Meny
  • Svenska

Om utlandet Malaysia

Avrådan

Malaysia - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till kuststräckan mellan orten Tawau och orten Tambisan (beläget cirka 150 km nordost från orten Lahad Datu) på östra Sabah. Avrådan gäller 10 km in i landet från kustlinjen. Avrådan gäller även samtliga öar utanför den angivna kuststräckan.

30 mar 2020

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

Vi vill uppmana er att ta bort er från svensklistan om ni lämnat Malaysia!

Qatar Airways flyger fortfarande från Kuala Lumpur via Doha till flera flygplatser i Norden. 
Klicka här för ytterligare information där det även finns en länk för att boka biljetter. Biljetter kan även bokas via resebyrån Star Travel.

Går det att boka resor från Malaysia till Sverige?
Det går fortfarande flyg från Kuala Lumpur och det går att boka biljett till Sverige med vissa flygbolag. Men situationen är föränderlig, biljettpriserna höga och många flyg ställs in vilket är problematiskt för de som har bokat och lagt ut pengar för flygbiljett. 

Ambassaden har haft kontakt med resebyrån Star Travel som är förberedd på att kontaktas av svenskar som vill boka biljett till Sverige och kan hitta de alternativ som finns. Om en resa bekräftas och flygbolaget sedan ställer in flighten kommer Star Travel att göra sitt yttersta för att biljettpengarna återbetalas och/eller boka om.
Men olika flygbolag har olika regler vid inställda flyg och vissa ersätter endast utläggen med en travel voucher.

M.S.Star Travel Agencies har följande kontaktinformation:
Email: harinder@startravel.com.my
Mobile Phone:
+6012 6292177
Office Phone +603 2786 7555
Skype : msstartravel 
After-Office Hours Assistance:
Mobile+6012 236 8811
(Weekdays :6pm – 3am; Saturday :1.30pm – 3am; Sunday & Public holidays 10.30am – 3am)
www.startravel.com.my 

Förenade Arabemiraten UAE (Dubai, Abi Dhabi) upphör med all reguljär flygtrafik den 25 mars, transit inkluderat. Läs här

Vad händer om jag stannar kvar i Malaysia under Movement Control Order-perioden och mitt inresetillstånd löper ut?
Enligt den malaysiska immigrationsmyndigheten gäller följande för utländska medborgare med giltiga resehandlingar vars inresetillstånd (short term pass eller social visit pass) löper ut under Movement Control Order-perioden:
- Personen kan resa ut ur Malaysia utan att behöva förnya sitt inresetillstånd
- Om personen vill stanna kvar i Malaysia ska denne förnya sitt inresetillstånd inom 14 dagar efter upphörandet av Movement Control Order.
- Om personen vill resa ut ur Malaysia, men inte lyckas hitta flyg, måste vederbörande ansöka om ”Special Pass” så snart som möjligt efter upphörandet av Movement Control Order. 

Resa från malaysiska Borneo via KL till Europa
Malaysian Airlines flyger fortfarande mellan Sabah/Sarawak och Kuala Lumpur, liksom i viss utsträckning internationella flighter. Flygbolaget har starkt reducerad bemanning på sitt kontor och uppmanar resenärer att boka flighter online.

Flygbolaget informerar också att man ställer in många reguljära flyg pga avsaknad av passagerare. En förutsättning för flygavgångar är att det finns passagerarunderlag.  

Resebyrå Leisure Holidays på tel nr 603-62866103 eller 603-62866218 (kräver betalning för att bekräfta bokningar)
Resebyrå Star Travel på tel nr +603 2786 7555 eller +6017-672 7177 eller Skype : msstartravel 

Under tiden som Movement Control Order gäller går det inte att resa runt i Malaysia. Det är således endast möjligt att resa från Borneo för att resa vidare mot Europa.

Resa från Kuala Lumpur till Europa
Malaysian Airlines och Qatar Airways upprätthåller fortfarande flygförbindelser med slutdestination Stockholm men är starkt begränsade och är beroende av att det finns tillräckligt stort antal passagerare. 

Vi vill uppmana er att ta bort er från svensklistan om ni lämnat Malaysia. 

Restriktioner för inresa i/transit i Singapore
Från och med 23 mars kl 23.59 tillåts inte korttidsresenärer resa in i eller att mellanlanda i Singapore. Läs här

Malaysisk militär assisterar polisen
Från midnatt mot söndag 22 mars kommer malaysisk militär att assistera polismakten med tillsyn att det partiella undantagsförbudet respekteras! 
Med risk för böter och frihetsberövande för personer som utan att ha nödvändiga skäl rör sig på allmänna platser. Som nödvändiga skäl anses t ex behov handla livsmedel, besök apotek, bank, sjukhus, transport till flygplats eller busstation och dyl.

Alla personer som behöver röra sig på allmän plats måste ha giltigt ID/passhandling med sig.

Striktare inreseregler Thailand
Från och med den 22 mars måste samtliga inresande till Thailand bl.a. kunna uppvisa ett särskilt hälsointyg och hälsoförsäkring. Kan man ej före avresa uppvisa dessa intyg nekas man gå ombord flygplanet. Ambassaden uppmanar svenska resenärer att noga ta del av informationen som publicerats på den thailändska luftfartsmyndighetens hemsida.
Läs här

Utlandsresor – avrådan för alla länder
Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.

I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut.

Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Vad gör jag om jag uppvisar symptom?
Den som befinner sig i Malaysia och uppvisar symptom eller misstänker sig vara smittad med covid-19 ska inte besöka ambassaden, utan istället kontakta sjukhus för att få vägledning/råd, t.ex. beträffande provtagning eller att sätta sig i karantän. Hospital Sungai Buloh, tel 03-6145 4333

Tänk på att i möjligaste mån undvika att utsätta andra för smittrisk.

Det är också möjligt att ställa frågor online via den virtuella hälsoportal som Malaysias hälsoministerium har lagt upp: Doctors on call

Coronavirus
Det pågår för närvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus (vilket orsakar sjukdomen covid-19) med ursprung i Kina. Det största antalet bekräftade fall av det nya coronaviruset har konstaterats i Kina även om fall rapporteras från ett antal andra länder. Spridningsreducerande åtgärder har vidtagits på flera håll, exempelvis olika former av screenings/undersökningar på flygplatser och inreseförbud. Det senare gäller främst för personer som har vistats i Kina, men vissa länder har även vidtagit åtgärder som berör personer som vistats i andra länder med bekräftade fall av covid-19. Många flygbolag har också tillfälligt upphört eller minskat sina flyg till och från Kina, och begränsningar har även införts i andra delar av världen.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan.  

Malaysiska hälsoministeriet höjde den 23 januari beredskapen för att hantera och motverka spridningen av COVID-19 till Malaysia. Preventiva åtgärder initierats och hälsovårdande institutioner vidtagit åtgärder för att kunna hantera smittade personer. 26 sjukhus i landet har beredskap och kapacitet att ta emot COVID-19-smittade personer, och 57 screeninginstanser aktiverats.

Hittills har över tvåtusen fall konstaterats i Malaysia.

Inreseförbud råder i Malaysia under tiden 18 mars - 14 april för personer med vanliga turistviseringar, MM2H visa, studenter, utlänningar (expats) och innehavare av långtidsvisum.

För närmare information om hälsoläget i Malaysia, hänvisas till hälsoministeriets hemsida som uppdateras kontinuerligt, där information på engelska finns om COVID-19-läget Hälsoministeriet Malaysia  - på websidan klicka på English i vänstra hörnet för att få informationen på engelska.

Mer information om smittspridning och hälsoråd
Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).   

Östra Sabah
Antalet kidnappningar av turister och lokalbefolkning i kustbandet på östra och nordöstra Sabah ökade under 2015 och 2016 för att sedan avta. I maj 2015 skedde den första kidnappningen i området kring Sandakan, som är beläget norr om det område Utrikesdepartementet avråder från. Under 2016 har 44 personer kidnappats. Det finns inga rapporter att turister har kidnappats från östra Sabah under 2017. I september 2018 kidnappades två indonesiska fiskare i närheten av Semporna. Den som funderar på att resa till östra Sabah bör noga överväga saken givet riskbilden. Resenärer uppmanas att iaktta mycket stor försiktighet och vaksamhet, följa utvecklingen noggrant via media och lokala myndigheter, följa lokala myndigheters uppmaningar och rekommendationer, hålla kontakten med anhöriga samt lämna kontaktuppgifter till ambassadens svensklista.

Senast uppdaterad 30 mar 2020, 17.06
Ambassadens reseinformation