• Svenska

Om utlandet Moldavien

Avrådan

Moldavien - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från icke nödvändiga resor till regionen Transnistrien.

Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Svenskar som reser till Moldavien uppmanas att anmäla sig till Svensklistan. Uppgifterna används av ambassaden för att kunna kontakta svenskar som befinner sig i landet om en konsulär krissituation skulle inträffa.

För uppdaterad information ladda även ner appen UD Resklar.

Senast uppdaterad 20 maj 2024, 12.23

Aktuella händelser

Demonstrationer

Ambassaden uppmanar svenskar i landet att undvika demonstrationer runtom i Chisinau och andra städer, i synnerhet nära parlamentet och regeringsbyggnader, samt följa nyheter och myndigheternas rekommendationer. 

Bombhot

Under 2022 och 2023 har flera falska bombhot riktats mot offentliga platser i Moldavien, inklusive mot Chisinaus internationella flygplats. Resenärer uppmanas med anledning av detta att vara särskilt uppmärksamma och följa nyheter samt myndigheternas rekommendationer.   

Säkerhetssituationen med anledning av kriget i Ukraina

Utvecklingen är osäker och säkerhetsläget kan snabbt förändras. Svenskar i Moldavien bör därför ha beredskap att med kort varsel ändra sina planer samt kontrollera sina resehandlingar och försäkringsvillkor. Ett kraftigt försämrat säkerhetsläge kan begränsa ambassadens möjligheter att ge konsulärt stöd. UD och den svenska ambassaden i Chisinau följer utvecklingen nära.

Allmänna säkerhetsläget

Moldavien är generellt sett ett tryggt resmål. Som i många andra europeiska länder förekommer fickstölder. Riskerna för terrordåd bedöms i dagsläget vara låga. Som alltid bör besökare vara uppmärksamma på sin omgivning och iaktta försiktighet, eller undvika stora folksamlingar.

Vad gäller resor till utbrytarregionen Transnistrien bör man beakta att de moldaviska myndigheterna inte har kontroll över regionen. Svenska ambassaden har därför mycket begränsade möjligheter att agera i eventuella konsulära ärenden.

Vid resor från Ukraina till Moldavien landvägen rekommenderas att resa via Soroca i norr eller Palanca i söder. 

Precis som på andra resmål uppmanas till försiktighet vid användandet av bankomater. Var uppmärksam på om bankomaten ser ut att ha manipulerats och använd i så fall en annan bankomat. Betalning med kort accepteras i de flesta sammanhangen. I mindre affärer/kiosker accepteras dock oftast enbart kontanter. Detsamma gäller vid resa med taxibilar.

Trafiksäkerhet och allmänna kommunikationer

Trafiksäkerhet

Olycksfrekvensen i den moldaviska trafiken är hög. Vägnätet håller, med vissa undantag, mycket låg standard. Fordon och hästdragna vagnar utan lysen samt fotgängare utan  reflexer rör sig i trafiken även nattetid. Vägarna är ofta dåligt upplysta och i dåligt skick. Vägskyltar och information är otillräckliga. Bensin- och servicestationer finns längs alla större vägar.Trots nolltollerans är rattonykterhet inte ovanligt. Poliskontroller för rattonykterhet blir dock allt vanligare. Bilbälte måste användas både i fram- och baksäte.

Reser man med egen bil till Moldavien måste man vid inpasseringen kunna visa upp bilens registreringsbevis. Om man har en helförsäkring bör man kontrollera att den täcker resor i Moldavien. Om den svenska försäkringen inte täcker resor i Moldavien kan man höra med försäkringsbolaget om det går att köpa en tilläggsförsäkring, s.k. green card. Ett green card kan även köpas vid gränsen men det är då dyrare.

Hastighetsbegränsningarna är 50 km/h i städer och samhällen och 80 km/h i övrigt. 

Om man blir inblandad i en trafikolycka får man inte lämna platsen eller flytta på bilen förrän trafikpolisen anlänt.

När man åker taxi bör man använda taxibilar som är märkta med företagets namn och nummer på sidan av och ovanpå taxibilen. Antingen kan man göra upp om priset på förhand, eller be föraren att använda taxameter. Det finns flera taxi-appar att tillgå eller taxi kan nås på ett stort antal telefonnummer. Vid resa med taxibilar accepteras enbart kontanter.

Som fotgängare rekommenderas att man i mörker bär reflexer och gärna även en liten ficklampa eftersom trottoarerna ofta är i dåligt skick och gatubelysning saknas på vissa håll. Man bör också se upp när man går över gatan, eftersom bilarna inte alltid stannar. Många bilar parkeras på trottoaren.

Allmänna kommunikationer

Lokaltrafiken i Chisinau är relativt väl utbyggd. Det finns trådbussar, vanliga bussar och minibussar. Trådbussarna stannar vid varje hållplats, men det är i gengäld ganska långt mellan dessa. Minibussar är mycket vanliga och i Chisinau finns ett väl utbyggt nät. De kan vinkas in i stort sett var som helst och stannar efter önskemål. Minibussarna är ofta överfulla i rusningstid och det förekommer en del olyckor.

Nattetid finns inga allmänna kommunikationer.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Moldavien bedöms vara låg.

Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam, påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till.

Koranbränningarna i Sverige har lett till starka reaktioner och det finns skäl att befara att hotbilden i Sverige och mot svenska intressen globalt har ökat. Även i ljuset av detta bör man vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och hot utomlands på regeringens hemsida.

Naturförhållanden och katastrofer

Jordskalv

Moldavien är ett av de länder i Europa som tenderar att utsättas för jordbävningar. Majoriteten av dessa är för svaga för att kännas och de kraftigare orsakar sällan svår skada. Det är dock viktigt att vara beredd i händelse av en större jordbävning.

Läs gärna dessa råd från ambassaden i Bukarest kring jordbävningsberedskap.

Hälso- och sjukvård

Inga obligatoriska vaccinationer krävs för inresa i landet. Dock rekommenderas att resenärer särskilt de som planerar att stanna längre, ser över sitt vaccinationsskyd då de kommer att vistas i miljöer med sämre hygieniska förhållanden. För samtliga resenärer är det bra att ha aktuella polio-, stelkramps- och difterivaccinationer samt skydd mot hepatit A och B. Om man kommer att vistas i skogsområden bör man se över sitt vaccinationsskydd mot fästingburna sjukdomar.

Det finns en hel del kringströvande hundar som kan bära på rabiessmitta.

Att dricka vatten ur naturen men även kranvatten kan innebära en risk. Vatten finns att köpa i alla affärer och kiosker.

112 är det nationella nödnumret för alla typer av nödsituationer. Engelsktalande person ska finnas tillgänglig dygnet runt på larmcentralen.

Sjukvården i landet håller en betydligt lägre nivå än den svenska. Utöver statliga vårdinrättningar finns ett flertal  privata kliniker, samt ett privat sjukhus, MedPark +373 22 40 00 40. På många sjukhus finns inte engelsktalande personal, men på MedPark finns flera engelsktalande personer.

Lokala lagar och sedvänjor

Vid besök i ett annat land är det viktigt att respektera det landets lagar och sedvänjor. 

Vid besök i kyrkor bör man klä sig propert och undvika t ex korta kjolar, shorts och linne. Därutöver bör kvinnor bära sjal. 

Tillgänglighet

Personer med funktionsnedsättning kan stöta på svårigheter i Moldavien eftersom tillgängligheten är mycket låg. Exempelvis parkerar många sina bilar på trottoarerna i Chisinau. 

Byggnader och allmänna kommunikationer är inte anpassade för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Hiss saknas ofta. Det är en god idé att kontakta hotellet eller researrangören för att ta reda på vilka förutsättningar som gäller.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Moldavien är normalt sett ett lugnt och tryggt land, men man bör ändå vara uppmärksam och undvika stora folksamlingar och demonstrationer. Man bör även vara vaksam på ficktjuvar inte minst vid på- och avstigning av transportmedel samt vid trängsel på dessa. Tänk på att förvara pass och plånbok på ett säkert ställe. 

Det moldaviska samhället är inte särskilt tolerant vad gäller HBTQ-personer.

Alkohol är billigt och lättillgängligt i Moldavien. Det har hänt att berusade personer blivit utsatta för brott.

Telefonnummer till lokal polis och brandkåren är 112.

Straffen för innehav, användande och smuggling av droger är stränga.

Prostitution är olagligt i Moldavien.

In- och utresebestämmelser

Vid inresa i Moldavien krävs pass eller nationellt ID-kort. Resehandlingen ska vara giltig i tre månader vid utresa. Aktuell information finns på Moldaviska utrikesministeriets hemsida.

Vid resor från Ukraina till Moldavien landvägen rekommenderas att resa via Soroca i norr eller Palanca i söder. 

Vid inresa genom Transnistrien från Ukraina saknas moldavisk gränskontroll och därmed får man ingen inresestämpel i Moldavien. Detta krävs inom 72 timmar för att undvika svårigheter vid utresa ur landet. Inresestämpel kan dock fås från en moldavisk gränspolisstation, på ett utav migrationsmyndighetens kontor eller på ett Public Services Agency-kontor.

Information om gränsövergångar finns på den moldaviska gränspolisens hemsida

För resa till regionen Transnistrien krävs pass eller nationellt-ID kort. 

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer