• Svenska

Om utlandet Litauen

Registrera nyfödd utomlands

Ett barn som föds utomlands ska normalt inte folkbokföras från födelsen och får därför inget personnummer. Barnet kan istället registreras som en relation till dig som förälder i folkbokföringen. Det gäller om relationen är styrkt och om du som förälder är eller varit folkbokförd i Sverige.

För att registrera ditt nyfödda barn så räcker det att du gör en namnanmälan till Skatteverket i Sverige. Fyll i blanketten ”Anmälan namn” SKV 7750 underskriven av båda föräldrarna (vårdnadshavarna) samt skicka kopia av födelsebevis och vårdnadshavarnas pass till Skatteverket i Sverige. Kopiorna ska vara vidimerade av två vittnen.

Mer information om ansökan om förnamn och efternamn finner du på Skatteverkets webbplats.

Om du även vill ansöka om ett svenskt ordinarie pass, se ansökan om samordningsnummer.

Senast uppdaterad 12 sep 2023, 16.23