• Svenska

Om utlandet Mexiko

In- och utresebestämmelser i Mexiko

Turister som reser på svenska pass behöver inget visum och passet behöver vara giltigt för hela vistelsetiden. För att bli insläppt i landet kan gränspolisen begära om att få se bevis på hem/utresa, boende/hotell samt att man har tillräckligt med medel att försörja sig under sin tilltänkta vistelse. Ska man bo hemma hos någon kan gränspolisen be om ett inbjudningsbrev där fullständig information bör framgå (såsom värdens och resenärens namn, kontaktuppgifter, adress i Mexiko samt syfte med besöket).

Vid inresa till Mexiko för turism förbehåller sig gränspolisen rätten att begränsa vistelsetidens längd. Vistelsetiden stämplas/ skrivs in i passet eller på det sk. "turistkortet" (FMM). Man har inte automatiskt rätt till 180 dagars vistelse. Det åligger var resenär att kontrollera den givna vistelsetiden. Mexikanska myndigheter har rätt att arrestera personer som stannar längre än den givna vistelsetiden.

För att resa ut från Mexiko behöver man kunna visa upp sitt pass (och ev FMM om det har behövt fyllas i vid inresa) med inresestämpeln. Har man förlorat sitt pass eller FMM behöver man betala en avgift på ca MXN 600 för att få en ny stämpel. Detta kan göras på alla internationella flygplatser i landet.

Vid inresa landvägen från USA, Guatemala och Belize är man själv skyldig att se till att man får en inresestämpel. Utan inresestämpel i passet betraktas man som illegal i landet och man kan bli arresterad och deporterad.

Turister har ingen rätt att utföra någon typ av voluntär- eller avlönat arbete. Skulle du vilja utföra någon typ av arbete kontakta Mexikos ambassad i Stockholm för information om vilket visum som behövs.

Inreseskatt för staten Quintana Roo (Cancún, Playa del Carmen, Tulum)
Från och med den 1 april 2021 tar staten Quintana Roo ut en skatt för alla besökande turister. Turister kan göra betalningen före eller under vistelsen. Betalningsbevis måste uppvisas på flygplatsen före avgång. Betalningen kan göras på VISITAX webbportal (VISITAX), tillgänglig på engelska. Assistans med webbportalen finns också på Cancuns flygplats.

UD:s allmänna information om dubbelt medborgarskap finns på http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/dubbelt-medborgarskap/

Senast uppdaterad 03 jul 2024, 10.55