Om utlandet Mali

Avrådan

Mali - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Mali, undantaget Bamako, varifrån Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor. Ursprungligt beslut om avrådan togs den 30 juni 2008. Avrådan gäller tills vidare.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Aktuella händelser

Enligt malisk valkalender skulle presidentval ha ägt rum i februari 2024 men i september 2023 meddelade den maliska regeringen att valdatumet flyttats fram med hänvisning till tekniska orsaker. Inget nytt datum finns ännu angivet.

I slutet av januari 2024 beslutade Mali, Niger och Burkina Faso att lämna den ekonomiska samarbetsorganisationen ECOWAS ”med omedelbar verkan”. De tre länderna ingår dock alltjämt fortfarande i den västafrikanska monetära unionen (WAEMU) där den gemensamma valutan CFA används.

Den 21 december 2023 beslutade den svenska regeringen att succesivt avbryta det bilaterala utvecklingssamarbetet i Mali under 2024.

EU beslutade den 8 maj 2024 att ej förnya mandatet för den militära träningsmissionen i Mali (EUTM) givet den rådande säkerhetspolitiska situationen. Missionen vars mandat nu löper ut den 18 maj 2024 har som mest bidragit med 700 instruktörer (officerare och soldater) från 20 nationer under de 11 år EUTM varit verksam i Mali.

Air France har ännu inte återupptaget sina flygningar till och från Bamako.

Svenska medborgare i landet uppmanas noggrant följa utvecklingen i landet via media och också följa lokala myndigheters uppmaningar och rekommendationer. Svenska medborgare i landet uppmanas alltid att iaktta stor försiktighet, vara vaksamma samt undvika större folksamlingar. Regelbundna uppdateringar om situationen i landet kan inhämtas genom lokal media:


För dig som befinner dig i Mali finns möjligheten att anmäla dig till svensklistan. Uppgifterna kan vid behov användas av UD eller ambassaden för att kontakta dig om en konsulär krissituation skulle inträffa. Anmälan kan göras på hemsidan: https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/ eller genom applikationen UD resklar genom att ladda ned den via google play eller iTunes

Ambassadens reseinformation
Senast uppdaterad 16 maj 2024, 16.12

Vanliga frågor

Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I appen UD Resklar finns råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Om UD Resklar på regeringen.se
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Om du vill att UD eller ambassaden ska kunna få tag i dig vid en större krissituation i landet kan du anmäla dig till svensklistan.

Anmäl dig till svensklistan