• Svenska

Om utlandet Libanon

Avrådan

Libanon – avrådan

Med anledning av förbättringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 19 september 2022 beslutat om att ändra avrådan för Libanon. Dagens uppdaterade beslut innebär att avrådan från att besöka ruinerna i Baalbek samt väg nummer 4 mellan Zahle och ruinerna i Baalbek undantas från avrådan. I övrigt är avrådan oförändrad. Avrådan i sin helhet följer nedan.

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till gränsområdet mot Syrien inom ett avstånd om 10 kilometer från syriska gränsen, samt till städerna Arsal och Hermel i provinsen Balbeek-Hermel. Utrikesdepartementet avråder också från alla resor till gränsområdet mot Golanområdet inom ett avstånd om 5 kilometer från den så kallade blå linjen.

Avrådan från alla resor gäller även för det palestinska flyktinglägret Ain el-Helweh utanför staden Saida i provinsen Sydlibanon, samt Beiruts södra förorter (stadsdelen Dahiyeh) med undantag för den internationella flygplatsen och motorvägen till denna.

Utrikesdepartementet avråder vidare från icke nödvändiga resor till staden och hela distriktet Tripoli i provinsen Nordlibanon; till hela distriktet Miniyeh-Danniyeh i provinsen Nordlibanon; till hela provinsen Akkar; till Bekaadalen med undantag för städerna Chtoura och Zahle i provinsen Bekaa, samt till de delar av provinserna Sydlibanon och Nabatiyeh som ligger söder om floden Litani, med undantag för staden Tyr och huvudvägen dit.

Avrådan från icke nödvändiga resor omfattar även övriga palestinska flyktingläger.

Avrådan gäller tills vidare.

Ambassadens reseinformation

Senast uppdaterad 05 maj 2023, 15.56

Aktuella händelser

Särskilda inresebestämmelser

Hälsoministeriet i Libanon meddelar att alla restriktioner i relation till Covid-19 hävs from 28 september 2022. Gäller alla inresevägar till landet och alla resenärer oavsett vaccinationsstatus.

För mer information se hälsoministeriets hemsida: Procedures For Incoming Passengers (moph.gov.lb) alternativt rådgör med ditt flygbolag.

 

Flygförbindelser 

Det är viktigt att man kontrollerar vilka inreseregler som gäller vid transit i olika länder. Vänligen läs om aktuell reseinformation för länderna i fråga på:

www.swedenabroad.se

IATA - International Travel Document News (iatatravelcentre.com)

Generella råd till svenska resenärer

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ambassaden uppmanar alla svenska resenärer att anmäla sig till  Svensklistan  samt ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser för Libanon. Glöm inte att avanmäla dig från svensklistan om du lämnar Libanon. 

Ekonomisk kris och risk för social oro i Libanon

Den pågående ekonomiska krisen i Libanon förväntas inte avta i närtid. Hela landet är drabbat av omfattande strömavbrott och vattenförsörjningen är osäker.

Situtationen är för närvarande lugn men risk för demonstrationer och vägavspärrningar i form av brinnande däck och sopor föreligger. Protester med våldsamma inslag som tidigare förekommit i landet har potential att återkomma. 

Ambassaden råder svenskar som befinner sig i Libanon att iaktta  försiktighet då situationen kan förändras snabbt, undvika stora folksamlingar och områden där demonstrationer äger rum, att inte fotografera/filma vid polisiära/militära installationer eller insatser samt att hålla sig uppdaterade via lokala mediekanaler och följa lokala myndigheters anvisningar och rekommendationer.

Det är för närvarande inte möjligt att ta ut kontanter i bankomater eller att betala med internationella bankkort förutom på de största hotellen samt flygplatsen. Om du planerar resa till Libanon bör du ta med dig tillräckligt med USD i kontanter för att täcka både förutsedda och oförutsedda utgifter. Notera dock att det finns ett svenskt regelverk om hur mycket kontanter som kan föras ut ur Sverige och under vilka omständigheter. Vänligen läs om reglerna via denna länk: Kontanta medel - Tullverket. Kriminaliteten har ökat till följd av den ökade fattigdomen och resenärer bör ha iaktta försiktighet.

På grund av den ekonomiska krisen är det svårt att få tag på mediciner i Libanon, ta därför med dig de mediciner du behöver för personligt bruk. Situationen på sjukhusen har försämrats, med  brister i elförsörjning, medicinsk utrustning, mediciner och personal. Vid sjukhusbesök förväntas kontant betalning i USD eller libanesiska pund.

Lokala upplysningar

Libanesiska hälsoministeriets informationstelefon: 01-594459.  Hotlines: Corona 1787/ vaccin 1214 (kostnadsfria samtal)

Service of Preventive Medicine: 01/843769 - 01/830300 Ext: 435-436-437

Center of the Quarantine at Beirut Airport: 01/629 352

Epidemiological Surveillance Program: 01/614194 - 01/614196

Ambulans (Röda korset): 140

Polis: 112

Brandkår: 175

  

Allmänna säkerhetsläget

Libanon har i stor omfattning påverkats av konflikten i Syrien. Mer än en miljon flyktingar från Syrien har tagit sin tillflykt till Libanon vilket resulterat i avsevärda sociala och ekonomiska utmaningar. En lång och svårkontrollerad gräns mot Syrien har utnyttjats av olika grupper under konflikten vilket lett till ökade säkerhetsmässiga utmaningar.

De svåra politiska spänningarna i regionen och risken för ytterligare destabilisering kan också komma att påverka situationen i Libanon. Svenskar som avser att åka till eller befinner sig i Libanon uppmanas därför att noggrant följa nyhetsrapporteringen om utvecklingen i landet och regionen (se länkar under Övriga upplysningar nedan) samt vara allmänt vaksamma och iaktta försiktighet.

Libanons ekonomi är hårt ansträngd och föreslagna besparingsåtgärder har  lett till demonstrationer som ofta varit våldsamma. Resenärer uppmanas att undvika folksamlingar såsom demonstrationer och respektera lokala myndigheters rekommendationer samt att inte fotografera eller videofilma på platser som kan betraktas som känsliga. I samband med demonstrationer och oroligheter i landet blockeras ibland vägar, inklusive motorvägen till Beiruts internationella flygplats söder om huvudstaden.

Ambassaden uppmuntrar alla svenskar som befinner sig i Libanon, oavsett om det är för en längre eller kortare tid, att anmäla sig till Svensklistan

Terrorism

Det finns risk för terroristattacker och andra våldsdåd, även i centrala Beirut. Tidigare attacker har varit riktade mot specifika mål med politisk eller sekteristisk anknytning. Det går inte att utesluta att även platser som frekventeras av västerlänningar, exempelvis restauranger, köpcentrum och nöjeskvarter, kan drabbas. Under senare år har omfattande åtgärder från libanesiska säkerhetsstyrkor varit effektiva. Hotet kvarstår dock och resenärer rekommenderas därför att vara vaksamma och iaktta försiktighet. Man bör även noggrant följa nyhetsrapporteringen och lokala myndigheters rekommendationer.

För mer information, se UD:s information om Terrorism och turism.

Naturförhållanden och katastrofer

Libanon ligger vid en förkastningsspricka och jordskalv kan förekomma i området. De torra somrarna leder ofta till skogsbränder.

In- och utresebestämmelser

För uppdaterade nyheter om inreseregler se information under aktuella händelser.

För inresa i Libanon krävs visum. Svenskar som reser till Libanon för att turista kan få visum vid den libanesiska gränsen men bör försäkra sig om aktuella bestämmelser genom att kontakta Libanons ambassad i Stockholm, dit även övriga frågor om visum hänvisas. Mer information finns även hos libanesiska General Security.

Det finns inget fredsavtal mellan Libanon och Israel. Av det följer att om du har israeliska stämplar i ditt pass kan du få svårt att komma in i Libanon.

Libanesiska immigrationsmyndigheten kontrollerar alla besökares namn vid ankomsten mot en databas av de som är efterfrågade eller dömts för brott i Libanon. Om ett namn stämmer överens med ett ärende i databasen kan personen bli kvarhållen (eller ibland tillåten inträde vid överlämnande av passet) tills denne kan bevisa att ärendet inte relaterar till efterfrågat namn. Detta kan vara möjligt att göra, genom att visa officiell dokumentation där föräldrarnas namn kan kontrolleras mot databasen. Varje enskild resenär ansvarar personligen för att medha sådant dokument som kan begäras ut från Skatteverket. Ambassaden har väldigt begränsade möjligheter att agera om problem uppstår vid inresa. Om du tidigare haft problem med inresa till Libanon eller om du tror att du kan få problem kan du ta kontakt med Libanons ambassad i Sverige i förväg. 

Om du är medborgare i både Sverige och Libanon bör du tänka på att dubbelt medborgarskap begränsar ambassadens möjligheter att agera om du råkar i behov av konsulärt stöd. Mer information om detta hittar du här: Dubbelt medborgarskap.

Hälso- och sjukvård

Libanons sjukvård är mycket ansträngd med begränsad kapacitet pga den ekonomiska krisen. För uppdaterad information se aktuella händelser.

I Libanon finns fortfarande privat sjukvård av internationellt sett hög standard att tillgå, i synnerhet i Beirut där det finns ett antal sjukhus av relativt god kvalitet. Dock krävs ofta kontant betalning och uppvisande av bevis på sjukvårdsförsäkring. Summorna kan bli mycket höga. 

Många läkare, i synnerhet i Beirut, talar engelska och/eller franska. Bland de större sjukhusen i Beirut finns American University Hospital, Hôtel Dieu, St Georges Hospital, Clemenceau Medical Center och Rizq Hospital. En lista med kontaktinformation till ett antal sjukhus och läkare sammanställd av den amerikanska ambassaden i Beirut finns här. Den offentliga vården har bristande kapacitet och kvaliteten varierar.

Den hygieniska standarden i Libanon är relativt god, men det rekommenderas ändå att vara försiktig med känslig mat såsom färska grönsaker och is. Kranvattnet bör inte drickas. Pga bristen på elektricitet blir kylkedjan ofta riskerad.

Larmnumret för ambulans är 140 och går till Röda Korset som ansvarar för ambulanstjänsten i landet. Brandkåren nås på numret 175.

För mer hälsoinformation och råd om bl.a. vaccinationer inför en resa till Libanon, se 1177 Vårdguiden.

Lokala lagar och sedvänjor

Libanon är ett gästfritt land och invånarna är mycket öppna och hjälpsamma mot utländska resenärer. Många pratar engelska och franska förutom arabiska. Vid besök i religiösa helgedomar behöver man anpassa klädsel (t.ex. täcka ben, huvud och axlar). Detta är i allmänhet inte nödvändigt i andra sammanhang men kan variera beroende på ort. Det är alltid viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor.

Identitetskontroller av polis och säkerhetsstyrkor är vanligare än i Sverige och resenärer bör alltid bära med sig id-handlingar. 

Libanon är ett mer konservativt land än Sverige och det är ovanligt med uttryck för fysisk närhet på offentliga platser.  Trakasserier och arresteringar av samkönade par/HBTQ-personer kan förekomma, då homosexuella  relationer är förbjudna enligt gängse lagtolkning.

Bruk, innehav och försäljning av narkotika är förbjudet och påföljderna är  stränga.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten har ökat markant under året, bilstölder och bilkapningar har blivit allt vanligare och flera fall av rån, misshandel och sexuella trakasserier har rapporterats under nattetid och vid taxiresor. För att öka den personliga säkerheten rekommenderas att beställa taxi från ett kommersiellt företag  istället för att anlita en från gatan. Som i alla storstäder bör man även vara försiktig med att gå ensam efter mörkrets inbrott.

Kidnappningar har rapporterats ett flertal gånger det senaste året, med både ekonomiska och politiska motiv, huvuddelen av dessa har skett i Bekaadalen och har riktats mot syriska och libanesiska medborgare. Kidnappningar av andra utlänningar är numera ovanliga.

Larmnumret till polisen är 112.

 

Trafiksäkerhet

Libanon är ett land med intensiv biltrafik, framförallt i och omkring huvudstaden Beirut och i synnerhet under sommaren, då många libaneser bosatta utomlands kommer hem för att semestra. Trafiksäkerheten är bristfällig och trafikolyckor är sannolikt den främsta hälsorisken vid besök i landet. Försiktighet och vaksamhet bör därför iakttas i trafiken, inklusive användning av bilbälte. Kollektivtrafiken är dåligt utbyggd, vilket gör att resor i allmänhet sker med bil eller taxi. Taxibilar har alltid röda registreringsskyltar. Det säkraste alternativet om man saknar bil är att per telefon beställa taxi från något av de etablerade bolagen.

Försäkringsskydd

Mot bakgrund av att situationen snabbt kan förvärras uppmanas resenärer som avser att åka till Libanon att se över sitt reseskydd. Ambassaden vill understryka att det är envars ansvar att stå för alla biljett- och ombokningskostnader som kan bli följden av att resplanerna måste ändras som följd av ett eventuellt försämrat säkerhetsläge.

Var noga med att teckna en reseförsäkring eller kontrollera att hemförsäkringen har reseskydd. Tänk på att reseförsäkringen i regel upphör att gälla efter 45 dagar. Om du stannar längre än 45 dagar måste du lösa en extra reseförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. Sjukdomsfall som kräver specialtransport till hemlandet eller närliggande land är kostsamma och svåra att arrangera utan privat sjukförsäkring.

Tänk även på att UD:s avrådan från resor till delar av Libanon kan få konsekvenser för villkoren i din försäkring. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

Övriga upplysningar

Pass, pengar och andra viktiga ägodelar bör förvaras på ett säkert sätt. Gör kopior av alla värdehandlingar såsom pass, biljetter, försäkringar, kreditkort m.m. Lämna en uppsättning hemma hos familjen och förvara en uppsättning separat från originalen, som förvaras på ett säkert ställe.

På grund av den svåra ekonomiska situationen är det för närvarande omöjligt att ta ut kontanter i bankomater. Resenärer uppmanas ta med  extra kontanter för att täcka både förutsedda och oförutsedda utgifter. Notera dock att det finns ett svenskt regelverk om hur mycket kontanter som kan föras ut ur Sverige och under vilka omständigheter. Vänligen läs om reglerna via denna länk: Kontanta medel - Tullverket. Den libanesiska lirans växelkurs är i praktiken låst mot dollarn och båda valutorna kan användas i hela landet.

Det finns flera engelskspråkiga libanesiska tidningar och andra nyhetskällor, t.ex:

Naharnet

LBC

För ytterligare information, tips och idéer inför en förestående utlandsresa hänvisar ambassaden till UD:s webbplats med reseinformation.