• Svenska

Om utlandet Liechtenstein

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 26 apr 2024, 14.54

Aktuella händelser

Risknivån för laviner kan ändra sig snabbt i alperna. Informera dig via lokala myndigheter samt turistbyrån på orten om aktuella förhållanden. 

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Med anledning av att två svenskar dödats i Bryssel i ett förmodat terroristdåd, uppmanas svenskar utomlands att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. 

Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Anmäl dig till svensklistan

UD Resklar - på regeringen.se

Allmänna säkerhetsläget

Liechtenstein är generellt ett tryggt och säkert resmål. Riskerna för terrorhandlingar i Liechtenstein kan dock inte uteslutas. Du bör vara uppmärksam och följa lokala myndigheters råd.

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbtUtrikesdepartementet uppmanar svenska resenärer i Europa att vara vaksamma och försiktiga, i synnerhet på offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, i butikscentra och på andra platser med större folksamlingar. Resenärer bör också hålla sig informerade om utvecklingen på vistelseorten och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor. 

För mer information om terrorism och turism hänvisar vi till UD:s reseinformation - Regeringen.se för mer information.

Naturförhållanden och katastrofer

Befinner du dig i Lichtenstein för att åka skidor bör du vara medveten om att det finns risk för laviner året om i Alperna. Det är därför viktigt att varningsskyltar och avspärrningar beaktas och respekteras. Informera dig via lokala myndigheter samt turistbyrå på orten om aktuella väderförhållanden. Lavinfaran mäts på en stigande femgradig skala.

På följande webbsidor hittar du information skidåkning samt länkar till sidor med den aktuella situationen i Lichtenstein.

http://www.tourismus.li/en/winter/more-winter-sports-activities/ski-tours.html
http://www.skiliechtenstein.com/

Landespolizei des Fürstentums Liechtenstein

Läget i Alperna gör att plötsliga svängningar i väder och temperatur kan förekomma. De lokala myndigheterna går normalt ut med anvisningar och bestämmelser vilka bör iakttas.

MeteoNews: Wetter Liechtenstein

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Sverige och Liechtenstein är med i Schengensamarbetet och man måste medföra en giltig resehandling t.ex. ett pass eller ett nationellt ID-kort. Du kan resa till Liechtenstein under passets/ID-kortets hela giltighetstid.

Som EU-medborgare har man rätt att uppehålla sig i Liechtenstein i upp till tre månader (90 dagar). Därefter behöver man ett uppehållstillstånd; detta gäller även om man tillbringar mer än 90 dagar i landet under en sexmånadersperiod.

Det finns inga särskilda vaccinationskrav.

Hälso- och sjukvård

Sjukvården i Liechtenstein är fullt jämförbar med den svenska.

Ta med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet, som du får gratis av Försäkringskassan. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige och gör det lättare att få nödvändig vård när du vistas i ett annat EU/EES-land. Kostnad för sjuktransport till Sverige täcks dock inte av kortet. Kontrollera därför att du har en försäkring med reseskydd, t.ex. via din hemförsäkring. Det är viktigt att det europeiska sjukförsäkringskortet kan visas upp.

Tänk också på att om du är utomlands längre än 45 dagar måste du i allmänhet lösa en extra reseförsäkring. Informera dig hos ditt försäkringsbolag om särskilda tilläggsförsäkringar för s.k. extremsporter eller om du avser utöva riskfyllda aktiviteter, såsom bergsklättring, off-piståkning och andra äventyr med högre skaderisk och dyrbar utrustning.

Läs mera på Försäkringskassans hemsida;

Försäkringskassan

Lokala lagar och sedvänjor

Det är alltid viktigt att vid besök i annat land respektera lokala lagar och sedvänjor. Liechtenstein är ett relativt konservativt land där mindre samhällen närmast har växt ihop till en tätbebyggelse där den sociala kontrollen kan vara större än vad den är i storstäder.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Liechtenstein har relativt låg kriminalitet och det är i allmänhet säkert att gå ut på natten. Som i många andra europeiska länder förekommer inbrott, väsk- och fickstölder. Särskild försiktighet bör iakttas i större folksamlingar och på allmänna kommunikationsmedel. Som ett allmänt reseråd gäller att pass, pengar och andra värdeföremål bör förvaras på ett säkert ställe och att man alltid bör ha sitt bagage under uppsikt. Detta gäller även handväskor och ryggsäckar etc. vid restaurangbesök. Tänk på att svenska pass är mycket stöldbegärliga. Tänk också på att aldrig ta med paket eller väskor med okänt innehåll när du ska passera en gräns.

Försök att använda bankomater inne på bankkontoren. När du tar ut pengar från en bankomat skall du se dig om så att ingen uppehåller sig i närheten av automaten. Ofta händer det att tjuvarna distraherar dig ett ögonblick och tar kort/pengar. Man skall också försöka se efter att ingen har försökt göra åverkan på bankomaten.

Polisen nås på kortnummer 117, alternativt + 423 236 71 11.

Landespolizei Liechtenstein

Trafiksäkerhet

Trafiksituationen och körkulturen kan beskrivas som goda; lokaltrafiken fungerar väl och framkomligheten är god undantaget vid svårare väderförhållanden.

Gränsen för rattonykterhet är 0,5 promille och det är förbjudet att använda fartkameravarnare.

Resa i landet

Användbara telefonnummer Polis 117 Brandkår 118 Ambulans 144

Nyttiga länkar! Om Liechtenstein: www.liechtenstein.li Turistinformation: www.tourismus.li

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer