Meny
  • Svenska

Om utlandet Mexiko

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Läs mer här. Beslut om förlängning av avrådan togs 13 maj 2020 och gäller nu till och med den 15 juli. Frågor och svar om reseavrådan

Regeringen har beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 15 juni. Beslutet har fattats efter rekommendation av Europeiska kommissionen. Syftet med inreseförbudet är på samma sätt som tidigare att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19. Frågor och svar om tillfälliga inreseförbudet finner du här. 

 

Covid-19

Det utbrott av coronavirus (som orsakar sjukdomen covid-19) har av Världhälsoorganisationen (WHO) förklarats vara en pandemi.

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsovård, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida här och på information från 1177.se  om hälsovård. 

 

Mexikanska restriktioner

Mexikos regering annonserade den 21 april att de nu befinner sig fas 3, dvs att det finns en omfattande smittspridning i samhället av Covid-19. 

Den 30 mars beslutade mexikanska myndigheter att införa restriktioner och fram till 30 maj ställs alla icke-nödvändiga aktiviteter i privat, social och offentlig sektor in. Ledorden är #Quedateencasa (stanna hemma) och #SanaDistancia (hälsosamt avstånd). De flesta butiker, biografer, parker, stränder och andra offentliga platser är stängda och uppgifter finns även om avstängda vägar. I flera delstater inklusive städer (exempelvis Mexiko City) är det obligatoriskt med munskydd på offentliga platser. Restriktionerna kan variera mellan olika provinser och svenska medborgare bör hålla sig uppdaterade vad som gäller lokalt och följa anvisningarna. 

Den 2 april beslutade mexikanska myndigheter att de kommer börja stänga samtliga hotell i landet (vissa ska förberedas att kunna ta emot Covid-19 patienter) och att turister boende på hotell uppmanas av mexikanska myndigheter att lämna landet. Mer information på spanska. Det kommer ske gradvis och vissa hotell är fortfarande öppna med begränsad kapacitet för nödvändiga övernattningar.

Läs mer om detta på mexikanska hälsoministeriet som har publicerat information och råd angående viruset på sin hemsida (på spanska).

Mexikanska myndigheter har än så länge inte infört några reserestriktioner till eller från Mexiko, men allt färre flygbolag reser mellan Europa och Mexico och de som fortfarande flyger har reducerad frekvens. Det finns dock fortfaranda kommersiella alternativ från Mexico City.

 

Hemresor via USA

USA och Mexiko inför reserestriktioner landvägen från och med 21mars 00:01 för icke-nödvändiga resor. Mer information har USA ambassad i Mexico. För in- och utresebestämmelser till USA samt ESTA frågor vänligen besök Sveriges ambassad i Washingtons hemsida.

Hemresor via Europa

Svenska medborgare eller personer med uppehållstillstånd i Sverige ska kunna resa hem via EU länder sålänge man kan uppvisa vidareresa till Sverige, men det är viktigt att dubbelkolla med flygbolaget.  Det är individens ansvar att säkerställa hela sin planerade resrutt.

För svenskar som vill resa hem via Kastrup finns information på flygplatsens hemsida.

Anmälan till svensklistan och UD Resklar

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan. Genom att vara anmäld till svensklistan ger du UD och ambassaden möjlighet att snabbt kunna kontakta dig. Ladda även ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser.

Uppmanar UD svenskar att resa hem?

Det finns ingen svensk rekommendation att lämna Mexiko, men alla som befinner sig i landet bör se över sin egen situation. Läget förändras mycket snabbt . Allt fler länder inför olika åtgärder med kort varsel för att begränsa smittspridningen vilket även bidrar till kraftiga störningar i internationell flygtrafik och det blir allt svårare att hitta flygresor från Mexiko till Sverige.

Resenärer måste anpassa sig till situationen och acceptera en viss grad av ovisshet. UD och ambassaderna bistår bland annat med råd hur enskilda bäst kan lösa ut situationen men det är ett beslut som individen måste ta. Det kan dock vara bra att se över sin hemförsäkring så att reseskyddet täcker eventuella merkostnader.

Kommer UD att hjälpa svenskar att ta sig hem?

Utgångspunkten för svenskt agerande är att resebranschen ska ta ansvar för sina resenärer. UD försöker bistå med en dialog med flygbolag om möjligheten att hämta hem svenska resenärer. I nuläget finns kommersiella flyg från Mexiko till Sverige, framför allt med utresa från Mexico City.

UD uppmanar därför den enskilde att själv ordna sin återresa genom sin resebyrå, sitt flygbolag eller försäkringbolag. Vi förstår att situationen är svår, men resenärer kommer behöva anpassa sig till situationen som är och acceptera ovisshet och förseningar. Resenärer kan bli tvungna att stanna kvar på resmålet tills flygtrafiken återupptas. Situationen är på många sätt exceptionell när det gäller möjligheterna att resa mellan och inom länder.

I länder där det funnits överhängande behov och andra alternativ varit uttömda har UD genomfört EU-gemensamma assisterade hemtresor. Även vid den här typen av resor måste resenären själv betala för sin biljett. Det är därför i de flesta fall bättre för resenären att själv försöka ordna sin hemresa så länge det är möjligt. Det finns inga kostnadsfria alternativ.

Generella frågor och svar om avrådan från UD finns här: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/fragor-och-svar-om-reseavradan/

Vulkanen Popocatepetl

Vulkanen Popocatepetl som ligger mellan Mexiko City och Puebla är aktiv och har så varit under en längre tid. Lokala myndigheter har utfärdat varningar men aktiviteten påverkar endast besök i omgivningen - inte Mexico City. Mer informationen (på spanska) finns på Centro Nacional de Prevencion de Disastres.

Senast uppdaterad 27 maj 2020, 09.12
Ambassadens reseinformation