• Svenska

Om utlandet Moldavien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

02 dec 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 2 december 2020 fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 22 nov 2020, 23.03

Aktuella händelser

Tillfälligt förbud mot resor till Sverige 

Beslutet gäller fram till 31 oktober. Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända till sina hem. Det finns undantag för vissa länder, men det gäller inte Moldavien. Läs mer här

UD avråder från icke-nödvändiga utlandsresor till många länder.  Läs de uppdaterade reseråden här

Som resenär bör man ta del av UD:s och ambassadernas reseinformation och ladda ner appen UD Resklar. Svenskar i utlandet uppmanas att skriva upp sig på svensklistan för landet där de befinner sig. Läs mer om avrådan och frågor och svar här. UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00 För akuta konsulära nödsituationer når man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05

Resor till och från Moldavien under coronautbrottet

Moldaviska regeringen har upprättat en lista över s.k. "röda länder" för vilka det råder ett generellt, temporärt inreseförbud till Moldavien. Listan, som uppdateras varannan vecka, publiceras på bl.a. hälsoministeriets och utrikesministeriets officiella webbplatser. Se den senaste listan här (på rumänska). På den aktuella listan är Sverige inkluderat.  

Detta innebär att det råder ett generellt inreseförbud för personer som har vistats i Sverige under de senaste veckorna. Det finns dock en rad undantag från inreseförbudet. Bland dessa undantag återfinns exempelvis: personer som har permanent uppehållstillstånd i Moldavien och deras direkta familjemedlemmar, affärsresenärer som kan uppvisa de dokument som är nödvändiga, studenter som reser till Moldavien i utbildningssyfte och för transitering. En komplett lista med undantagen finns i punkt 5.4 av beslut 26 från 21 augusti 2020, se även här (på rumänska). 

Vid ankomst till Moldavien från de länder som är upptagna på den aktuella listan av "röda länder", och där den ankommande uppfyller ett av de ovannämnda undantagen, krävs ifyllande av en hälsodeklaration samt 14 dagars självisolering. Kontakta gränspolisen i Moldavien för uppdaterad information på +373 22 259 717. Fler kontaktuppgifter finns här.

Flygtrafik har återupptagits men särskilda åtgärder för att förebygga smittspridning måste vidtas. Läs mer på flyplatsens hemsida här.

De flesta gränsövergångarna till Rumänien är öppna. Ukraina har åter öppnat sina gränser för inresande utländska medborgare. Uppdaterad information finns hos gränspolisen. Ytterligare begränsningar för personer som reser från Moldavien in i Rumänien kan förekomma, inklusive karantän. Reseinformation om grannländerna finns på respektive ambassads webbplats, se t.ex. Ambassaden i Bukarest  och Ambassaden i Ukraina. 

Begränsningar i landet med anledning av covid-19

Smittspridningen i landet kan följas här.

Munskydd krävs för inträde i butik, lokaltrafiken eller i annan offentlig lokal. I vissa lokaler och offentliga platser råder ytterligare restriktioner och direktkontakt innan besök med platsen som ska besökas rekommenderas. Det finns vissa regionala restirktioner, t.ex. är det obligatoriskt att bära skyddsmask i alla öppna offentliga utrymmen, i hela Chisinau.

För att motverka smittspridning får grupper på offentlig plats uppgå till max 3 personer (förutom familjer). Offentliga tillställningar får maximalt ha 50 deltagare. Personer över 63 år uppmanas att vistas utomhus endast om nödvändigt. 

Lokal information finns att tillgå hos Hälsoministeriet på rumänska. 

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

Mer information om och förhållningsätt till coronaviruset finns även här.

Allmänna säkerhetsläget

Moldavien är generellt sett ett tryggt resmål. Riskerna för terrordåd bedöms i dagsläget vara låga. Som alltid bör besökare vara uppmärksamma på sin omgivning och iaktta försiktighet, eller undvika, stora folksamlingar.

Vad gäller resor till utbrytarrepubliken Transnistrien bör man beakta att de moldaviska myndigheterna inte har kontroll över regionen. Svenska ambassaden har därför begränsade möjligheter att agera i eventuella konsulära ärenden.

Precis som på andra resmål uppmanas till försiktighet vid användandet av bankomater. Var uppmärksam på om bankomaten ser ut att ha manipulerats och använd i så fall en annan automat.

Trafiksäkerhet och allmänna kommunikationer

Trafiksäkerhet

Olycksfrekvensen i den moldaviska trafiken är hög. Vägnätet håller, med vissa undantag, mycket låg standard. Fordon och hästdragna vagnar utan lysen samt fotgängare utan  reflexer rör sig i trafiken även nattetid. Vägarna är ofta dåligt upplysta och i dåligt skick. Vägskyltar och information är otillräckliga. Bensin- och servicestationer finns längs alla större vägar.Trots nolltollerans är rattonykterhet inte ovanligt. Poliskontroller för rattonykterhet blir dock allt vanligare. Bilbälte måste användas både i fram- och baksäte.

Reser man med egen bil till Moldavien måste man vid inpasseringen kunna visa  upp bilens registreringsbevis. Om man har en helförsäkring bör man kontrollera att den täcker resor i Moldavien. Om den svenska försäkringen inte täcker resor i Moldavien kan man höra med försäkringsbolaget om det går att köpa en tilläggsförsäkring, s.k. green card. Ett green card kan även köpas vid gränsen men det är då dyrare.

Hastighetsbegränsningarna är 50 km/h i städer och samhällen och 80 km/h i övrigt.

Om man blir inblandad i en trafikolycka får man inte lämna platsen eller flytta på bilen förrän trafikpolisen anlänt.

När man åker taxi bör man använda taxibilar som är märkta med företagets namn och nummer på sidan av och ovanpå taxibilen. Antingen kan man göra upp om priset på förhand, eller be föraren att använda taxameter. Det finns flera taxi-appar att tillgå eller taxi kan nås på ett stort antal telefonnummer. 

Som fotgängare rekommenderas att man i mörker bär reflexer och gärna även en liten ficklampa eftersom trottoarerna ofta är i dåligt skick och gatubelysning saknas på vissa håll. Man bör också se upp när man går över gatan, eftersom bilarna inte alltid stannar. Många bilar parkeras på trottoaren.

Allmänna kommunikationer

Lokaltrafiken i Chisinau är relativt väl utbyggd. Det finns trådbussar, vanliga bussar och minibussar. Trådbussarna stannar vid varje hållplats, men det är i gengäld ganska långt mellan dessa. En konduktör tar upp avgiften (f n 2 lei) på trådbussen. Vanliga bussar kostar 3 lei. Minibussar är mycket vanliga och i Chisinau finns ett väl utbyggt nät. De kan vinkas in i stort sett var som helst och stannar efter önskemål. Avgiften, 4 lei, betalas direkt till föraren. Minibussarna är ofta överfulla i rusningstid och det förekommer en del olyckor.

Nattetid finns inga allmänna kommunikationer.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Moldavien bedöms vara låg.

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam, påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man börvara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och turism http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/.

Naturförhållanden och katastrofer

Moldavien är ett av de länder i Europa som tenderar att utsättas för jordbävningar. Majoriteten av dessa är för svaga för att kännas och de kraftigare orsakar sällan svår skada. Det är dock viktigt att vara beredd i händelse av en större jordbävning.

Läs gärna dessa råd från ambassaden i Bukarest kring jordbävningsberedskap:

http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bukarest/Reseinformation/Jordbavningsberedskap/

Hälso- och sjukvård

Inga obligatoriska vaccinationer krävs för inresa i landet. Dock rekommenderas att resenärer, särskilt de som planerar att stanna längre, ser över sitt vaccinationsskyd då de kommer att vistas i miljöer med sämre hygieniska förhållanden. För samtliga resenärer är det bra att ha aktuella polio-, stelkramps- och difterivaccinationer samt skydd mot hepatit A och B. Om man kommer att vistas i skogsområden bör man se över sitt vaccinationsskydd mot fästingburna sjukdomar.

Det finns en hel del kringströvande hundar som kan bära på rabiessmitta.

Att dricka kan innebära en risk. Vatten finns att köpa i alla affärer och kiosker.

112 är det nationalla nödnumret för alla typer av nödsituationer. Engelsktalande person ska finnas tillgänglig dygnet runt på larmcentralen.

Sjukvården i landet håller en betydligt lägre nivå än den svenska. Utöver statliga vårdinrättningar finns ett flertal  privata kliniker, samt ett privat sjukhus, MedPark (+373 (0)22 40 00 40). På många sjukhus finns inte engelsktalande personal, men på MedPark finns flera engelsktalande personer.

Tillgänglighet

Personer med funktionsnedsättning kan stöta på svårigheter i Moldavien eftersom tillgängligheten är mycket låg. Exempelvis parkerar många sina bilar på trottoarerna i Chisinau. Byggnader och allmänna kommunikationer är inte anpassade för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Hiss saknas ofta. Det är en god idé att kontakta hotellet eller researrangören för att ta reda på vilka förutsättningar som gäller.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Moldavien är normalt sett ett lugnt och tryggt land, men man bör ändå vara uppmärksam och undvika stora folksamlingar och demonstrationer. Man bör även vara vaksam på ficktjuvar inte minst vid på- och avstigning av transportmedel samt vid trängsel på dessa. Tänk på att förvara pass och plånbok på ett säkert ställe.

Det moldaviska samhället är inte särskilt tolerant vad gäller HBTQ-personer. Alkohol är billigt och lättillgängligt i Moldavien.  Det har hänt att berusade personer blivit utsatta för brott.

Telefonnummer till lokal polis och brandkåren är 112.

Straffen för innehav, användande och smuggling av droger är stränga.

Prostitution är olagligt i Moldavien.

In- och utresebestämmelser

Vid inresa i Moldavien krävs pass eller nationellt ID-kort. Resehandlingen ska vara giltig i tre månader vid inresa.  Aktuell information finns på Moldaviska utrikesministeriets hemsida.

Vid inresa genom Transnistrien från Ukraina saknas moldavisk gränskontroll och därmed får man ingen inresestämpel i Moldavien. Detta krävs inom 72 timmar för att undvika svårigheter vid utresa ur landet. Inresestämpel kan fås från en moldavisk gränspolisstation, på ett utav migrationsmyndighetens kontor eller på ett Public Services Agency-kontor. Information om gränsövergångar finns på den moldaviska gränspolisens hemsida

För resa till regionen Transnistrien krävs pass eller nationellt-ID kort.