• Svenska

Om utlandet Libanon

Ambassadens reseinformation

Avrådan

Libanon – avrådan

För att avrådan ska överensstämma med landets nu gällande administrativa indelning har UD den 26 juli 2019 beslutat om att ändra avrådan för Libanon. Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till gränsområdet mot Syrien, inom ett avstånd om 10 km från syriska gränsen, inklusive städerna Arsal och Hermel, samt till gränsområdet inom 5 km från den s.k. blå linjen mot Golan-området.

Avrådan från alla resor gäller även för det palestinska flyktinglägret Ain el-Helweh utanför Saida, samt Beiruts södra förorter (Dahiyeh) med undantag för den internationella flygplatsen och motorvägen till denna.

Utrikesdepartementet avråder vidare från icke nödvändiga resor till staden och distriktet Tripoli; till distriktet Miniyeh-Danniyeh i provinsen Nordlibanon; till hela provinsen Akkar; till Bekaadalen med undantag för städerna Chtoura och Zahle; samt till södra Libanon (de delar av provinserna Sydlibanon och Nabatiyeh som ligger söder om floden Litani) med undantag för staden Tyr.

Avrådan från icke nödvändiga resor omfattar även övriga palestinska flyktingläger.

Senast uppdaterad 03 jul 2022, 15.31

Aktuella händelser

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information. Vänligen se information om Libanon:Covid-19: Lägesbild och reseinformation - Sweden Abroad

Den som reser utomlands gör det på egen risk och kan inte påräkna någon assistans från ambassaden under resan.  

Ytterligare information om reglerna och undantagen finns på polisens hemsida.

Generell information om Covid-19

Sveriges regering, UD och utlandsmyndigheterna följer utvecklingen noga och står i kontakt med relevanta myndigheter, i synnerhet med Folkhälsomyndigheten som är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här: Information om Covid-19 från Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/.

Flygförbindelser till Sverige

Det är viktigt att man kontrollerar vilka inreseregler som gäller vid transit i olika länder. 

Vänligen läs om aktuell reseinformation för länderna i fråga på:

www.swedenabroad.se

IATA - International Travel Document News (iatatravelcentre.com)

Anmäl dig till svensklistan

Ambassaden uppmanar alla svenska resenärer att anmäla sig till  Svensklistan  samt ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser för Libanon. Glöm inte att avanmäla dig från svensklistan om du lämnar Libanon. 

Ekonomisk kris och risk för social oro i Libanon

Den ekonomiska krisen i Libanon väntas förvärras under sommaren. Det råder stor brist på elektricitet med omfattande strömavbrott i hela landet. Risk för demonstrationer och vägavspärrningar i form av brinnande däck och sopor föreligger ständigt och våldsamma demonstrationer, inklusive skottlossning, mellan olika grupper och mellan ordningsmakt och demonstranter som förekommit på olika platser i landet under en längre tid kan återkomma.

Ambassaden råder svenskar som befinner sig i Libanon att iaktta mycket stor försiktighet då situationen kan förändras snabbt, undvika stora folksamlingar och områden där demonstrationer äger rum, respektera ev. utegångsförbud nattetid, inte fotografera eller filma demonstrationer, samt hålla sig uppdaterade via lokala mediekanaler och lokala myndigheters anvisningar och rekommendationer.

På grund av den svåra ekonomiska situationen är det för närvarande omöjligt att ta ut USD i bankomater och det är svårt att få ut libanesiska pund och betala med kort. Om du planerar resa i landet bör du ta med dig extra kontanter för att täcka både förutsedda och oförutsedda utgifter. Kriminaliteten har ökat till följd av den ökade fattigdomen och resenärer bör ha iaktta försiktighet.

Det råder för närvarande brist på bensin och köerna kan vara långa för att tanka. Våldsamheter har förekommit. Om möjligt bör långa köer utanför bensinmackar därför undvikas.

På grund av den ekonomiska krisen är det svårt att få tag på nästan alla mediciner i Libanon, det är därför rekommenderat att ta med de mediciner du behöver. Situationen på sjukhusen är mycket svår, med omfattande brister i elförsörjning, medicinsk utrustning och mediciner.

Lokala upplysningar

Libanesiska hälsoministeriets informationstelefon: 01-594459.  Hotlines: Corona 1787/ vaccin 1214 (kostnadsfria samtal)

Service of Preventive Medicine: 01/843769 - 01/830300 Ext: 435-436-437

Center of the Quarantine at Beirut Airport: 01/629 352

Epidemiological Surveillance Program: 01/614194 - 01/614196

Ambulans (Röda korset): 140

Polis: 112

Brandkår: 175

  

Allmänna säkerhetsläget

Libanon har i stor omfattning påverkats av konflikten i Syrien. Mer än en miljon flyktingar från Syrien har tagit sin tillflykt till Libanon vilket resulterat i avsevärda sociala och ekonomiska utmaningar. En lång och svårkontrollerad gräns mot Syrien har utnyttjats av olika grupper under konflikten vilket lett till ökade säkerhetsmässiga utmaningar.

De svåra politiska spänningarna i regionen och risken för ytterligare destabilisering kan också komma att påverka situationen i Libanon. Svenskar som avser att åka till eller befinner sig i Libanon uppmanas därför att noggrant följa nyhetsrapporteringen om utvecklingen i landet och regionen (se länkar under Övriga upplysningar nedan) samt vara allmänt vaksamma och iaktta försiktighet.

Libanons ekonomi är hårt ansträngd och regeringens föreslagna besparingsåtgärder har under senare tid lett till demonstrationer som i vissa fall blivit våldsamma. Resenärer uppmanas att undvika folksamlingar såsom demonstrationer och respektera lokala myndigheters rekommendationer samt att inte fotografera eller videofilma på platser som kan betraktas som känsliga. I samband med demonstrationer och oroligheter i landet blockeras ibland vägar, inklusive motorvägen till Beiruts internationella flygplats söder om huvudstaden.

Ambassaden uppmuntrar alla svenskar som befinner sig i Libanon, oavsett om det är för en längre eller kortare tid, att anmäla sig till Svensklistan

Terrorism

Det finns risk för terroristattacker och andra våldsdåd, detta även i centrala Beirut. Tidigare attacker har varit riktade mot specifika mål med politisk eller sekteristisk anknytning. Det går inte att utesluta att även platser som frekventeras av västerlänningar, exempelvis restauranger, köpcentrum och nöjeskvarter, kan drabbas. Under senare år har omfattande åtgärder från libanesiska säkerhetsstyrkor varit effektiva. Hotet kvarstår dock och resenärer rekommenderas därför att vara vaksamma och iaktta försiktighet. Man bör även noggrant följa nyhetsrapporteringen och lokala myndigheters rekommendationer.

För mer information, se UD:s information om Terrorism och turism.

Naturförhållanden och katastrofer

Libanon ligger vid en förkastningsspricka och jordskalv kan förekomma i området. De torra somrarna leder ofta till skogsbränder.

In- och utresebestämmelser

För uppdaterade nyheter om inreseregler se information under aktuella händelser.

För inresa i Libanon krävs visum. Svenskar som reser till Libanon för att turista kan få visum vid den libanesiska gränsen men bör försäkra sig om aktuella bestämmelser genom att kontakta Libanons ambassad i Stockholm, dit även övriga frågor om visum hänvisas. Mer information finns även hos libanesiska General Security.

Det finns inget fredsavtal mellan Libanon och Israel. Av det följer att om du har israeliska stämplar i ditt pass kan du få svårt att komma in i Libanon.

Libanesiska immigrationsmyndigheten kontrollerar alla besökares namn vid ankomsten mot en databas av de som önskas eller dömts för brott i Libanon. Om ett namn stämmer överens med en post i databasen kan personen vara kvarhållen (eller ibland tillåten inträde vid överlämnande av passet) tills du kan bevisa att posten inte relaterar till dig. Det är ofta möjligt att göra det genom att visa kopia av ett födelsebevis eller annan officiell dokumentation (personbevis på engelska) som gör att föräldrarnas namn kan kontrolleras mot databasen. Du själv bör skaffa denna typ av dokument från Skatteverket. Ambassaden har väldigt begränsade möjligheter att agera om det händer. Om du tidigare haft problem med inresa till Libanon eller om du tror att du kan få problem kan du ta kontakt med Libanons ambassad i Sverige i förväg. 

Om du är medborgare i både Sverige och Libanon bör du tänka på att dubbelt medborgarskap begränsar ambassadens möjligheter att hjälpa dig om du råkar i behov av konsulärt stöd. Mer information om detta hittar du här: Dubbelt medborgarskap.

Hälso- och sjukvård

På grund av pågående pandemi är libanons sjukvård mer ansträngd än normalt och därför är kapaciteten begränsad. För uppdaterad information se aktuella händelser.

I Libanon finns privat sjukvård av internationellt sett hög standard, i synnerhet i Beirut där det finns ett antal sjukhus av generellt god kvalitet. Många läkare, i synnerhet i Beirut, talar engelska och/eller franska. Bland de större sjukhusen i Beirut finns American University Hospital, Hôtel Dieu, St Georges Hospital, Clemenceau Medical Center och Rizq Hospital. En lista med kontaktinformation till ett antal sjukhus och läkare sammanställd av den amerikanska ambassaden i Beirut finns här. Den offentliga vården har bristande kapacitet och kvaliteten varierar.

Den hygieniska standarden i Libanon är relativt god, men det rekommenderas ändå att vara försiktig med känslig mat såsom färska grönsaker och is. Kranvattnet bör inte drickas. 

Larmnumret för ambulans är 140 och går till Röda Korset som ansvarar för ambulanstjänsten i landet. Brandkåren nås på numret 175.

För mer hälsoinformation och råd om bl.a. vaccinationer inför en resa till Libanon, se 1177 Vårdguiden.

Lokala lagar och sedvänjor

Libanon är ett gästfritt land och de flesta libaneser är mycket öppna och hjälpsamma mot utländska resenärer. Många pratar engelska och franska förutom arabiska. Vid besök i religiösa helgedomar behöver man anpassa klädsel (t.ex. täcka ben, huvud och axlar). Detta är i allmänhet inte nödvändigt i andra sammanhang men kan variera beroende på ort. Det är alltid viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor.

Identitetskontroller av polis och säkerhetsstyrkor är vanligare än i Sverige och resenärer bör alltid bära med sig id-handlingar. 

Libanon är ett mer konservativt land än Sverige och det är ovanligt att kärlekspar visar fysisk närhet på offentliga platser.  Trakasserier och arresteringar av samkönade par/HBT-personer kan förekomma, då homosexuella sexuella relationer är förbjudna enligt gängse lagtolkning.

Bruk, innehav och försäljning av narkotika är förbjudet och påföljderna är relativt stränga.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten har ökat markant under året, bilstölder och bilkapningar har blivit allt vanligare och flera fall av rån, misshandel och sexuella trakasserier har rapporterats under nattetid och vid taxiresor. För att öka den personliga säkerheten rekommenderas att beställa taxi från ett bolag i istället för att ta en från gatan. Som i alla storstäder bör man även vara försiktig med att t.ex. gå ensam på natten och ta ut pengar ensam nattetid.

Kidnappningar har rapporterats ett flertal gånger det senaste året, med både ekonomiska och politiska motiv, huvuddelen av dessa har skett i Bekaadalen och har riktats mot syriska och libanesiska medborgare. Kidnappningar av andra utlänningar är numera ovanliga.

Larmnumret till polisen är 112.

Trafiksäkerhet

Libanon är ett land med intensiv biltrafik, framförallt i och omkring huvudstaden Beirut och i synnerhet under sommaren, då många libaneser bosatta utomlands kommer hem för att semestra. Trafiksäkerheten är bristfällig och trafikolyckor är sannolikt den främsta hälsorisken vid besök i landet. Försiktighet och vaksamhet bör därför iakttas i trafiken, inklusive användning av bilbälte. Kollektivtrafiken är dåligt utbyggd, vilket gör att resor i allmänhet sker med bil eller taxi. Taxibilar har alltid röda registreringsskyltar. Det säkraste alternativet om man saknar bil är att per telefon beställa taxi från något av de etablerade bolagen.

Försäkringsskydd

Mot bakgrund av att situationen snabbt kan förvärras uppmanas resenärer som avser att åka till Libanon att se över sitt reseskydd. Ambassaden vill understryka att det är envars ansvar att stå för alla biljett- och ombokningskostnader som kan bli följden av att resplanerna måste ändras som följd av ett eventuellt försämrat säkerhetsläge.

Var noga med att teckna en reseförsäkring eller kontrollera att hemförsäkringen har reseskydd. Tänk på att reseförsäkringen i regel upphör att gälla efter 45 dagar. Om du stannar längre än 45 dagar måste du lösa en extra reseförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. Sjukdomsfall som kräver specialtransport till hemlandet eller närliggande land är kostsamma och svåra att arrangera utan privat sjukförsäkring.

Tänk även på att UD:s avrådan från resor till delar av Libanon kan få konsekvenser för villkoren i din försäkring. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

Övriga upplysningar

Pass, pengar och andra viktiga ägodelar bör förvaras på ett säkert sätt. Gör kopior av alla värdehandlingar såsom pass, biljetter, försäkringar, kreditkort m.m. Lämna en uppsättning hemma hos familjen och förvara en uppsättning separat från originalen, som förvaras på ett säkert ställe.

På grund av den svåra ekonomiska situationen är det för närvarande omöjligt att ta ut USD i bankomater och det kan även tidvis vara svårt att få ut libanesiska pund. Om du planerar resa i landet bör du ta med dig extra kontanter för att täcka både förutsedda och oförutsedda utgifter. Den libanesiska lirans växelkurs är i praktiken låst mot dollarn och båda valutorna kan användas i hela landet.

Det finns flera engelskspråkiga libanesiska tidningar och andra nyhetskällor, t.ex:

The Daily Star

Naharnet

LBC

För ytterligare information, tips och idéer inför en förestående utlandsresa hänvisar ambassaden till UD:s webbplats med reseinformation.