• Svenska

Om utlandet Mexiko

Ambassadens reseinformation i Mexiko

Senast uppdaterad 18 jun 2024, 09.58

Aktuella händelser i Mexiko

Orkansäsongen 2024 har börjat (juni-november)

(18 juni) - Tropisk Cyklon är på väg mot Tamaulipas kust, Mexikanska gulfen, nord-väst om Mexico City. Det förväntas för närvarande bli en tropisk storm senast onsdagen den 19 juni. En varning för tropisk storm finns nu längs kusten i delstaten Tamaulipas. Starka vindar, kraftiga regn och kustnära översvämningar väntas i nordöstra Mexiko, med risk för översvämningar och jordskred i vissa områden.

För väderraporter se nedan under "Naturförhållanden och katastrofer i Mexiko"

Denguefeber

Denguefeber har ökat under 2023 dock begränsat till 5 delstater, för mer information läs under Hälsa- och sjukvård.

Vulkanen Popocatepetl

Vulkanen Popocatepetl har haft ökad aktivitet med skakningar, rök- och askautandningar och befinner sig i Gul kategori på en skala av tre från grön, gul och röd. (Spanska: Semáforo de alerta volcánica CENAPRED)

Därmed rekommenderar lokala myndigheter att man håller ett avstånd på 12 kilometer från vulkanen.

Vulkanen Popocatepetl ligger nära Puebla, Mexiko, cirka 60 km sydväst om Mexico City.

Mer information

- Spanska: Centro Nacional de Prevencion de Disastres 

Allmänna säkerhetsläget i Mexiko

Ett säkerhetsproblem för befolkningen överlag är den organiserade brottsligheten. Kampen mellan rivaliserande grupper påverkar främst dess medlemmar samt polis och militär, men den höga våldsnivån i samhället har även konsekvenser för civilbefolkningen och kan drabba besökare.

Stora turistdestinationer såsom Cancun, Tulum, Playa del Carmen, Los Cabos och Puerto Vallarta har inte varit utsatt för samma höga nivåer av narkotikarelaterad brottslighet som andra delar av Mexiko, men senaste åren har det skett flera incidenter, inkl skottlossning, i populära turistområden där även turister har råkat illa ut.

Största risken för turister är dock främst relaterad till allmän brottslighet, men korruption och infiltration av den organiserade brottsligheten i polis och militär kan orsaka problem även för besökande.

Då säkerhetssituationen varierar mellan olika regioner, lokalt inom regionerna och över tid, bör man inför en resa till Mexiko alltid informera sig om det aktuella säkerhetsläget, såväl inom som utanför kända turistorter.

Ökad hotbild

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att lyssna på lokala myndigheters råd.

Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan, så att UD eller ambassaden kan nå dig vid en större krissituation i landet, samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Anmäl dig till svensklistan

UD Resklar - på regeringen.se

Terrorism

Risken för terroristdåd från politiskt motiverade grupper bedöms vara låg. Det finns dock risk för att kriminella organisationer använder sig av terrorliknande metoder.

Naturförhållanden och katastrofer i Mexiko

Orkansäsongen i Mexiko  löper vanligtvis från juni - november och kan drabba både stillahavs- och atlantkusten. Orkaner som drabbar Mexiko kan åtföljas av översvämningar, jordskred och störningar i infrastruktur och transporter. Bevaka lokala och internationella väderuppdateringar på US National Hurricane Center och följ råd från lokala myndigheter och din researrangör.

Mer information och konkreta råd inför och under en orkan finns på Ready.

Hotellen i turistområdena är i allmänhet väl informerade om lokala väderförhållanden och har evakueringsplaner för att bistå sina gäster.

Två vulkaner i Mexiko är för närvarande aktiva. Volcán Colima som ligger på gränsen mellan delstaterna Colima och Jalisco vid stillahavskusten samt vulkanen Popocatéptl belägen mellan Mexico City och Puebla.

Popocatépetls aktivitet går att följa på Sistema Nacional de Protección Civils  twitterkonto Protección Civil México (@CNPC_MX) eller via: Centro Nacional de Prevención de Desastres | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)

Jordbävningar är relativt vanligt förekommande i stora delar av Mexiko. Den senaste stora jordbävningen drabbade Mexico City 2017. Sedan dess har diverse mindre skalv och efterskalv förekommit i främst de södra delarna av landet. Information om jordbävningar finns på https://earthquake.usgs.gov/.

Det finns även appar där varningar utfärdas i samband en jordbävning. En vanlig applikation är "SkyAlert" som finns att ladda ner till smartphones. 

In- och utresebestämmelser i Mexiko

Turister som reser på svenska pass behöver inget visum och passet behöver vara giltigt för hela vistelsetiden. För att bli insläppt i landet kan gränspolisen begära om att få se bevis på hem/utresa, boende/hotell samt att man har tillräckligt med medel att försörja sig under sin tilltänkta vistelse. Ska man bo hemma hos någon kan gränspolisen be om ett inbjudningsbrev där fullständig information bör framgå (såsom värdens och resenärens namn, kontaktuppgifter, adress i Mexiko samt syfte med besöket).

Vid inresa till Mexiko för turism förbehåller sig gränspolisen rätten att begränsa vistelsetidens längd. Vistelsetiden stämplas/ skrivs in i passet eller på det sk. "turistkortet" (FMM). Man har inte automatiskt rätt till 180 dagars vistelse. Det åligger var resenär att kontrollera den givna vistelsetiden. Mexikanska myndigheter har rätt att arrestera personer som stannar längre än den givna vistelsetiden.

För att resa ut från Mexiko behöver man kunna visa upp sitt pass (och ev FMM om det har behövt fyllas i vid inresa) med inresestämpeln. Har man förlorat sitt pass eller FMM behöver man betala en avgift på ca MXN 600 för att få en ny stämpel. Detta kan göras på alla internationella flygplatser i landet.

Vid inresa landvägen från USA, Guatemala och Belize är man själv skyldig att se till att man får en inresestämpel. Utan inresestämpel i passet betraktas man som illegal i landet och man kan bli arresterad och deporterad.

Turister har ingen rätt att utföra någon typ av voluntär- eller avlönat arbete. Skulle du vilja utföra någon typ av arbete kontakta Mexikos ambassad i Stockholm för information om vilket visum som behövs.

Inreseskatt för staten Quintana Roo (Cancún, Playa del Carmen, Tulum)
Från och med den 1 april 2021 tar staten Quintana Roo ut en skatt för alla besökande turister. Turister kan göra betalningen före eller under vistelsen. Betalningsbevis måste uppvisas på flygplatsen före avgång. Betalningen kan göras på VISITAX webbportal (VISITAX), tillgänglig på engelska. Assistans med webbportalen finns också på Cancuns flygplats.

UD:s allmänna information om dubbelt medborgarskap finns på http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/dubbelt-medborgarskap/

Hälso- och sjukvård i Mexiko

Resa med receptbelagd medicin

Kontrollera med Mexikos ambassad i Sverige om det finns några restriktioner för att ta med din receptbelagda medicin in i landet. Tänk på att vissa mediciner kan vara olagliga utomlands, och att det är vistelselandets lagar som gäller. Ta alltid med ett utskrivet recept från läkaren för den medicin du tar med dig. Om du ska resa med läkemedel som är narkotikaklassade är det viktigt att tänka på att särskilda intyg kan behövas.

I de stora städerna och på de flesta turistdestinationer finns privata sjukhus av god standard. På landsbygden är standarden på sjukhusen sämre. Tillgång till läkemedel är god i de flesta delarna av landet. 

Svenskar i Mexiko har rätt till akutvård vid offentliga institutioner men kvalitén på vården är ofta undermålig. Privata sjukhus accepterar endast patienter som kan visa upp en giltig försäkring eller tillräckliga finansiella medel. Alla större sjukhus i Mexiko accepterer VISA/Mastercard. Det är av största vikt att ha en heltäckande reseförsäkring vid besök till Mexiko.

Resenärer bör inför en resa till Mexiko försäkra sig om att de har ett tillräckligt vaccinationsskydd. För ytterligare hälsoinformation och information om vaccin, kontakta din närmaste vaccinationscentral samt se Vårdguidens särskilda information.

Behöver du akutvård i Mexiko kan du ringa 911. 

Denguefeber
Under 2023 har denguefall ökat främst i delstaterna Yucatán, Quintana Roo, Tabasco och Veracruz, men vissa andra delstater så som Morelos, Puebla, Chiapas, Guerrero, Oaxaca och Campeche har också drabbats.

För mer information och förebyggande åtgärder besök:

Sjukdomsinformation om denguefeber — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Coronavirus

Den 26 april 2022 meddelade den mexikanska regeringen att covid-19 inte längre klassificeras som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom. Det finns inga särskilda inreserestriktioner till Mexiko, och inga särskilda lokala restriktioner.

Svenska resenärer till Mexiko bör följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd vid vistelse utomlands. Folkhälsomyndighetens information och råd om covid-19

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Zikavirus
Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Läs mer på folkhälsomyndighetens hemsida

Lokala lagar och sedvänjor i Mexiko

Resenärer som befinner sig i Mexiko lyder under mexikansk lagstiftning. Det är till exempel olagligt att dricka alkohol och uppträda berusad på allmän plats. Påföljd kan bli böter och/ eller kortare arrestering. Från och med januari 2023 är det olagligt att röka på allmän plats och man kan beläggas med böter för överträdande. Det är även olagligt att sälja eller köpa elektroniska cigaretter (vapes).

Narkotikabrott är ett så kallat artbrott och medför långa fängelsestraff. Då Sverige saknar ett bilateralt avtal om strafföverföring med Mexiko måste hela straffet avtjänas i Mexiko. Fängelser i Mexiko håller generellt sett väldigt låg standard. 

Har man blivit nekad inresa eller stannat längre än den lagliga tiden i USA kan man bli nekad inresa i Mexiko på flygplatsen. Ambassadens rekommendationer är att om man är osäker så ska man alltid kontakta mexikanska ambassaden i Stockholm innan resan.  

Resenärer som uppehåller sig illegalt i landet riskerar att tas i polisförvar och deporteras.

Kriminalitet och personlig säkerhet i Mexiko

Särskild uppmärksamhet är påkallad i samband med uttag av kontanter i bankomat (ATM) och vid växlingskontor, samt i samband med taxiresor. Använd alltid auktoriserade taxibilar från s.k. "sitios" (taxistånd) eller Uber. 

Resenärer som anländer till Mexico Citys Benito Juárez internationella flygplats bör endast anlita förbetald flygplatstaxi. Ett flertal sådana bolag hittas vid utgången i ankomsthallen. 

Var uppmärksam på personer som tar kontakt för att fråga efter information. Efter att det blivit mörkt bör man inte vistas ensam utomhus i okända områden och undvika att använda sig av allmänna transportmedel. Incidenter kan inträffa även på turistdestinationer som är tillsynes lugna. Våldtäkter och andra överfall på turister är ovanliga, men det har förekommit överfall mot både män och kvinnor.

Det rapporteras om personer som drogas på barer/klubbar, så kallad  ”date rape” droger, med rån och/eller våldtäkt som följd. Köp dina egna drinkar och håll dem under uppsikt.

Ficktjuveri är relativt vanligt förekommande, var uppmärksam på platser med mycket folk, tex marknader, flygplatser, busstationer och i tunnelbanan.

Utpressningsförsök på hotell genom telefonsamtal till rummet förekommer. Vanligtvis är samtalen på spanska. Samma kan ske om man har ett lokalt mexikanskt mobilnummer. Prata engelska eller lägg på vid tveksamma samtal.

Man bör undvika att ha stora summor kontanter på sig samt att åtdra sig uppmärksamhet genom att bära dyrbara smycken, exklusiva klockor, etc. 

Värdesaker såsom pengar, resecheckar, pass, flygbiljett och smycken kan med fördel förvaras i säkerhetsskåp på hotellen, antingen på rummet eller deponerat i hotellets kassaskåp. Begär depositionskvitto.

Praktisk information och råd kring säkerhet för besökare till Playa del Carmen: Playa Del Carmen - Tourist guide (gobiernodesolidaridad.gob.mx)

Trafiksäkerhet i Mexiko

Försiktighet bör iakttagas när det gäller resande med långfärdsbuss och bil under nattetid. Från och till rapporteras om rån och överfall mot bussar och personbilar på vissa vägsträckor.

Bilstölder är vanliga och fall av bilkapning inträffar. Ha bilnycklarna redo för att snabbt kunna sätta dig i bilen. Håll dörrar låsta och fönster stängda när du kör. Var särskilt uppmärksam vid trafikljus och välj gärna mittenfilen om det är möjligt. Undvik ödsliga och dåligt upplysta platser.

Det är olagligt att tala i mobiltelefon för den som kör bil. Den som hyr ett fordon är alltid ansvarig för alla skador som kan uppstå på fordonet. Det är därför av stor vikt att ha ett fullgott försärkringsskydd. Observera att man ej bör lämna sitt pass i pant när man hyr ett fordon.

Försäkringsskydd i Mexiko

Resenärer bör alltid ha ett fullgott försäkringsskydd vid utlandsresor, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl gärna på svensklistan.

Vid olycksfall bör försäkringsbolagets larmcenter (SOS-International, Euro-Alarm, Europe Assistance, Falck) omgående kontaktas så att de vid behov kan ställa ut en betalningsgaranti. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förhandsbetalning.

Se till att alltid ha tillgång till telefonnummer till relevant larmcenter.

Övriga upplysningar i Mexiko

I Mexico används 110 V med samma uttag som används i t.ex. USA. En vanlig adapter fungerar för laddning av telefoner etc. 

Mexikos valuta är Peso (MXN). Mexiko är i många avseenden ett kontantsamhälle men Visa, Mastercard och American Express accepteras numera på de flesta ställen i storstäder och på turistorter. Tänk på att meddela din bank om att du kommer resa till Mexiko så kortet inte spärras samt att det kan vara en god ide att ha fler än ett konto/kreditkort. 

De flesta mexikaner talar endast spanska. I större städer och turistdestinationer talas även en hel del engelska. 

Uber och webbbaserade taxitjänster

Uberchaufförer har i flera städer runt om i landet varit föremål för protestaktioner av licensierade taxichaufförer. Vid vissa flygplatser får inte uberchaufförer hämta/ lämna passagerare. Resenärer bör förvissa sig om vad som gäller där man befinner sig om man vill använda sig av webbaserade taxitjänster.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023