Meny
 • Svenska

Om utlandet Marocko

Ansökan om pass för barn under 18 år i Marocko

OBS! Med anledning av undantagstillståndet i Marocko är passexpeditionen stängd t.o.m. 20 april. Både vad gäller ansökan och hämtning av pass. Om nödfall skulle uppstå v.g. kontakta ambassaden.rabat@gov.se

Om ett barn aldrig tidigare haft ett svenskt pass måste först:

 • En anmälan om namn göras. Bifogad blankett skall fyllas i, skrivas under och undertecknas av båda vårdnadshavare. 
 • Ett samordningsnummer beställas. Se mer info under rubriken samordningsnummer.

Följande gäller när man ansöker om pass för barn under 18 år som aldrig haft pass tidigare:

 • Ansökan kan enbart göras vid ambassaden i Rabat genom att tid bokas genom vårt tidsbokningssystem
 • Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med sina vårdnadshavare. Innan besöket måste bifogad blankett vara ifylld. Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap.
 • Båda föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.
 • Födelsebevis för barnet ska uppvisas.
 • Beslut om barns namn och samordningsnummer ska medtas.
 • Är föräldrarna gifta medtas vigselbeviset.
 • Om modern är svensk medborgare: intyg från förlossningsläkaren i Marocko.
 • Om endast fadern är svensk medborgare och inte gift med barnets mor: Faderskapsbevis utfärdat av marockansk domstol.
 • Medgivande från båda vårdnadshavare erfordras. Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in. Om ena vårdnadshavaren befinner sig i annat land skall medgivande göras hos polisen eller annan svensk ambassad. Om den andra föräldern befinner sig i Marocko men ej kan närvara, ska medgivandet legaliseras hos en notarie alt. bevittnas hos ett våra honorärkonsulat i Marocko.  Alternativt om barnet har en vårdnadshavare skall detta styrkas med ett lagakraftvunnet domstolsbeslut (legaliserat och översatt om inte svenskt).
 • För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln tillkommer bevis om svenskt medborgarskap.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar och eventuella utländska handlingar (översatta till franska eller engelska) apostilierade (pass/id handling undantaget).

Handläggningstiden är normalt mellan två och fyra veckor efter inställelse på ambassaden. Du ska kontakta ambassaden efter två veckor för att ta reda på om passet finns att hämta ut. Passet/ID-kortet måste hämtas inom tre månader annars makuleras det.

Du kan hämta (barn from 6 år måste vara med när passet hämtas) passet/ID-kortet på ambassaden utan att först boka tid, men du måste komma under passavdelningens öppettider. Ta med ditt nuvarande pass/ID-kort när du hämtar ditt nya. Om ditt nuvarande pass/ID-kort inte är giltigt krävs att du också medtar annan giltig fotolegitimation.

Ansökan om pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer