• Svenska

Om utlandet Mexiko

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare med svenskt giltigt pass kan för turistbesök vanligtvis uppehålla sig i Mexico under 180 dagar utan visering.

Vid inresa till Mexico förbehåller sig gränspolisen rätten att begränsa vistelsetidens längd och i extrema fall neka inresa.

Ett inresedokumentet, ofta kallat "turistkort", behövs fyllas i före passkontroll. Dokumentet, som stämplas i passkontrollen, måste även uppvisas vid utresa. Har man förlorat dokumentet kan det bli problem vid utresa och man kan behöva betala böter. Det är viktigt att inte stanna längre i landet än den tid som anges i inresedokumentet.

Vid inresa landvägen från USA, Guatemala och Belize är man själv skyldig att se till att man får en inresestämpel. Utan inresestämpel i passet betraktas man som illegal i landet och man kan bli deporterad.

Gäller vistelsen annat ändamål än turism kan det krävas särskilt tillstånd. Kontakta Mexikos ambassad i Stockholm för vidare information.

Inträdesskatt för staten Quintana Roo (Cancún, Playa del Carmen, Tulum)
Från och med den 1 april 2021 tar staten Quintana Roo ut en skatt för alla besökande turister. Turister kan göra betalningen före eller under vistelsen. Betalningsbevis måste uppvisas på flygplatsen före avgång. Betalningen kan göras på VISITAX webbportal (VISITAX), tillgänglig på engelska. Assistans med webbportalen finns också på Cancuns flygplats.

UD:s allmänna information om dubbelt medborgarskap finns på http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/dubbelt-medborgarskap/ .

Senast uppdaterad 09 sep 2022, 11.57