• Svenska

Om utlandet Mali

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

26 aug 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD har den 26 augusti 2021 beslutat om att ändra i den breda avrådan från icke nödvändiga resor för ytterligare länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Avrådan

Mali - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Mali, undantaget Bamako, varifrån Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor.

Senast uppdaterad 16 sep 2021, 15.15

Aktuella händelser

Säkerhetsläget i Mali är fortsatt instabilt och försämras alltjämt sedan 2012 med frekventa terrordåd i nu snart hela landet, trots stora nationella och internationella satsningar.

Negativt Covid-19 test med max tidsrymd 72 timmar, krävs vid inresa till Mali. Inget karantänkrav vid ankomst finns men kan snabbt komma att ändras varför resenärer ombedes att inför en resa väl informera sig om rådande regler. Inget nattligt utegångsförbud råder.

Den svåra humanitära situationen i landet bidrar till socialt missnöje och etniska spänningar mellan befolkningsgrupper. Protester och demonstrationer kan uppstå med kort varsel.

Svenska medborgare uppmanas att iaktta försiktighet och att undvika demonstrationer och större folkmassor. Svenska medborgare uppmanas även att bära med sig kopior på passhandlingar för eventuella ID-kontroller.

Allmänna säkerhetsläget

Läget i Mali är kännetecknas fortsatt av säkerhetskrisen 2012–13. En generell risk för kidnappningar och andra terrordåd föreligger, särskilt i landets norra och centrala delar. Risken bedöms ha ökat i centrala Mali.  Resor i landet bör endast genomföras efter god planering och förberedelser med hjälp av kända kontakter i landet. 

Sedan juni 2015 finns ett fredsavtal på plats. Implementeringen av fredsavtalet har kantats av utmaningar, men har gått framåt sedan början av 2018. Sedan 2013 finns en FN-insats på plats som Sverige deltar i, MINUSMA, för att bidra till säkerhet och stabilitet. Enligt MINUSMA:s mandat har insatsen bland annat i uppdrag att övervaka och stödja eldupphöravtalet, stödja genomförandet av fredsavtalet, skydda civila, främja och värna mänskliga rättigheter samt stödja humanitära insatser. Två europeiska missioner där Sverige deltar, EUTM respektive EUCAP Sahel, finns också på plats.

Norra Mali (regionerna Kidal, Gao, Ménaka, Taoudénit och Timbuktu), där både de territoriellt motiverade grupperna och våldsfrämjande extremistgrupper är aktiva, präglas ännu av konflikt och attentat. Incidenter med improviserade sprängmedel (IED) förekommer regelbundet och det finns risk för kidnappning av utländska medborgare. Det humanitära läget är fortsatt svårt och flera tusentals personer befinner sig på flykt utom eller inom landet. Kränkningar av mänskliga rättigheter, inklusive grova kräkningar, har förekommit.

Läget i centrala Mali har försämrats kontinuerligt sedan ett par år och präglas i dagsläget av stundom våldsamma konflikter mellan olika grupper, livsmedelssäkerhetskris, terrordåd samt kidnappningar. Den statliga närvaron i centrala Mali är mycket låg. Den maliska regeringen har antagit en handlingsplan för centrala Mali (benämnd PSIRC) i syfte att öka närvaron av statliga strukturer inklusive säkerhetsstyrkor på plats i regionen.

För att motverka bland annat terrordåd i gränsregionerna har Mali och övriga G5-länder (Mauretanien, Niger, Chad och Burkina Faso) inrättat en gemensam militär styrka.

Säkerhetsläget i huvudstaden Bamako är relativt lugnt, men kan snabbt förändras. Beskjutningar av maliska säkerhetsstyrkor och egendom tillhörande FN och FN-kontrakterad personal har förekommit. Vaksamhet anbefalls vid vistelse på offentliga platser och platser eller inrättningar med särpräglad internationell prägel, då attacker mot sådana platser har förekommit. Poliskontroller förekommer på flera ställen och man bör alltid medföra resedokument och identitetshandlingar.

Ambassaden följer utvecklingen nära. Svenska medborgare i landet uppmanas att iaktta stor försiktighet och vaksamhet, undvika folksamlingar och demonstrationer, följa utvecklingen noggrant via media och lokala myndigheter, följa lokala myndigheters uppmaningar och rekommendationer, hålla kontakten med anhöriga samt följa rådande reserekommendationer. Vidare bör ambassaden informeras om vistelse i landet genom att fylla i den särskilda blanketten och skicka in den per e-post. Mer information hittar du under fliken Service till svenska medborgare -> Anmäl din utlandsvistelse.

Terrorism

Risken för terrordåd av våldsfrämjande extremistgrupper förekommer i hela Mali. Flera attentat har ägt rum sedan fredsavtalets undertecknade 2015 med många skadade och dödade. Både maliska säkerhetsstyrkor, FN-närvaron, civila mål och utländska medborgare har drabbats. Framför allt har norra och centrala Mali påverkas av terrorism, men också huvudstaden Bamako och landets södra delar har drabbats. Risken för kidnappningar och dåd bedöms ha ökat i centrala Mali. Förhöjd hotvarning råder. De senaste åren har flera utlänningar förts bort, främst i norra Mali, vissa med dödlig utgång. I början av 2017 bildades terrornätverket JNIM (Jama'at Nusrat al-Islam Wal-Muslimin), bestående av terrorgrupperna Ansar Dine, MLF, Al-Mourabitoun och AQIM. JNIM har tagit på sig flera dåd sedan nätverket bildades.

Naturförhållanden och katastrofer

Mali är till ytan nästan tre gånger så stort som Sverige, saknar kust och ligger på en högplatå på 300–500 meters höjd över havet med bergskedjor längre norrut. Klimatet är hett och torrt. I den norra regionen regnar det mycket sällan. Längre söderut, i det så kallade Sahelområdet, är klimatet mindre torrt och medeltemperaturen något lägre.

Regnperioden infaller mellan juni-oktober då Nigerfloden regelbundet svämmar över och bevattnar och göder marken. De häftiga regnen kan orsaka svåra översvämningar i städerna med många gånger stor skada på enklare byggda bostäder till följd. Sandstormar och sandvindar (harmattan) förekommer särskilt under vinterhalvåret, främst i de norra delarna av landet men stundtals också i söder. Under vår- och sommarhalvåret uppnås stundtals mycket höga temperaturer i hela landet. Livsmedelssäkerhetskriser orsakade bland annat av torka inträffar med jämna mellanrum i Mali och i Sahelområdet.

In- och utresebestämmelser

Observera att visum och intyg på vaccination mot gula febern krävs vid inresa i Mali. Närmsta visummyndighet från Sverige är Malis ambassad i Berlin, http://www.ambassade-repmali-berlin.de/, dit ansökan kan sändas per post. Sedan 2015 är det inte längre möjligt att skaffa visum vid ankomst till flygplatsen i Bamako, Mali. Besökare till landet uppmanas vara ute i god tid med visumansökan då processen ofta tar några veckor. Resenärer utan visum släpps inte in i landet utan avvisas vid ankomst.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården är med svenska mått mätt undermålig. Regelbunden medicinering bör om möjligt tas med från Sverige.

Under vår och sommar uppnås stundvis mycket höga temperaturer i landet. Regelbunden vätsketillförsel är därför viktigt. Damm, luftföroreningar i huvudstaden Bamako och tillfälliga sandvindar från Sahara (harmattan) kan irritera luftvägar och ögon.

Brist på rent vatten gör att parasiter och bakterier frodas. Noggrann mat- och vattenhygien bör därför tillämpas.  

Malaria är vanligt förekommande i Mali och risken att drabbas är stor, särskilt under regnperioden mellan juni och oktober. Malariaprofylax rekommenderas under vistelser i landet, liksom användning av myggnät och myggstift. Täckande kläder rekommenderas kvällstid.

Den 18 januari 2015 förklarades Mali fritt från Ebola, efter att ett mindre utbrott av viruset med åtta registrerade fall hade förekommit under 2014.

Vårdguiden 1177:s reseråd och vaccinationer för Mali: http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/Varldsdelar/Varldsdelar-Afrika/Mali/

Det går bra att ringa till svenska Sjukvårdsrådgivningen även från utlandet: +46 771 117700.

Lokala lagar och sedvänjor

Majoriteten av Malis befolkning är muslimer, men religionsfrihet råder. Religionstillämpningen är traditionellt moderat, men i vissa delar - särskilt på landsbygden - kan sedvänjor, uppträdande och klädsel vara mer konservativt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Transnationell kriminell verksamhet, som vapen-, drog- och människosmuggling, är vanligt förekommande framför allt i norra Mali.

Risken för mer konventionell kriminalitet är inte större än i de flesta länder i regionen, men väpnade överfall och rån kan förekomma på landsvägar. Var försiktig med att promenera och att resa ensam efter mörkrets inbrott.

Trafiksäkerhet

Trafiken är kaotisk, om än relativt långsam och vänlig. Allvarliga trafikolyckor förekommer ofta, inte minst i huvudstaden Bamako. Bil- och mopedkörning får anses vara riskfyllt, i synnerhet i mörker då det inte är ovanligt att trafikanter kör utan lyse. Det stora antalet mopeder, liksom fotgängare och boskap på vägarna, försvårar trafiksituationen. Standarden på vägarna är oftast undermålig. Att resa med taxi och buss är likaså förenat med faror. Bildörrar bör hållas låsta och fönster uppvevade vid trafikljus.

Resa i landet

Kontrollera alltid att du har en giltig reseförsäkring före avresa.

Visum och intyg på vaccination mot gula febern krävs vid inresa.

Regelbundna uppdateringar om situationen i landet kan inhämtas via lokal press. Följande länkar går till franskspråkig media i landet:

-       Maliweb: https://www.maliweb.net/

-       Malijet: http://malijet.com/

-       aBamako: http://abamako.com/

-       Studio Tamani: http://www.studiotamani.org/

Vad ska man tänka på om man bestämmer sig för att resa trots att UD avråder?

  • Kontrollera din försäkring - försäkringsbolagen kan göra inskränkningar i försäkringarna om UD har avrått från resmålet.
  • Titta på UD:s och ambassadernas webbplatser.
  • Håll dig väl informerad på plats genom att följa nyhetssändningar och läsa lokala tidningar.
  • Undvik folksamlingar och platser man speciellt varnat för.
  • Hör regelbundet av dig till anhöriga.
  • Meddela ambassaden att du finns i landet genom att fylla i den särskilda blanketten och skicka in den per e-post. Mer information hittar du under fliken Service till svenska medborgare -> Anmäl din utlandsvistelse.