• Svenska

Om utlandet Mexiko

Ambassadens reseinformation

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här
Senast uppdaterad 08 okt 2021, 11.39

Aktuella händelser

Coronaviruset i Mexico

All information runt coronaviruset i Mexiko finns samlat här.

Orkansäsong

Orkansäsongen i Mexiko löper vanligtvis från juni - november och kan drabba både stillahavs- och atlantkusten. Orkaner som drabbar Mexiko kan åtföljas av översvämningar, jordskred och störningar i infrastruktur och transporter. Bevaka lokala och internationella väderuppdateringar på US National Hurricane Center och följ råd från lokala myndigheter och din researrangör.

Mer information och konkreta råd inför och under en cyklon finns på Ready.

https://www.nhc.noaa.gov/

https://www.ready.gov/hurricanes

Vulkanen Popocatepetl

Vulkanen Popocatepetl som ligger mellan Mexiko City och Puebla är aktiv och har så varit under en längre tid. Lokala myndigheter har utfärdat varningar men aktiviteten påverkar endast besök i omgivningen - inte Mexico City. Mer informationen (på spanska) finns på Centro Nacional de Prevencion de Disastres.

Allmänna säkerhetsläget

Ett säkerhetsproblem för befolkningen i stort är den organiserade brottsligheten. Kampen mellan rivaliserande grupper påverkar främst dess medlemmar samt polis och militär, men den höga våldsnivån i samhället har även konsekvenser för civilbefolkningen och kan drabba besökare.

Största risken för turister är dock främst relaterad till allmän brottslighet, men korruption och infiltration av den organiserade brottsligheten i polis och militär kan orsaka problem även för besökande.

Då säkerhetssituationen varierar mellan olika regioner, lokalt inom regionerna och över tid, bör man inför en resa alltid informera sig om det aktuella säkerhetsläget, såväl inom som utanför kända turistorter.

Särskild försiktighet bör iakttagas vid resor i Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosi, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Colima, Estado de Mexico, Morelos och Veracruz.

Terrorism

Risken för terroristdåd från politiskt motiverade grupper bedöms vara låg. Det finns dock risk för att kriminella organisationer använder sig av terrorliknande metoder.

Naturförhållanden och katastrofer

Orkansäsongen i Mexiko  löper vanligtvis från juni - november och kan drabba både stillahavs- och atlantkusten. Orkaner som drabbar Mexiko kan åtföljas av översvämningar, jordskred och störningar i infrastruktur och transporter. Bevaka lokala och internationella väderuppdateringar på US National Hurricane Center och följ råd från lokala myndigheter och din researrangör.

Mer information och konkreta råd inför och under en orkan finns på Ready.

Hotellen i turistområdena är i allmänhet väl informerade om lokala väderförhållanden och har evakueringsplaner för att bistå sina gäster.

Två vulkaner i Mexiko är för närvarande aktiva. Volcán Colima som ligger på gränsen mellan delstaterna Colima och Jalisco vid stillahavskusten samt vulkanen Popocatéptl belägen mellan Mexico City och Puebla.

Popocatépetls aktivitet går att följa på Sistema Nacional de Protección Civils  twitterkonto Protección Civil México (@CNPC_MX) eller via: Centro Nacional de Prevención de Desastres | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) 

Jordbävningar är relativt vanligt förekommande i stora delar av Mexiko. Den senaste stora jordbävningen drabbade Mexico City 2017. Sedan dess har diverse mindre skalv och efterskalv förekommit i främst de södra delarna av landet. Information om jordbävningar finns på https://earthquake.usgs.gov/.
Det finns även appar där varningar utfärdas i samband en jordbävning. En vanlig applikation är "SkyAlert" som finns att ladda ner till smartphones. 

 

In- och utresebestämmelser

Vid inresa till Mexico förbehåller sig gränspolisen rätten att begränsa vistelsetidens längd och i extrema fall neka inresa.

Ett inresedokumentet, ofta kallat "turistkort", behövs fyllas i före passkontroll. Dokumentet, som stämplas i passkontrollen, måste även uppvisas vid utresa. Har man förlorat dokumentet kan det bli problem vid utresa och man kan behöva betala böter. Det är viktigt att inte stanna längre i landet än den tid som anges i inresedokumentet.

Vid inresa landvägen från USA, Guatemala och Belize är man själv skyldig att se till att man får en inresestämpel. Utan inresestämpel i passet betraktas man som illegal i landet och man kan bli deporterad.

Gäller vistelsen annat ändamål än turism kan det krävas särskilt tillstånd. Kontakta Mexikos ambassad i Stockholm för vidare information.

UD:s allmänna information om dubbelt medborgarskap finns på http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/dubbelt-medborgarskap/ .

Hälso- och sjukvård

I de stora städerna och på de flesta turistdestinationer finns privata sjukhus av god standard. På landsbygden är standarden på sjukhusen sämre. Tillgång till läkemedel är god i de flesta delarna av landet. 

Svenskar i Mexiko har rätt till akutvård vid offentliga institutioner men kvalitén på vården är ofta undermålig. Privata sjukhus accepterar endast patienter som kan visa upp en giltig försäkring eller tillräckliga finansiella medel. Alla större sjukhus i Mexiko accepterer VISA/Mastercard. Det är av största vikt att ha en heltäckande reseförsäkring vid besök till Mexiko. 

Behöver du akutvård i Mexiko kan du ringa 911. 

Zikavirus
Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Läs mer på folkhälsomyndighetens hemsida

Resenärer bör försäkra sig om att de har ett tillräckligt vaccinationsskydd. För ytterligare hälsoinformation och information om vaccin, kontakta din närmaste vaccinationscentral samt se Vårdguidens särskilda information.

Lokala lagar och sedvänjor

Resenärer som befinner sig i Mexiko lyder under mexikansk lagstiftning. Det är till exempel olagligt att dricka alkohol och uppträda berusad på allmän plats. Påföljd kan bli böter och/ eller kortare arrestering. 

Narkotikabrott är ett så kallat artbrott och medför långa fängelsestraff. Då Sverige saknar ett bilateralt avtal om strafföverföring med Mexiko måste hela straffet avtjänas i Mexiko. Fängelser i Mexiko håller generellt sett väldigt låg standard. 

Har man blivit nekad inresa eller stannat längre än den lagliga tiden i USA kan man bli nekad inresa i Mexiko på flygplatsen. Ambassadens rekommendationer är att om man är osäker så ska man alltid kontakta mexikanska ambassaden i Stockholm innan resan.  

Resenärer som uppehåller sig olagligt i landet, t. ex. utan det giltiga s.k. turistkortet, riskerar att tas i polisförvar och deporteras. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Särskild uppmärksamhet är påkallad i samband med uttag av kontanter i bankomat (ATM) och vid växlingskontor, samt i samband med taxiresor. Använd alltid auktoriserade taxibilar från s.k. "sitios" (taxistånd) eller Uber. 

Resenärer som anländer till Mexico Citys Benito Juárez internationella flygplats bör endast anlita förbetald flygplatstaxi. Ett flertal sådana bolag har disk vid utgången i ankomsthallen. Även Uber fungerar från flygplatsen men hämtar vanligen bara upp från vissa terminaler. 

Var uppmärksam på personer som tar kontakt för att fråga efter information. Efter att det blivit mörkt bör man inte vistas ensam utomhus i okända områden och undvika att använda sig av allmänna transportmedel. Incidenter kan inträffa även på turistdestinationer som är tillsynes lugna. Våldtäkter och andra överfall på turister är ovanliga, men det har förekommit överfall mot både män och kvinnor.

Det rapporteras om personer som drogas på barer/klubbar, så kallad  ”date rape” droger, med rån och/eller våldtäkt som följd. Köp dina egna drinkar och håll dem under uppsikt.

Ficktjuveri är relativt vanligt förekommande, var uppmärksam på platser med mycket folk, tex marknader , flygplatser, busstationer och i tunnelbanor.

Utpressningsförsök på hotell genom telefonsamtal till rummet förekommer. Vanligtvis är samtalen på spanska. Samma kan ske om man har ett lokalt mexikanskt mobilnummer. Prata engelska eller lägg på vid tveksamma samtal.

Man bör undvika att ha stora summor kontanter på sig samt att åtdra sig uppmärksamhet genom att bära dyrbara smycken, exklusiva klockor, etc. 

Värdesaker såsom pengar, resecheckar, pass, flygbiljett och smycken kan med fördel förvaras i säkerhetsskåp på hotellen, antingen på rummet eller deponerat i hotellets kassaskåp. Begär depositionskvitto.

Trafiksäkerhet

Försiktighet bör iakttagas när det gäller resande med långfärdsbuss och bil under nattetid. Från och till rapporteras om rån och överfall mot bussar och personbilar på vissa vägsträckor.

Bilstölder är vanliga och fall av bilkapning inträffar. Ha bilnycklarna redo för att snabbt kunna sätta dig i bilen. Håll dörrar låsta och fönster stängda när du kör. Var särskilt uppmärksam vid trafikljus och välj gärna mittenfilen om det är möjligt. Undvik ödsliga och dåligt upplysta platser.

Det är olagligt att tala i mobiltelefon för den som kör bil. Den som hyr ett fordon är alltid ansvarig för alla skador som kan uppstå på fordonet. Det är därför av stor vikt att ha ett fullgott försärkringsskydd. Observera att man ej bör lämna sitt pass i pant när man hyr ett fordon.

Försäkringsskydd

Vid olycksfall bör försäkringsbolagets larmcenter (SOS-International, Euro-Alarm och Europe Assistance, Falck) omgående kontaktas så att de vid behov kan ställa ut en betalningsgaranti. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förhandsbetalning.

Se till att alltid ha tillgång till telefonnummer till relevant larmcenter, gärna sparat i mobiltelefonen.

Övriga upplysningar

I Mexico används 110 V med samma uttag som används i t.ex. USA. En vanlig adapter fungerar för laddning av telefoner etc. 

Mexikos valuta är Peso (MXN). Mexiko är i många avseenden ett kontantsamhälle men Visa, Mastercard och American Express accepteras numera på de flesta ställen i storstäder och på turistorter. Tänk på att meddela din bank om att du kommer resa till Mexiko så kortet inte spärras samt att det kan vara en god ide att ha fler än ett konto/kreditkort. 

De flesta mexikaner talar endast spanska. I större städer och turistdestinationer talas även en hel del engelska.