Meny
  • Svenska

Om utlandet Mexiko

Ambassadens reseinformation

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här
Senast uppdaterad 27 maj 2020, 09.12

Aktuella händelser

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Läs mer här. Beslut om förlängning av avrådan togs 13 maj 2020 och gäller nu till och med den 15 juli. Frågor och svar om reseavrådan

Regeringen har beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 15 juni. Beslutet har fattats efter rekommendation av Europeiska kommissionen. Syftet med inreseförbudet är på samma sätt som tidigare att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19. Frågor och svar om tillfälliga inreseförbudet finner du här. 

 

Covid-19

Det utbrott av coronavirus (som orsakar sjukdomen covid-19) har av Världhälsoorganisationen (WHO) förklarats vara en pandemi.

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsovård, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida här och på information från 1177.se  om hälsovård. 

 

Mexikanska restriktioner

Mexikos regering annonserade den 21 april att de nu befinner sig fas 3, dvs att det finns en omfattande smittspridning i samhället av Covid-19. 

Den 30 mars beslutade mexikanska myndigheter att införa restriktioner och fram till 30 maj ställs alla icke-nödvändiga aktiviteter i privat, social och offentlig sektor in. Ledorden är #Quedateencasa (stanna hemma) och #SanaDistancia (hälsosamt avstånd). De flesta butiker, biografer, parker, stränder och andra offentliga platser är stängda och uppgifter finns även om avstängda vägar. I flera delstater inklusive städer (exempelvis Mexiko City) är det obligatoriskt med munskydd på offentliga platser. Restriktionerna kan variera mellan olika provinser och svenska medborgare bör hålla sig uppdaterade vad som gäller lokalt och följa anvisningarna. 

Den 2 april beslutade mexikanska myndigheter att de kommer börja stänga samtliga hotell i landet (vissa ska förberedas att kunna ta emot Covid-19 patienter) och att turister boende på hotell uppmanas av mexikanska myndigheter att lämna landet. Mer information på spanska. Det kommer ske gradvis och vissa hotell är fortfarande öppna med begränsad kapacitet för nödvändiga övernattningar.

Läs mer om detta på mexikanska hälsoministeriet som har publicerat information och råd angående viruset på sin hemsida (på spanska).

Mexikanska myndigheter har än så länge inte infört några reserestriktioner till eller från Mexiko, men allt färre flygbolag reser mellan Europa och Mexico och de som fortfarande flyger har reducerad frekvens. Det finns dock fortfaranda kommersiella alternativ från Mexico City.

 

Hemresor via USA

USA och Mexiko inför reserestriktioner landvägen från och med 21mars 00:01 för icke-nödvändiga resor. Mer information har USA ambassad i Mexico. För in- och utresebestämmelser till USA samt ESTA frågor vänligen besök Sveriges ambassad i Washingtons hemsida.

Hemresor via Europa

Svenska medborgare eller personer med uppehållstillstånd i Sverige ska kunna resa hem via EU länder sålänge man kan uppvisa vidareresa till Sverige, men det är viktigt att dubbelkolla med flygbolaget.  Det är individens ansvar att säkerställa hela sin planerade resrutt.

För svenskar som vill resa hem via Kastrup finns information på flygplatsens hemsida.

Anmälan till svensklistan och UD Resklar

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan. Genom att vara anmäld till svensklistan ger du UD och ambassaden möjlighet att snabbt kunna kontakta dig. Ladda även ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser.

Uppmanar UD svenskar att resa hem?

Det finns ingen svensk rekommendation att lämna Mexiko, men alla som befinner sig i landet bör se över sin egen situation. Läget förändras mycket snabbt . Allt fler länder inför olika åtgärder med kort varsel för att begränsa smittspridningen vilket även bidrar till kraftiga störningar i internationell flygtrafik och det blir allt svårare att hitta flygresor från Mexiko till Sverige.

Resenärer måste anpassa sig till situationen och acceptera en viss grad av ovisshet. UD och ambassaderna bistår bland annat med råd hur enskilda bäst kan lösa ut situationen men det är ett beslut som individen måste ta. Det kan dock vara bra att se över sin hemförsäkring så att reseskyddet täcker eventuella merkostnader.

Kommer UD att hjälpa svenskar att ta sig hem?

Utgångspunkten för svenskt agerande är att resebranschen ska ta ansvar för sina resenärer. UD försöker bistå med en dialog med flygbolag om möjligheten att hämta hem svenska resenärer. I nuläget finns kommersiella flyg från Mexiko till Sverige, framför allt med utresa från Mexico City.

UD uppmanar därför den enskilde att själv ordna sin återresa genom sin resebyrå, sitt flygbolag eller försäkringbolag. Vi förstår att situationen är svår, men resenärer kommer behöva anpassa sig till situationen som är och acceptera ovisshet och förseningar. Resenärer kan bli tvungna att stanna kvar på resmålet tills flygtrafiken återupptas. Situationen är på många sätt exceptionell när det gäller möjligheterna att resa mellan och inom länder.

I länder där det funnits överhängande behov och andra alternativ varit uttömda har UD genomfört EU-gemensamma assisterade hemtresor. Även vid den här typen av resor måste resenären själv betala för sin biljett. Det är därför i de flesta fall bättre för resenären att själv försöka ordna sin hemresa så länge det är möjligt. Det finns inga kostnadsfria alternativ.

Generella frågor och svar om avrådan från UD finns här: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/fragor-och-svar-om-reseavradan/

Vulkanen Popocatepetl

Vulkanen Popocatepetl som ligger mellan Mexiko City och Puebla är aktiv och har så varit under en längre tid. Lokala myndigheter har utfärdat varningar men aktiviteten påverkar endast besök i omgivningen - inte Mexico City. Mer informationen (på spanska) finns på Centro Nacional de Prevencion de Disastres.

Allmänna säkerhetsläget

Ett säkerhetsproblem för befolkningen i stort är den organiserade brottsligheten. Kampen mellan rivaliserande grupper påverkar främst dess medlemmar samt polis och militär, men den höga våldsnivån i samhället har även konsekvenser för civilbefolkningen och kan drabba besökare.

Största risken för turister är dock främst relaterad till allmän brottslighet, men korruption och infiltration av den organiserade brottsligheten i polis och militär kan orsaka problem även för besökande.

Då säkerhetssituationen varierar mellan olika regioner, lokalt inom regionerna och över tid, bör man inför en resa alltid informera sig om det aktuella säkerhetsläget, såväl inom som utanför kända turistorter.

Särskild försiktighet bör iakttagas vid resor i Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosi, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Colima, Estado de Mexico, Morelos och Veracruz.

Terrorism

Risken för terroristdåd från politiskt motiverade grupper bedöms vara låg. Det finns dock risk för att kriminella organisationer använder sig av terrorliknande metoder.

UD:s allmänna information om Terrorism och Turism finns på http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

Naturförhållanden och katastrofer

Orkansäsongen i Mexiko  löper vanligtvis från juni - november och kan drabba både stillahavs- och atlantkusten. Orkaner som drabbar Mexiko kan åtföljas av översvämningar, jordskred och störningar i infrastruktur och transporter. Bevaka lokala och internationella väderuppdateringar på US National Hurricane Center och följ råd från lokala myndigheter och din researrangör.
Mer information och konkreta råd inför och under en orkan finns på Ready.

Hotellen i turistområdena är i allmänhet väl informerade om lokala väderförhållanden och har evakueringsplaner för att bistå sina gäster.

Två vulkaner i Mexiko är för närvarande aktiva. Volcán Colima som ligger på gränsen mellan delstaterna Colima och Jalisco vid stillahavskusten samt vulkanen Popocatéptl belägen mellan Mexico City och Puebla.

Popocatépetls aktivitet går att följa på Sistema Nacional de Protección Civils twitterkonto: https://twitter.com/PcSegob, eller via deras hemsida: http://www.proteccioncivil.gob.mx.

Jordbävningar är relativt vanligt förekommande i stora delar av Mexiko. Den senaste stora jordbävningen drabbade Mexico City 2017. Sedan dess har diverse mindre skalv och efterskalv förekommit i främst de södra delarna av landet. Information om jordbävningar finns på https://earthquake.usgs.gov/ 

In- och utresebestämmelser

Vid inresa till Mexico förbehåller sig gränspolisen rätten att begränsa vistelsetidens längd och i extrema fall neka inresa.

Ett inresedokumentet, ofta kallat "turistkort", behövs fyllas i före passkontroll. Dokumentet, som stämplas i passkontrollen, måste även uppvisas vid utresa. Har man förlorat dokumentet kan det bli problem vid utresa och man kan behöva betala böter. Det är viktigt att inte stanna längre i landet än den tid som anges i inresedokumentet.

Vid inresa landvägen från USA, Guatemala och Belize är man själv skyldig att se till att man får en inresestämpel. Utan inresestämpel i passet betraktas man som illegal i landet och man kan bli deporterad.

Gäller vistelsen annat ändamål än turism kan det krävas särskilt tillstånd. Kontakta Mexikos ambassad i Stockholm för vidare information.

UD:s allmänna information om dubbelt medborgarskap finns på http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/dubbelt-medborgarskap/ .

Hälso- och sjukvård

I de stora städerna och på de flesta turistdestinationer finns privata sjukhus av god standard. På landsbygden är standarden på sjukhusen sämre. Tillgång till läkemedel är god i de flesta delarna av landet. 

Svenskar i Mexiko har rätt till akutvård vid offentliga institutioner men kvalitén på vården är ofta undermålig. Privata sjukhus accepterar endast patienter som kan visa upp en giltig försäkring eller tillräckliga finansiella medel. Alla större sjukhus i Mexiko accepterer VISA/Mastercard. Det är av största vikt att ha en heltäckande reseförsäkring vid besök till Mexiko. 

Behöver du akutvård i Mexiko kan du ringa 911. 

Zikavirus
Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Läs mer på folkhälsomyndighetens hemsida

Resenärer bör försäkra sig om att de har ett tillräckligt vaccinationsskydd. För ytterligare hälsoinformation och information om vaccin, kontakta din närmaste vaccinationscentral samt se Vårdguidens särskilda information för landet.

Lokala lagar och sedvänjor

Resenärer som befinner sig i Mexiko lyder under mexikansk lagstiftning. Det är till exempel olagligt att dricka alkohol och uppträda berusad på allmän plats. Påföljd kan bli böter och/ eller kortare arrestering. 

Narkotikabrott är ett så kallat artbrott och medför långa fängelsestraff. Då Sverige saknar ett bilateralt avtal om strafföverföring med Mexiko måste hela straffet avtjänas i Mexiko. Fängelser i Mexiko håller generellt sett väldigt låg standard. 

Har man blivit nekad inresa eller stannat längre än den lagliga tiden i USA kan man bli nekad inresa i Mexiko på flygplatsen. Ambassadens rekommendationer är att om man är osäker så ska man alltid kontakta mexikanska ambassaden i Stockholm innan resan.  

Resenärer som uppehåller sig olagligt i landet, t. ex. utan det giltiga s.k. turistkortet, riskerar att tas i polisförvar och deporteras. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Särskild uppmärksamhet är påkallad i samband med uttag av kontanter i bankomat (ATM) och vid växlingskontor, samt i samband med taxiresor. Använd alltid auktoriserade taxibilar från s.k. "sitios" (taxistånd) eller Uber. 

Resenärer som anländer till Mexico Citys Benito Juárez internationella flygplats bör endast anlita förbetald flygplatstaxi. Ett flertal sådana bolag har disk vid utgången i ankomsthallen. Även Uber fungerar från flygplatsen men hämtar vanligen bara upp från vissa terminaler. 

Var uppmärksam på personer som tar kontakt för att fråga efter information. Efter att det blivit mörkt bör man inte vistas ensam utomhus i okända områden och undvika att använda sig av allmänna transportmedel. Incidenter kan inträffa även på turistdestinationer som är tillsynes lugna. Våldtäkter och andra överfall på turister är ovanliga, men det har förekommit överfall mot både män och kvinnor.

Det rapporteras om personer som drogas på barer/klubbar, så kallad  ”date rape” droger, med rån och/eller våldtäkt som följd. Köp dina egna drinkar och håll dem under uppsikt.

Ficktjuveri är relativt vanligt förekommande, var uppmärksam på platser med mycket folk, tex marknader , flygplatser, busstationer och i tunnelbanor.

Utpressningsförsök på hotell genom telefonsamtal till rummet förekommer. Vanligtvis är samtalen på spanska. Samma kan ske om man har ett lokalt mexikanskt mobilnummer. Prata engelska eller lägg på vid tveksamma samtal.

Man bör undvika att ha stora summor kontanter på sig samt att åtdra sig uppmärksamhet genom att bära dyrbara smycken, exklusiva klockor, etc. 

Värdesaker såsom pengar, resecheckar, pass, flygbiljett och smycken kan med fördel förvaras i säkerhetsskåp på hotellen, antingen på rummet eller deponerat i hotellets kassaskåp. Begär depositionskvitto.

Trafiksäkerhet

Försiktighet bör iakttagas när det gäller resande med långfärdsbuss och bil under nattetid. Från och till rapporteras om rån och överfall mot bussar och personbilar på vissa vägsträckor.

Bilstölder är vanliga och fall av bilkapning inträffar. Ha bilnycklarna redo för att snabbt kunna sätta dig i bilen. Håll dörrar låsta och fönster stängda när du kör. Var särskilt uppmärksam vid trafikljus och välj gärna mittenfilen om det är möjligt. Undvik ödsliga och dåligt upplysta platser.

Det är olagligt att tala i mobiltelefon för den som kör bil. Den som hyr ett fordon är alltid ansvarig för alla skador som kan uppstå på fordonet. Det är därför av stor vikt att ha ett fullgott försärkringsskydd. Observera att man ej bör lämna sitt pass i pant när man hyr ett fordon.

Försäkringsskydd

Vid olycksfall bör försäkringsbolagets larmcenter (SOS-International, Euro-Alarm och Europe Assistance, Falck) omgående kontaktas så att de vid behov kan ställa ut en betalningsgaranti. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förhandsbetalning.

Se till att alltid ha tillgång till telefonnummer till relevant larmcenter, gärna sparat i mobiltelefonen.

Övriga upplysningar

I Mexico används 110 V med samma uttag som används i t.ex. USA. En vanlig adapter fungerar för laddning av telefoner etc. 

Mexikos valuta är Peso (MXN). Mexiko är i många avseenden ett kontantsamhälle men Visa, Mastercard och American Express accepteras numera på de flesta ställen i storstäder och på turistorter. Tänk på att meddela din bank om att du kommer resa till Mexiko så kortet inte spärras samt att det kan vara en god ide att ha fler än ett konto/kreditkort. 

De flesta mexikaner talar endast spanska. I större städer och turistdestinationer talas även en hel del engelska.