• Svenska

Om utlandet Mali

Avrådan

Mali - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Mali, undantaget Bamako, varifrån Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor.

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här

Aktuella händelser

Säkerhetsläget i Mali är fortsatt instabilt och försämras alltjämt sedan 2012 med frekventa terrordåd i nu snart hela landet, trots stora nationella och internationella satsningar.

Negativt Covid-19 test med max tidsrymd 72 timmar, krävs vid inresa till Mali. Inget karantänkrav vid ankomst finns men kan snabbt komma att ändras varför resenärer ombedes att inför en resa väl informera sig om rådande regler. Inget nattligt utegångsförbud råder.

Den svåra humanitära situationen i landet bidrar till socialt missnöje och etniska spänningar mellan befolkningsgrupper. Protester och demonstrationer kan uppstå med kort varsel.

Svenska medborgare uppmanas att iaktta försiktighet och att undvika demonstrationer och större folkmassor. Svenska medborgare uppmanas även att bära med sig kopior på passhandlingar för eventuella ID-kontroller.

Senast uppdaterad 16 sep 2021, 15.15
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor

Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer