Om utlandet Mali

Avrådan

Mali - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Mali, undantaget Bamako, varifrån Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor. Ursprungligt beslut om avrådan togs den 30 juni 2008. Avrådan gäller tills vidare.

21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands

Aktuella händelser

Enligt Malis valkalender ska parlamentsval hållas i oktober och november år 2023 och i februari 2024 ska presidentval äga rum. Den maliska regeringen aviserade den 25 september 2023 att parlamentsvalen och presidentvalet kommer att senareläggas. I samband med valen kan det inte uteslutas att manifestationer, protester och demonstrationer kan äga rum. Svenska medborgare i landet uppmanas att iaktta stor försiktighet, vara vaksamma samt att undvika folksamlingar och offentliga byggnader.

Vid säkerhetsrådsbehandlingen den 16 juni 2023 meddelade de maliska myndigheterna att landet önskade att FN:s stabiliseringsinsats, Minusma, skulle avvecklas utan dröjsmål. Säkerhetsrådet fattade därefter beslut om att insatsen skulle vara avslutad senast den 31 december 2023.  Avvecklingen pågår enligt plan, men medför stora logistiska, politiska och säkerhetsmässiga utmaningar.

På grund av rådande regionalt säkerhetsläge förekommer det vissa störningar i flygtrafiken till och från Bamako. Air France har förnärvarande ställt in sina flyg till Mali, liksom till grannländerna Burkina Faso och Niger.

Svenska medborgare i landet uppmanas följa utvecklingen i landet noggrant via media och följa lokala myndigheters uppmaningar och rekommendationer. Regelbundna uppdateringar om situationen i landet kan inhämtas genom lokal media:


För dig som befinner dig i Mali finns möjligheten att anmäla dig till svensklistan. Uppgifterna kan vid behov användas av UD eller ambassaden för att kontakta dig om en konsulär krissituation skulle inträffa. Anmälan kan göras på hemsidan: https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/ eller genom applikationen UD resklar genom att ladda ned den via google play eller iTunes

Senast uppdaterad 02 okt 2023, 10.44
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor

Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I appen UD Resklar finns råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Om UD Resklar på regeringen.se
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Om du vill att UD eller ambassaden ska kunna få tag i dig vid en större krissituation i landet kan du anmäla dig till svensklistan.

Anmäl dig till svensklistan