Meny
  • Svenska

Om utlandet Malaysia

Ambassadens reseinformation

03 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här
Avrådan

Malaysia - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till kuststräckan mellan orten Tawau och orten Tambisan (beläget cirka 150 km nordost från orten Lahad Datu) på östra Sabah. Avrådan gäller 10 km in i landet från kustlinjen. Avrådan gäller även samtliga öar utanför den angivna kuststräckan.

Senast uppdaterad 04 apr 2020, 10.27

Aktuella händelser

KLM har 2 extra flighter ut från Kuala Lumpur till Amsterdam lördagen 4 april och söndagen 5 april

Observera att resan endast går till Amsterdam och vidare anslutningsflyg ombesörjes och bokas av passageraren själv. Priset från Kuala Lumpur till Amsterdam är 4431RM enkel resa.
Flygdetaljer:
04APR KUL-AMS Kl:23.20 
05APR KUL-AMS Kl:23.20 

Vid bokning av biljetter skicka ett e-postmeddelande till: sales.my@klm.com Inga garantier finns att få plats.
Ambassaden har inte några som helst möjligheter att svara på frågor beträffande dessa flyg! 

Partiellt utegångsförbud råder i Malaysia sedan 18 mars.
Utegångsförbudet skärptes den 1 april med strikt tillämpning inkl möjlighet att lagföra individer som vistas på allmän plats utan att ha legitim orsak i enlighet med undantagen i utegångsförbudsförordningen.
Allmänna transportmedel fungerar, men tillåts inte mellan kl 22-06
Det råder utegångsförbud nattetid. Frågor och svar om COVID-19 i MalaysiaGår det boka resor från Malaysia till Sverige?
Malaysia Airlines
flyger fortfarande från Kuala Lumpur via London likaså flyger Qatar Airways  från Kuala Lumpur via Doha till flera flygplatser i Norden. Ambassadens rekommendation till dem som önskar återvända till Sverige är att göra det snarast möjligt då tillgången på flyg minskar i takt med att efterfrågan avtar.

Klicka här för ytterligare information  
om Qatar Airways där det även finns en länk för att boka biljetter. Biljetter kan även bokas via resebyrån Star Travel se information om resebyrån längre ner.

Vi vill uppmana er att ta bort er från svensklistan om ni lämnat Malaysia! 

Ambassaden har haft kontakt med resebyrån Star Travel som är förberedd på att kontaktas av svenskar som vill boka biljett till Sverige och kan hitta de alternativ som finns. Om en resa bekräftas och flygbolaget sedan ställer in flighten kommer Star Travel att göra sitt yttersta för att biljettpengarna återbetalas och/eller boka om.
Men olika flygbolag har olika regler vid inställda flyg och vissa ersätter endast utläggen med en travel voucher.

M.S.Star Travel Agencies har följande kontaktinformation:
Email: harinder@startravel.com.my
Mobile Phone:
+6012 6292177
Office Phone +603 2786 7555
Skype : msstartravel 
After-Office Hours Assistance:
Mobile+6012 236 8811
(Weekdays :6pm – 3am; Saturday :1.30pm – 3am; Sunday & Public holidays 10.30am – 3am)
www.startravel.com.my 

Förenade Arabemiraten UAE (Dubai, Abi Dhabi) upphör med all reguljär flygtrafik den 25 mars, transit inkluderat. Läs här

Vad händer om jag stannar kvar i Malaysia under Movement Control Order-perioden och mitt inresetillstånd löper ut?
Enligt den malaysiska immigrationsmyndigheten gäller följande för utländska medborgare med giltiga resehandlingar vars inresetillstånd (short term pass eller social visit pass) löper ut under Movement Control Order-perioden:
- Personen kan resa ut ur Malaysia utan att behöva förnya sitt inresetillstånd
- Om personen vill stanna kvar i Malaysia ska denne förnya sitt inresetillstånd inom 14 dagar efter upphörandet av Movement Control Order.
- Om personen vill resa ut ur Malaysia, men inte lyckas hitta flyg, måste vederbörande ansöka om ”Special Pass” så snart som möjligt efter upphörandet av Movement Control Order. 

Resa från malaysiska Borneo via KL till Europa
Malaysian Airlines flyger fortfarande mellan Sabah/Sarawak och Kuala Lumpur, liksom i viss utsträckning internationella flighter. Flygbolaget har starkt reducerad bemanning på sitt kontor och uppmanar resenärer att boka flighter online.

Flygbolaget informerar också att man ställer in många reguljära flyg pga avsaknad av passagerare. En förutsättning för flygavgångar är att det finns passagerarunderlag.  

Resebyrå Leisure Holidays på tel nr 603-62866103 eller 603-62866218 (kräver betalning för att bekräfta bokningar)
Resebyrå Star Travel på tel nr +603 2786 7555 eller +6017-672 7177 eller Skype : msstartravel 

Under tiden som Movement Control Order gäller går det inte att resa runt i Malaysia. Det är således endast möjligt att resa från Borneo för att resa vidare mot Europa.

Vi vill uppmana er att ta bort er från svensklistan om ni lämnat Malaysia. 

Restriktioner för inresa i/transit i Singapore
Från och med 23 mars kl 23.59 tillåts inte korttidsresenärer resa in i eller att mellanlanda i Singapore. Läs här

Malaysisk militär assisterar polisen
Från midnatt mot söndag 22 mars kommer malaysisk militär att assistera polismakten med tillsyn att det partiella undantagsförbudet respekteras! 
Med risk för böter och frihetsberövande för personer som utan att ha nödvändiga skäl rör sig på allmänna platser. Som nödvändiga skäl anses t ex behov handla livsmedel, besök apotek, bank, sjukhus, transport till flygplats eller busstation och dyl.

Alla personer som behöver röra sig på allmän plats måste ha giltigt ID/passhandling med sig.

Striktare inreseregler Thailand
Från och med den 22 mars måste samtliga inresande till Thailand bl.a. kunna uppvisa ett särskilt hälsointyg och hälsoförsäkring. Kan man ej före avresa uppvisa dessa intyg nekas man gå ombord flygplanet. Ambassaden uppmanar svenska resenärer att noga ta del av informationen som publicerats på den thailändska luftfartsmyndighetens hemsida.
Läs här

Utlandsresor – avrådan för alla länder
Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.

I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut.

Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Vad gör jag om jag uppvisar symptom?
Den som befinner sig i Malaysia och uppvisar symptom eller misstänker sig vara smittad med covid-19 ska inte besöka ambassaden, utan istället kontakta sjukhus för att få vägledning/råd, t.ex. beträffande provtagning eller att sätta sig i karantän. Hospital Sungai Buloh, tel 03-6145 4333

Tänk på att i möjligaste mån undvika att utsätta andra för smittrisk.

Det är också möjligt att ställa frågor online via den virtuella hälsoportal som Malaysias hälsoministerium har lagt upp: Doctors on call

Coronavirus
Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus (vilket orsakar sjukdomen covid-19) med ursprung i Kina. Det största antalet bekräftade fall av det nya coronaviruset har konstaterats i Kina även om fall rapporteras från ett antal andra länder. Spridningsreducerande åtgärder har vidtagits på flera håll, exempelvis olika former av screenings/undersökningar på flygplatser och inreseförbud. Det senare gäller främst för personer som har vistats i Kina, men vissa länder har även vidtagit åtgärder som berör personer som vistats i andra länder med bekräftade fall av covid-19. Många flygbolag har också tillfälligt upphört eller minskat sina flyg till och från Kina, och begränsningar har även införts i andra delar av världen.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan.  

Malaysiska hälsoministeriet höjde den 23 januari beredskapen för att hantera och motverka spridningen av COVID-19 till Malaysia. Preventiva åtgärder initierats och hälsovårdande institutioner vidtagit åtgärder för att kunna hantera smittade personer. 26 sjukhus i landet har beredskap och kapacitet att ta emot COVID-19-smittade personer, och 57 screeninginstanser aktiverats.

Hittills har över tretusen fall konstaterats i Malaysia.

Inreseförbud råder i Malaysia under tiden 18 mars - 14 april för personer med vanliga turistviseringar, MM2H visa, studenter, utlänningar (expats) och innehavare av långtidsvisum.

För närmare information om hälsoläget i Malaysia, hänvisas till hälsoministeriets hemsida som uppdateras kontinuerligt, där information på engelska finns om COVID-19-läget Hälsoministeriet Malaysia  - på websidan klicka på English i vänstra hörnet för att få informationen på engelska.

Mer information om smittspridning och hälsoråd
Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

Östra Sabah
Antalet kidnappningar av turister och lokalbefolkning i kustbandet på östra och nordöstra Sabah ökade under 2015 och 2016 för att sedan avta. I maj 2015 skedde den första kidnappningen i området kring Sandakan, som är beläget norr om det område Utrikesdepartementet avråder från. Under 2016 har 44 personer kidnappats. Det finns inga rapporter att turister har kidnappats från östra Sabah under 2017. I september 2018 kidnappades två indonesiska fiskare i närheten av Semporna. Den som funderar på att resa till östra Sabah bör noga överväga saken givet riskbilden. Resenärer uppmanas att iaktta mycket stor försiktighet och vaksamhet, följa utvecklingen noggrant via media och lokala myndigheter, följa lokala myndigheters uppmaningar och rekommendationer, hålla kontakten med anhöriga samt lämna kontaktuppgifter till ambassadens svensklista.

Allmänna säkerhetsläget

Allmänt sett är Malaysia ett säkert land för turister. Vi rekommenderar dock svenskar som besöker landet att hålla sig väl underrättade om utvecklingen i Malaysia och regionen speciellt vid resa i gränstrakterna mellan Malaysia och Thailand där det finns en del olösta konflikter. Vidare uppmanas resenärer till Sabah på östra Borneo till ökad vaksamhet och att hålla sig uppdaterad om det aktuella säkerhetsläget (se mer ovan/nedan)

Svenska resenärer uppmanas också vara uppmärksamma på stölder av pass, pengar och kreditkort, bland annat på Kuala Lumpur International Airport. Väskryckningar, som ibland utförs med brutalitet, är vanligt förekommande i Kuala Lumpur.

Sabah och östra Borneo
Eftersom kidnappningar av turister och lokalbefolkning på östra och nordöstra Sabah förekommer, uppmanas resenärer att hålla sig löpande uppdaterade om utvecklingen, särskilt om läget öster om Lahud Datu upp till Tambisan och runt staden Semporna och intilliggande öar, bl.a. Sipadan och Pom Pom Island. Kidnappningar har bl.a. skett på Sipadan Pom Pom Resort och Singamata Reef Resort utanför Semporna utförda av väpnade män i snabbgående båtar.

I mars 2013 invaderades Sabah av anhängare till en filippinsk sultan, som gör territoriella anspråk på Sabah. Anfallet och invasionsförsöket slogs tillbaka av malaysiska styrkor.

Malaysiska myndigheter har skärpt bevakningen av östra och nordöstra Sabahs kustband och upprättat en säkerhetszon (ESSZONE, administrerat av ett särskilt kommando, ESSCOM) i området. Malaysiska myndigheter och ESSCOM har utfärdat förbud mot båttrafik nattetid (18.00-06.00) i området och utfärdat ett utegångsförbud mellan kl 18.00 – 06.00 för boende i distrikten Tawau, Semporna, Kunak, Lahad Datu, Kinabatangan, Sandakan and Beluran. Läget i södra Filippinerna präglas delvis fortfarande av den pågående våldsamma konflikten där och gränsen till Malaysia i den stora arkipelagen mellan länderna är porös.
Enligt malaysiska myndigheter är Abu Sayaf och andra militanta islamistiska grupper, som utgår från södra Filippinerna och genomför kidnappningar för lösensummor över gränsen, fortfarande aktiva i regionen. Malaysia samarbetar med Filippinerna och Indonesien för att agera mot pirateri och terroristrelaterad verksamhet.

Se UD:s avrådan från resor till östra Sabah

UD avråder från resor i vissa områden i Filippinerna och Thailand. Läs mer om dessa på:
svenska ambassaden Bangkok
svenska ambassaden Manila

 

Terrorism

Som i övriga delar av världen föreligger det även hot om terrorattacker i Malaysia. En terrorhandling kan inträffa på platser där turister samlas och drabba människor slumpartat. Under 2015 och 2016 har flera arresteringar skett av personer som uppges ska ha planlagt attacker i Malaysia. Den första bekräftade IS-attacken i Malaysia genomfördes den 28 juni 2016 då två handgranater kastades in i en bar i Kuala Lumpur vid namn Movida Bar och åtta personer skadades. Malaysiska myndigheter har lyft fram att malaysiska terrorister som återvänder från Syrien och Irak kan innebära en ökad risk för attentat i allmänhet och inte minst i östra Borneo om dessa personer reser dit för att försöka ta sig till södra Filippinerna.
Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Badförhållanden
Man bör alltid ta reda på de säsongsmässiga badförhållandena genom researrangören, hotellet eller de lokala myndigheterna. Det kan gälla undervattensströmmar eller t.ex. förekomsten av maneter, inte minst kubmanet (Box Jellyfish). Skador från maneter kan variera från lindriga till svåra och i värsta fall vara dödliga. Ytterligare information om Box Jellyfish finns bland annat på:  http://oceanservice.noaa.gov/facts/box-jellyfish.html.

En av de viktigaste åtgärderna efter en kontakt med Box Jellyfish är bland annat  rådet att behandla det angripna området på huden med rikliga mängder vinäger.  

Från oktober till februari drabbas Malaysia vanligen av monsunperiod vilket innebär dagliga skyfall, ibland kortare ibland ihållande. Under denna period stänger i stort sett alla turistanläggningar på öarna utanför Malackahalvöns östkust.

Klimat
Klimatet är tropiskt hett med riklig nederbörd och hög luftfuktighet hela året. Dagstemperaturen varierar året om mellan 28 och 35 grader i skuggan och på natten mellan 24 och 26 grader. I bergstrakterna kan den dock gå ner till 15 grader. Den genomsnittliga nederbörden är 2500 - 3000 mm (Sverige 560 mm) om året i låglandet och ca dubbelt så mycket i de höglänta områdena. Det regnar ofta i samband med häftiga åskoväder. Malaysia ligger dock utanför tyfon- och cyklonbältet.

Jordbävning
En jordbävning drabbade Mount Kinabalu i juni 2015. Sedan december 2015 har alla rutter varit återöppnade. Sabahs Turistråd ger mer information på länken http://www.sabahtourism.com/destination/kinabalu-park

Luftföroreningar i Malaysia
Malaysia besväras vanligtvis årligen av återkommande luftföroreningar, s.k. "haze", som kommer från skogsbränder i Indonesien. Risken för "haze" är större under månaderna juli till oktober, men det varierar från år till år. I huvudstaden Kuala Lumpur är luften dålig pga den mycket täta trafiken. Information om aktuell luftkvalitet publiceras av ASEAN Specialised Meterological Centre.

In- och utresebestämmelser

För information om in- och utresebestämmelser se i första hand information på Malaysias ambassads hemsida:
E-post: mwstockholm@kln.gov.my
Websida: www.kln.gov.my/web/swe_stockholm/home
Tel:  +46 8 4408400
Fax: + 46 8 7918760

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreserregler kan ändras med kort varsel.

När du reser in i landet, var noga med att du får en inresestämpel i ditt pass. Det har förekommit att stämpeln glömts bort och den resande har fått problem vid utresan då denne inte kunnat bevisa att han/hon kommit lagligt in i landet via en gränsstation.

EU-medborgare kan resa in i Malaysia för vistelse i upp till 90 dagar.
Pass måste ha en kvarvarande giltighetstid på minst sex månader vid in- och utresa från Malaysia. Detta gäller i stort sett alla länder i Asien. Utresebiljett ska kunna uppvisas. Ambassaden känner till att passinnehavare med kortare giltighetstid på passet ibland tillåts resa in och ut ur landet, men känner också till att resenärer blir nekade av samma anledning. Ambassaden rekommenderar därför att passet är giltigt i minst sex månader vid in- och utresa från Malaysia. Kontrollera ditt pass innan avresan från Sverige. Provisoriskt pass är ej giltigt för inresa till Malaysia. 

För längre vistelse än 90 dagar ska ansökan göras hos den malaysiska ambassaden i Stockholm.

Arbetstillstånd ska vara ordnat före inresa för den som ska arbeta i Malaysia. Om du arbetar utan tillstånd eller överskrider din tillåtna vistelsetid i Malaysia riskerar du böter och att bli tagen i förvar och utvisad ur landet. Du bör också vara medveten om att migrationsmyndigheten genomför räder på arbetsplatser för att leta efter illegala arbetare.

 

 

Hälso- och sjukvård

I Kuala Lumpur håller sjukvården hög standard på de privata sjukhusen; några förslag listas längre ner. Ambassaden uppmanar resenärer att ha en giltig rese- och sjukförsäkring. Eventuell vård kan annars bli mycket kostsam.

Influensa A (H1N1), fågelinfluensa, denguefeber och malaria förekommer i Malaysia. Senaste dödsfallet i svininfluensa var 2012.

Dengue
Denguefeber orsakas ett virus som sprids via myggor i subtropiska och tropiska områden, även i Malaysia. Symptomen påminner om influensa med feber, muskelvärk och ibland också små hudblödningar. För mer information om symtom och förebyggande åtgärder, se Folkhälsomyndighetens hemsida.

I Malaysia förekommer en enterovirusepidemi - HFMD (Mul- och Klövsjuka) som drabbar människor.
Huvudsakliga symptom är feber och blåsor på händer, fötter och i munnen. Sjukdomen är vanligtvis ofarlig men små barn är särskilt utsatta vad gäller sjukdomens farligare former. Var särskilt noga med handhygien för att minimera risken för smitta. Frågor och svar finns på:  http://www.moh.gov.my/images/gallery/Garispanduan/Guidelines%20HFMD%202007.pdf

Zikavirus
Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika.

Under den nu pågående smittspridningen har det påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning / berörda länder som uppdateras löpande.

Läs mer om Zikaviruset på Folkhälsomyndighetens
sida Zika

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Zika Frågor och svar

Världshälsoorganisationens (WHO) information om zikaviruset  https://www.cdc.gov/zika/index.html

Privata sjukhus med akutintag i Kuala Lumpur
Gleneagles Medical Centre (utbud av specialistläkare finns)
282 & 286 Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
Tel:  03 - 4257 1300
Fax: 03 - 4257 9233
http://gleneagleskl.com.my/

Prince Court Medical Centre (utbud av specialistläkare finns)
39 Jalan Kia Peng
50450 Kuala Lumpur
Tel: 03 - 2160 0000
Emergency: 03 - 2160 0999
Fax: 03 - 2160 0010
www.princecourt.com

Statligt sjukhus med akutintag i Kuala Lumpur

Hospital Kuala Lumpur
Jalan Pahang
50586 Kuala Lumpur
Tel:  03 - 2615 5555
Fax: 03 - 2698 9845
www.hkl.gov.my/

Vid nödfall eller vid behov av ambulans ring 999

Vårdcentral
Twin Towers Medical Centre KLCC
Lot 401 F&G Level 4 Suria KLCC
Kuala Lumpur City Centre
50088 Kuala Lumpur
Tel:  03 - 2382 3500
Fax: 03 - 2382 9000

Tandläkare i Kuala Lumpur
Bangsar: 03 20951102
Cheah Dental Surgery: 03 - 2072 5908

Om du skulle vara i behov av vård utanför Kuala Lumpur finns en lista med telefonnummer till statliga sjukhus i Malaysia

Lokala lagar och sedvänjor

Malaysia är ett övervägande muslimskt land där olika etniska grupper och religioner lever fredligt sida vid sida. Besökare i landet bör dock vara uppmärksamma på vad som kan uppfattas som mindre lämpligt uppträdande av turister. T.ex. kan det vara klokt att vid besök till den konservativa och muslimska östkusten att tänka på klädsel och inte vara för lättklädd då det kan uppfattas som provokativt av många i lokalbefolkningen.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Att leva i och resa i Malaysia är normalt sett problemfritt, men inbrott, stölder av pass, pengar och kreditkort förekommer. Särskilt väskryckningar har blivit ett växande problem i bland annat Kuala Lumpur. Väskryckningar sker oftast från motorcykel och det händer att de även drar av halsband som kan orsaka fysiska skador. Undvik om möjligt att förvara pass, stora summor pengar och andra värdesaker i handväskan. Ha väskan nära kroppen och inte mot gatan. Värdebälte innanför kläderna kan vara en bra idé att ha. Pass och pengar kan också stjälas från hotellrum nattetid och man bör förvara värdesaker i kassaskåp antingen på rummet eller genom receptionens försorg. Var uppmärksam vid besök på snabbmatsrestaurang/café och lämna inte väskan utan uppsyn.

Stöldrisken är också stor vid Kuala Lumpur International Airport (KLIA) där folk blivit av med värdesaker i bland annat incheckningsköer. Flera svenskar har också fått sina pass stulna i transithallen vilket inneburit att de inte har kunnat resa vidare såsom planerat.

Var uppmärksam när du använder kreditkort och låt det inte försvinna utom synhåll vid betalning. Om du använder kortet vid inköp så kan du kontrollera din internetbank med jämna mellanrum för att se att inga otillbörliga uttag gjorts.

Bedrägerier på internet ökar. Ett vanligt förekommande scenario är att man blir tillfrågad av någon man nyligen lärt känna via internet att hjälpa till i en tillfällig penningknipa. Det kan bl.a. handla om sjukhus- och vårdkostnader eller tull- och fraktavgifter. I fliken till vänster kan du läsa mer om internetbedrägeri under "Service till svenska medborgare".

Acceptera inte inbjudningar hem till folk du inte känner eller som du bara träffat på gatan.

Var försiktig om du blir bjuden på drinkar av för dig okända människor. Du kan råka ut för knockoutpiller och bli rånad.

Telefonnummer i nödfall: 999

Trafiksäkerhet

I Malaysia är det vänstertrafik. Trafiksituationen är besvärlig. Det beror inte enbart på det stora antalet bilar utan också på det stora antalet motorcyklar som ofta kör vårdslöst och inte som i Sverige där de räknas som bilar i trafiken. Här kan en motorcykel köra hur den vill i en fil, dvs. till vänster i filen eller till höger men mycket sällan mitt i filen. Bussar och lastbilar kör även de vårdslöst och onykterhet är relativt vanligt förekommande och antalet olyckor är stort. Säkerhetstänkandet i trafiken är lågt, både vad gäller uppmärksamheten som användandet av bilbälten och bilbarnstolar.

Försäkringsskydd

Ambassaden uppmanar resenärer att ha en giltig rese- och sjukförsäkring. Eventuell sjukvård kan annars bli mycket kostsam.

Om olyckan är framme kontakta ditt försäkringsbolag:

SOS-International A/S är de nordiska försäkringsbolagens serviceorganisation i samband med utlandsskador. Syftet med verksamheten är att hjälpa utlandsresenärer på de nordiska försäkringsbolagens vägnar.

SOS International A/S
Nitivej 6
DK-2000 Fredriksberg
Tel: +45 70 10 50 55
Larmcentralen: +45 70 10 50 50
Fax: +45 70 10 50 56
E-post: sos@sos.dk
https://www.sos.eu/se/

Falck Global Assistance
Mejerivägen 9, Box 44024
SE-100 73 Stockholm
Tel: + 46 8 587 717 17
Fax: + 46 8 505 939 13
E-post: fga@falck.se
www.falckglobalassistance.com/

Euro-Alarm Assistance Prague
Krizikova 36a
CZ-186 00 Prag 8
Tel: +420 221 860 619
Fax: +420 221 860 600
E-post: help@euro-alarm.cz
www.euro-alarm.cz

Gouda Alarmcentral
Sejrøgade 7
2100 Köpenhamn Ø
Tel: + 45 33 15 60 60
Fax: + 45 33 15 60 61
E-post: alarm@gouda.dk
www.gouda.dk

SOS, EuroAlarm och Falck Global Assistance larmcentraler är öppna 24 timmar om dygnet, samtliga dagar. Man har där kontaktläkare som kan sätta sig i förbindelse med den behandlade läkaren i utlandet. Man accepterar dessutom "collect calls", dvs mottagaren betalar.