantän och vissa städer ställer tidvis in lokaltrafiken.

I Chisinau krävs munskydd för inträde i butik, lokaltraffiken eller i annan offentlig lokal. Restauranger och hotel håller stängt till 31 maj, men matleverenaser tillåts. Även köpcentra, gym, fritidscenter är stängda. Kyrkor uppmanas att inte hålla mässor innomhus. Myndigheterna har förbjudit evenemang med fler än 50 deltagare. Skolor och förskolor har stängt fram tills 30 juni .

Myndigheterna uppmanar befolkningen att undvika att använda kommunaltrafiken om möjligt.  

Lokal information finns att tillgå hos Hälsoministeriet på rumänska. 

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

Mer information om och förhållningsätt till Coronaviruset finns även här.

Allmänna säkerhetsläget

Moldavien är generellt sett ett tryggt resmål. Riskerna för terrordåd bedöms i dagsläget vara låga. Som alltid bör besökare vara uppmärksamma på sin omgivning och iaktta försiktighet, eller undvika, stora folksamlingar.

Vad gäller resor till utbrytarrepubliken Transnistrien bör man beakta att de moldaviska myndigheterna inte har kontroll över regionen. Svenska ambassaden har därför begränsade möjligheter att agera i eventuella konsulära ärenden.

Precis som på andra resmål uppmanas till försiktighet vid användandet av bankomater. Var uppmärksam på om bankomaten ser ut att ha manipulerats och använd i så fall en annan automat.

Trafiksäkerhet och allmänna kommunikationer

Trafiksäkerhet

Olycksfrekvensen i den moldaviska trafiken är hög. Vägnätet håller, med vissa undantag, mycket låg standard. Fordon och hästdragna vagnar utan lysen samt fotgängare utan  reflexer rör sig i trafiken även nattetid. Vägarna är ofta dåligt upplysta och i dåligt skick. Vägskyltar och information är otillräckliga. Bensin- och servicestationer finns längs alla större vägar.Trots nolltollerans är rattonykterhet inte ovanligt. Poliskontroller för rattonykterhet blir dock allt vanligare. Bilbälte måste användas både i fram- och baksäte.

Reser man med egen bil till Moldavien måste man vid inpasseringen kunna visa  upp bilens registreringsbevis. Om man har en helförsäkring bör man kontrollera att den täcker resor i Moldavien. Om den svenska försäkringen inte täcker resor i Moldavien kan man höra med försäkringsbolaget om det går att köpa en tilläggsförsäkring, s.k. green card. Ett green card kan även köpas vid gränsen men det är då dyrare.

Hastighetsbegränsningarna är 50 km/h i städer och samhällen och 80 km/h i övrigt.

Om man blir inblandad i en trafikolycka får man inte lämna platsen eller flytta på bilen förrän trafikpolisen anlänt.

När man åker taxi bör man använda taxibilar som är märkta med företagets namn och nummer på sidan av och ovanpå taxibilen. Antingen kan man göra upp om priset på förhand, eller be föraren att använda taxameter. Det finns flera taxi-appar att tillgå eller taxi kan nås på ett stort antal telefonnummer. 

Som fotgängare rekommenderas att man i mörker bär reflexer och gärna även en liten ficklampa eftersom trottoarerna ofta är i dåligt skick och gatubelysning saknas på vissa håll. Man bör också se upp när man går över gatan, eftersom bilarna inte alltid stannar. Många bilar parkeras på trottoaren.

Allmänna kommunikationer

Lokaltrafiken i Chisinau är relativt väl utbyggd. Det finns trådbussar, vanliga bussar och minibussar. Trådbussarna stannar vid varje hållplats, men det är i gengäld ganska långt mellan dessa. En konduktör tar upp avgiften (f n 2 lei) på trådbussen. Vanliga bussar kostar 3 lei. Minibussar är mycket vanliga och i Chisinau finns ett väl utbyggt nät. De kan vinkas in i stort sett var som helst och stannar efter önskemål. Avgiften, 4 lei, betalas direkt till föraren. Minibussarna är ofta överfulla i rusningstid och det förekommer en del olyckor.

Nattetid finns inga allmänna kommunikationer.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Moldavien bedöms vara låg.

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam, påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man börvara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och turism http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/.

Naturförhållanden och katastrofer

Moldavien är ett av de länder i Europa som tenderar att utsättas för jordbävningar. Majoriteten av dessa är för svaga för att kännas och de kraftigare orsakar sällan svår skada. Det är dock viktigt att vara beredd i händelse av en större jordbävning.

Läs gärna dessa råd från ambassaden i Bukarest kring jordbävningsberedskap:

http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bukarest/Reseinformation/Jordbavningsberedskap/

Hälso- och sjukvård

Inga obligatoriska vaccinationer krävs för inresa i landet. Dock rekommenderas att resenärer, särskilt de som planerar att stanna längre, ser över sitt vaccinationsskyd då de kommer att vistas i miljöer med sämre hygieniska förhållanden. För samtliga resenärer är det bra att ha aktuella polio-, stelkramps- och difterivaccinationer samt skydd mot hepatit A och B. Om man kommer att vistas i skogsområden bör man se över sitt vaccinationsskydd mot fästingburna sjukdomar.

Det finns en hel del kringströvande hundar som kan bära på rabiessmitta.

Att dricka kan innebära en risk. Vatten finns att köpa i alla affärer och kiosker.

112 är det nationalla nödnumret för alla typer av nödsituationer. Engelsktalande person ska finnas tillgänglig dygnet runt på larmcentralen.

Sjukvården i landet håller en betydligt lägre nivå än den svenska. Utöver statliga vårdinrättningar finns ett flertal  privata kliniker, samt ett privat sjukhus, MedPark (+373 (0)22 40 00 40). På många sjukhus finns inte engelsktalande personal, men på MedPark finns flera engelsktalande personer.

Tillgänglighet

Personer med funktionsnedsättning kan stöta på svårigheter i Moldavien eftersom tillgängligheten är mycket låg. Exempelvis parkerar många sina bilar på trottoarerna i Chisinau. Byggnader och allmänna kommunikationer är inte anpassade för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Hiss saknas ofta. Det är en god idé att kontakta hotellet eller researrangören för att ta reda på vilka förutsättningar som gäller.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Moldavien är normalt sett ett lugnt och tryggt land, men man bör ändå vara uppmärksam och undvika stora folksamlingar och demonstrationer. Man bör även vara vaksam på ficktjuvar inte minst vid på- och avstigning av transportmedel samt vid trängsel på dessa. Tänk på att förvara pass och plånbok på ett säkert ställe.

Det moldaviska samhället är inte särskilt tolerant vad gäller HBTQ-personer. Alkohol är billigt och lättillgängligt i Moldavien.  Det har hänt att berusade personer blivit utsatta för brott.

Telefonnummer till lokal polis och brandkåren är 112.

Straffen för innehav, användande och smuggling av droger är stränga.

Prostitution är olagligt i Moldavien.

In- och utresebestämmelser

Vid inresa i Moldavien krävs pass eller nationellt ID-kort. Resehandlingen ska vara giltig i tre månader vid inresa.  Aktuell information finns på Moldaviska utrikesministeriets hemsida.

Vid inresa genom Transnistrien från Ukraina saknas moldavisk gränskontroll och därmed får man ingen inresestämpel i Moldavien. Detta krävs inom 72 timmar för att undvika svårigheter vid utresa ur landet. Inresestämpel kan fås från en moldavisk gränspolisstation, på ett utav migrationsmyndighetens kontor eller på ett Public Services Agency-kontor. Information om gränsövergångar finns på den moldaviska gränspolisens hemsida

För resa till regionen Transnistrien krävs pass eller nationellt-ID kort.