Meny
  • Svenska

Om utlandet Mauretanien

Ambassadens reseinformation

13 maj 2020

Förlängd avrådan för alla länder

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 13 maj 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till och med den 15 juli 2020.

Läs mer här
Avrådan

Mauretanien - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Mauretanien.

Senast uppdaterad 18 mar 2020, 10.26

Aktuella händelser

Demonstrationer kan förekomma, särskilt på fredagar. De flesta har varit fredliga men några har fått allvarligare förlopp med sammandrabbningar mellan polis och demonstranter och användande av tårgas. Protester har bland annat ägt rum nära presidentpalatset och centrala marknadsområdet.

Svenska medborgare uppmanas att iaktta försiktighet och att undvika demonstrationer och större folkmassor. Man bör även bära med sig kopior på passhandlingar för eventuella ID-kontroller.

Allmänna säkerhetsläget

Hot om terror och kidnappning är fortsatt förhöjt. Kriminella grupper och olika militanta extremistgrupper har utfört våldsdåd och kidnappningar av västerlänningar.

Svenska och nordiska medborgare som beslutar sig för att resa till Mauretanien uppmanas att noga följa nyhetsrapportering och lokala myndigheters anvisningar eftersom läget i landet snabbt kan förändras. Vid tjänsteresor och övriga resor är det tillrådligt att hålla nära kontakt med lokala inbjudande parter för information och råd om eventuella säkerhetsåtgärder.

Terrorism

På grund av den förvärrade säkerhetssituationen i hela Sahelområdet de senaste åren är risken för terrorbrott och väpnad kriminalitet stor. Eventuella mål kan innefatta platser som frekventeras av utländska medborgare och resenärer. Islamistiskt våldsfrämjande grupper, såsom AQIM (Al-Qaida i Islamiska Maghreb), uppehåller sig och bedriver aktiviteter framförallt i Sahelregionens gränstrakter mellan Burkina Faso, Mali, Mauretanien och Niger. Risken för utlänningar att kidnappas är fortfarande förhöjd.
Extra vaksamhet bör vidtas i regionen kring Inchiri liksom i gränsområdena mot Marocko och Mali.

Naturförhållanden och katastrofer

Mauretaniens klimat är mycket varmt och landet har extremt
liten nederbörd per år. Regnperioden infaller från juli till oktober.

In- och utresebestämmelser

Visum och intyg på vaccination mot gula febern krävs vid inresa

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården är med svenska mått undermålig. Om möjligt medtag egen medicin.

Lokala lagar och sedvänjor

Kriminalitet och personlig säkerhet

Brottslighet förekommer, om än i begränsad omfattning. Flera incidenter i huvudstaden med "carjacking" mot utlänningar, rån och överfall har rapporterats. Undvik Nouakchotts oupplysta och isolerade strand liksom "Le Cinquième-området" efter mörkrets inbrott.

Väpnade överfall och rån kan förekomma på landsvägarna dygnet runt. Framför allt efter mörkrets inbrott bör man inte promenera eller ta taxi ensam.

Trafiksäkerhet

Vägarna är i dåligt skick och det kan vara svårt att ta sig fram landvägen. Trafikregler efterlevs bristfälligt och många olyckor inträffar p.g.a. kringströvande djur, dåliga körvanor och eftersatta fordon.

Det är att föredra att vid hyra av bil även hyra in chaufför. I händelse av olycka blir det då företaget som är ansvarigt.

Tågförbindelse, i regi av det nationella gruvbolaget SNIM, finns mellan Noadhibou och Atar (80 km från Choum). Det krävs att man bokar i förväg.
Reguljär båtförbindelse finns över gränsen mot Senegal.

Reser man i gränstrakter och avlägsna områden, är det särskilt viktigt att iaktta försiktighet eftersom kidnappningsrisken är stor. Lämna uppgifter om resvägen till familj och nära vänner men undvik att sprida uppgifter i vidare kretsar, vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder, sök information om aktuellt läge, inhämta råd från lokala myndigheter och medför ID-handling.

Om resor företas kring den 20-30 km långa sträckan mellan Mauretanien och Västsahara finns risk att råka ut för icke detonerade minor som kan dyka upp vid rörelser av sand och sanddynor. Lämpligast att resa i konvoj med erfarna guider, ta råd från lokal expertis och medför vatten och förnödenheter.

Resa i landet

Kontrollera alltid att du har en giltig reseförsäkring före avresa.