Meny
  • Svenska

Om utlandet Mexiko

27 mar 2020

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Läs mer här. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020 och gäller till och med den 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Regeringen har den 19 mars, med anledning av Europeiska rådets och kommissionens uppmaning, beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19. Läs mer om beslutet här.

Covid-19

Det utbrott av coronavirus (som orsakar sjukdomen covid-19) har av Världhälsoorganisationen (WHO) nu förklarats vara en pandemi.

Mexikanska myndigheter har den 23 mars beslutat att bla biografer, museeum, barer, nattklubbar etc ska hållas stängda. Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar. Mexikanska myndigheter har än så länge inte infört några reserestriktioner till eller från Mexiko.

Mexikanska hälsoministeriet har publicerat information och råd angående viruset på sin hemsida (på spanska).

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsovård, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Frågor och svar om reseavrådan

Hemresor via USA
USA och Mexiko inför reserestriktioner landvägen från och med 21mars 00:01 för icke-nödvändiga resor. Mer information har USA ambassad i Mexico. För in- och utresebestämmelser till USA samt ESTA frågor vänligen besök Sveriges ambassad i Washingtons hemsida.

Hemresor via Europa
Svenska medborgare eller personer med uppehållstillstånd i Sverige ska kunna resa hem via EU länder sålänge man kan uppvisa vidareresa till Sverige, men det är viktigt att dubbelkolla med flygbolaget.  Det är individens ansvar att säkerställa hela sin planerade resrutt.

För svenskar som vill resa hem via Kastrup finns informatin på flygplatsens hemsida.

 

Anmälan till svensklistan och UD Resklar
Ambassaden uppmanar svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan. Genom att vara anmäld till svensklistan ger du UD och ambassaden möjlighet att snabbt kunna kontakta dig. Ladda även ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser.

Uppmanar UD svenskar att resa hem?
Det finns ingen svensk rekommendation att lämna Mexico, men alla som befinner sig i landetbör se över sin egen situation. Läget förändras mycket snabbt . Allt fler länder inför olika åtgärder med kort varsel för att begränsa smittspridningen vilket även bidrar till kraftiga störningar i internationell flygtrafik och det blir allt svårare att hitta flygresor från Mexico till Sverige.

Resenärer måste anpassa sig till situationen och acceptera en viss grad av ovisshet. UD och ambassaderna bistår bland annat med råd hur enskilda bäst kan lösa ut situationen men det är ett beslut som individen måste ta. Det kan dock vara bra att se över sin hemförsäkring så att reseskyddet täcker eventuella merkostnader.

Kommer UD att hjälpa svenskar att ta sig hem?
Utgångspunkten för svenskt agerande är att resebranschen ska ta ansvar för sina resenärer. UD försöker bistå med en dialog med flygbolag om möjligheten att hämta hem svenska resenärer.

UD:s möjligheter att bistå påverkas i nuvarande situation av omständigheterna som råder. UD uppmanar den enskilde att själv ordna sin återresa genom sin resebyrå, sitt flygbolag eller försäkringbolag. Vi förstår att situationen är svår, men resenärer kommer behöva anpassa sig till situationen som är och acceptera ovisshet och förseningar. Resenärer kan bli tvungna att stanna kvar på resmålet tills flygtrafiken återupptas. Situationen är på många sätt exceptionell när det gäller möjligheterna att resa mellan och inom länder.

 

Generella frågor och svar om avrådan från UD finns här: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/fragor-och-svar-om-reseavradan/


Vulkanen Popocatepetl

Vulkanen Popocatepetl som ligger mellan Mexiko City och Puebla är aktiv och har så varit underen längre tid. Lokala myndigheter har utfärdat varningar men aktiviteten påverkar endast besök i omgivningen - inte Mexico City. Mer informationen (på spanska) finns på Centro Nacional de Prevencion de Disastres.

Senast uppdaterad 28 mar 2020, 10.20
Ambassadens reseinformation