• Svenska

Om utlandet Mexiko

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare med svenskt giltigt pass kan för turistbesök vanligtvis uppehålla sig i Mexico under 180 dagar utan visering.

Vid inresa till Mexico förbehåller sig gränspolisen rätten att begränsa vistelsetidens längd och i extrema fall neka inresa.

Ett inresedokumentet, ofta kallat "turistkort", behövs fyllas i före passkontroll. Dokumentet, som stämplas i passkontrollen, måste även uppvisas vid utresa. Har man förlorat dokumentet kan det bli problem vid utresa och man kan behöva betala böter. Det är viktigt att inte stanna längre i landet än den tid som anges i inresedokumentet.

Vid inresa landvägen från USA, Guatemala och Belize är man själv skyldig att se till att man får en inresestämpel. Utan inresestämpel i passet betraktas man som illegal i landet och man kan bli deporterad.

Gäller vistelsen annat ändamål än turism kan det krävas särskilt tillstånd. Kontakta Mexikos ambassad i Stockholm för vidare information.

UD:s allmänna information om dubbelt medborgarskap finns på http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/dubbelt-medborgarskap/ .

Senast uppdaterad 20 sep 2021, 12.11