• Svenska

Om utlandet Libanon

Avrådan

Libanon – avrådan

Till följd av ytterligare försämrat säkerhetsläge uppmanar Utrikesdepartementet från och med den 19 oktober 2023 svenskar som befinner sig i Libanon att lämna landet. Följande avrådan gäller.

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Libanon och uppmanar svenskar som befinner sig i Libanon att lämna landet.

Avrådan gäller tills vidare.


Ambassadens reseinformation

Senast uppdaterad 02 maj 2024, 08.43

Aktuella händelser

Efter luftattackerna från Iran mot Israel under natten mellan 13 och 14 april har risken för ytterligare eskalering i regionen ökat. Säkerhetssituationen kan förvärras snabbt, med kort eller utebliven förvarning. Detta kan innebära att luftrum stängs och flyg ställs in samt andra begränsningar av transporter. Följ lokala myndigheters anvisningar, håll dig uppdaterad om utvecklingen och läs vidare om UD:s avrådan och allmänna råd på ambassadens reseinformation.

Allmänna säkerhetsläget

Konflikt i regionen

Det finns inget fredsavtal mellan Libanon och Israel. Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023 och det pågående kriget i Gaza har påtagligt försämrat säkerhetsläget i Libanon med en eskalering av fientligheterna i den södra delen av landet med potential för ett fullskaligt krig. Attacker sker dagligen från båda sidor och når allt längre norrut in i Libanon.

Den 2 januari genomfördes en trolig drönarattack i Dahiye (södra förorterna) i Beirut då ett antal människor dödades och skadades.

Det råder för närvarande en avrådan att resa till Libanon och alla svenskar som befinner sig i landet uppmanas lämna.

Libanon har i stor omfattning påverkats av konflikten i Syrien. Mer än en miljon flyktingar från Syrien har tagit sin tillflykt till Libanon vilket resulterat i avsevärda sociala och ekonomiska utmaningar. En lång och svårkontrollerad gräns mot Syrien har utnyttjats av olika grupper under konflikten vilket lett till ökade säkerhetsmässiga utmaningar.

Ekonomisk kris och risk för social oro i Libanon

Den pågående ekonomiska krisen i Libanon förväntas inte avta i närtid. Hela landet är drabbat av omfattande strömavbrott och vattenförsörjningen är osäker.

Situationen är för närvarande lugn men risk för demonstrationer och vägavspärrningar i form av brinnande däck och sopor föreligger. Protester med våldsamma inslag som tidigare förekommit i landet har potential att återkomma. I samband med demonstrationer och oroligheter i landet blockeras ibland vägar, inklusive motorvägen till Beiruts internationella flygplats söder om huvudstaden.

Det föreligger sedan tidigare en risk för demonstrationer eller reaktioner med anledning av de koranbränningar som inträffat i Sverige och i andra länder i Europa. Framför allt områden kring moskéer efter fredagsbönen kan vara särskilt påverkade.

Svenskar som befinner sig i landet bör iaktta försiktighet i närheten av folksamlingar, undvika demonstrationer och situationer som kan utvecklas till oroligheter, hålla en låg profil samt ha ökad allmän vaksamhet.

Svenskar uppmanas också att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen både i Sverige och Libanon via media, lokala myndigheters anvisningar och ambassadens reseinformation.

Kontanter och kreditkort

Det är för närvarande inte möjligt att ta ut kontanter i bankomater eller att betala med internationella bankkort förutom på de största hotellen samt flygplatsen. Om du planerar resa till Libanon bör du ta med dig tillräckligt med USD i kontanter för att täcka både förutsedda och oförutsedda utgifter, men var samtidigt medveten om att medföra mycket kontanter utgör i sig en säkerhetsrisk.

Notera dock att det finns ett svenskt regelverk om hur mycket kontanter som kan föras ut ur Sverige och under vilka omständigheter. Vänligen läs om reglerna via denna länk: Kontanta medel - Tullverket

Lokala upplysningar

Libanesiska hälsoministeriets informationstelefon: 01-594459.  Hotlines: Corona 1787/ vaccin 1214 (kostnadsfria samtal)

Service of Preventive Medicine: 01/843769 - 01/830300 Ext: 435-436-437

Center of the Quarantine at Beirut Airport: 01/629 352

Epidemiological Surveillance Program: 01/614194 - 01/614196

Ambulans (Röda korset): 140

Polis: 112

Brandkår: 175

Ambassaden uppmuntrar alla svenskar som befinner sig i Libanon, oavsett om det är för en längre eller kortare tid, att anmäla sig till Svensklistan

Störningar förekommer regelbundet i flygtrafiken och kommersiella flyg kan ställas in med kort varsel. 

Terrorism

Det finns risk för terroristattacker och andra våldsdåd i hela landet och huvudstaden Beirut har en lång historia av våldsamma attacker. Tidigare attacker har oftast varit riktade mot specifika mål med politisk eller sekteristisk anknytning men det går inte att utesluta att även platser som frekventeras av västerlänningar, exempelvis restauranger, köpcentrum och nöjeskvarter, kan drabbas.

Under senare år har omfattande åtgärder från libanesiska säkerhetsstyrkor varit effektiva men i samband med den politiska och ekonomiska krisen har deras kapacitet minskat. Hotet kvarstår och resenärer rekommenderas därför att vara vaksamma och iaktta försiktighet. Man bör även noggrant följa nyhetsrapporteringen och lokala myndigheters rekommendationer.

För mer information, se UD:s information om Terrorism och turism.

Naturförhållanden och katastrofer

Libanon ligger vid en förkastningsspricka och jordskalv kan förekomma i området. De torra somrarna leder ofta till skogsbränder.

Översvämningar efter kraftiga regn är vanliga och orsakar stor förödelse.

In- och utresebestämmelser

Visum

För inresa i Libanon krävs visum. Svenskar som reser till Libanon för att turista kan få visum vid den libanesiska gränsen men bör försäkra sig om aktuella bestämmelser genom att kontakta Libanons ambassad i Stockholm, dit även övriga frågor om visum hänvisas. Mer information finns även hos libanesiska General Security.

Särskilda inresebestämmelser

Hälsoministeriet i Libanon meddelar att alla restriktioner i relation till Covid-19 hävs from 28 september 2022. Gäller alla inresevägar till landet och alla resenärer oavsett vaccinationsstatus.

För mer information, se hälsoministeriets hemsida: Procedures For Incoming Passengers (moph.gov.lb) alternativt rådgör med ditt flygbolag.

Flygförbindelser 

Det är viktigt att man kontrollerar vilka inreseregler som gäller vid transit i olika länder. Vänligen läs om aktuell reseinformation för länderna i fråga på:

swedenabroad.se

IATA - International Travel Document News (iatatravelcentre.com)

Generella råd till svenska resenärer

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ambassaden uppmanar alla svenska resenärer att anmäla sig till  Svensklistan  samt ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser för Libanon. Glöm inte att avanmäla dig från svensklistan om du lämnar Libanon. 

Det finns inget fredsavtal mellan Libanon och Israel. Av det följer att om du har israeliska stämplar i ditt pass kan du få svårt att komma in i Libanon.

Libanesiska immigrationsmyndigheten kontrollerar alla besökares namn vid ankomsten mot en databas av de som är efterfrågade eller dömts för brott i Libanon. Om ett namn stämmer överens med ett ärende i databasen kan personen bli kvarhållen (eller ibland tillåten inträde vid överlämnande av passet) tills denne kan bevisa att ärendet inte relaterar till efterfrågat namn. Detta kan vara möjligt att göra, genom att visa officiell dokumentation där föräldrarnas namn kan kontrolleras mot databasen. Varje enskild resenär ansvarar personligen för att medha sådant dokument som kan begäras ut från Skatteverket. Ambassaden har väldigt begränsade möjligheter att agera om problem uppstår vid inresa. Om du tidigare haft problem med inresa till Libanon eller om du tror att du kan få problem kan du ta kontakt med Libanons ambassad i Sverige i förväg. 

Om du är medborgare i både Sverige och Libanon bör du tänka på att dubbelt medborgarskap begränsar ambassadens möjligheter att agera om du råkar i behov av konsulärt stöd. Mer information om detta hittar du här: Dubbelt medborgarskap.

Hälso- och sjukvård

Tillgång och betalning

Libanons sjukvård är mycket ansträngd med begränsad kapacitet pga den ekonomiska krisen. Situationen på sjukhusen har försämrats, med  brister i elförsörjning, medicinsk utrustning, mediciner och personal. 

De finns fortfarande privat sjukvård av internationellt sett hög standard att tillgå, i synnerhet i Beirut där det finns ett antal sjukhus av relativt god kvalitet. Den offentliga vården har bristande kapacitet och kvaliteten varierar.

Vid sjukhusbesök förväntas kontant betalning i USD eller libanesiska pund och uppvisande av bevis på sjukvårdsförsäkring.Dock krävs ofta kontant betalning och uppvisande av bevis på sjukvårdsförsäkring. Summorna kan bli mycket höga. 

Läkare

Många läkare, i synnerhet i Beirut, talar engelska och/eller franska. Bland de större sjukhusen i Beirut finns American University Hospital, Hôtel Dieu, St Georges Hospital, Clemenceau Medical Center och Rizq Hospital. En lista med kontaktinformation till ett antal sjukhus och läkare sammanställd av den amerikanska ambassaden i Beirut finns här. 

Brist på mediciner

På grund av den ekonomiska krisen är det svårt att få tag på läkemedel i Libanon, ta därför med dig de mediciner du behöver för personligt bruk. Situationen på sjukhusen har försämrats, med  brister i elförsörjning, medicinsk utrustning, mediciner och personal. Vid sjukhusbesök förväntas kontant betalning i USD eller libanesiska pund.

Hygien

Den hygieniska standarden i Libanon är relativt god, men det rekommenderas ändå att vara försiktig med känslig mat såsom färska grönsaker och is. Kranvattnet bör inte drickas. Pga bristen på elektricitet blir kylkedjan ofta riskerad.

Viktiga telefonnummer

Larmnumret för ambulans är 140 och går till Röda Korset som ansvarar för ambulanstjänsten i landet. Brandkåren nås på numret 175.

Libanesiska hälsoministeriets informationstelefon: 01-594459.  Hotlines: Corona 1787/ vaccin 1214 (kostnadsfria samtal)

Service of Preventive Medicine: 01/843769 - 01/830300 Ext: 435-436-437

Center of the Quarantine at Beirut Airport: 01/629 352

Epidemiological Surveillance Program: 01/614194 - 01/614196

För mer hälsoinformation och råd om bl.a. vaccinationer inför en resa till Libanon, se 1177 Vårdguiden.

Lokala lagar och sedvänjor

Libanon är ett gästfritt land och invånarna är mycket öppna och hjälpsamma mot utländska resenärer. Många pratar engelska och franska förutom arabiska. Vid besök i religiösa helgedomar behöver man anpassa klädsel (t.ex. täcka ben, huvud och axlar). Detta är i allmänhet inte nödvändigt i andra sammanhang men kan variera beroende på ort. Det är alltid viktigt att respektera lokala lagar och sedvänjor.

Identitetskontroller av polis och säkerhetsstyrkor är vanligare än i Sverige och resenärer bör alltid bära med sig id-handlingar. 

Libanon är ett mer konservativt land än Sverige och det är ovanligt med uttryck för fysisk närhet på offentliga platser.  Trakasserier och arresteringar av samkönade par/HBTQ-personer kan förekomma, då homosexuella  relationer är förbjudna enligt gängse lagtolkning.

Bruk, innehav och försäljning av narkotika är förbjudet och påföljderna är  stränga.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Ekonomisk kris - ökad kriminalitet

Kriminaliteten har ökat betydligt under de senaste åren som kännetecknats av politisk och ekonomisk kris, dock från relativt låga nivåer. Brottslighet i form av bilstölder och bilkapningar har blivit allt vanligare och flera fall av väskryckningar, rån, misshandel och sexuella trakasserier har rapporterats under nattetid och vid taxiresor. För att öka den personliga säkerheten rekommenderas att beställa taxi från ett kommersiellt företag  istället för att anlita en från gatan. Som i alla storstäder bör man även vara försiktig med att gå ensam efter mörkrets inbrott.

Kidnappningar har rapporterats ett flertal gånger det senaste året, med både ekonomiska och politiska motiv, huvuddelen av dessa har skett i Bekaadalen och har riktats mot syriska och libanesiska medborgare. Kidnappningar av andra utlänningar är numera ovanliga.

Larmnumret till polisen är 112.

 

Trafiksäkerhet

Libanon är ett land med intensiv biltrafik, framförallt i och omkring huvudstaden Beirut samt på huvudvägarna. I synnerhet under sommaren intensifieras trafiken då många libaneser bosatta utomlands kommer hem för att semestra.

Trafiksäkerheten är bristfällig och trafikolyckor är sannolikt den främsta hälsorisken vid besök i landet. Försiktighet och vaksamhet bör därför iakttas i trafiken, inklusive användning av bilbälte.

Kollektivtrafiken är dåligt utbyggd, vilket gör att resor i allmänhet sker med bil eller taxi. Taxibilar har alltid röda registreringsskyltar. Det säkraste alternativet om man saknar bil är att per telefon beställa taxi från något av de etablerade bolagen.

Resa i landet

Försäkringsskydd

Med anledning av det försämrade säkerhetsläget uppmanar Utrikesdepartementet svenskar som befinner sig i Libanon att lämna landet.

Tänk på att UD:s avrådan från resor till Libanon kan ha konsekvenser för villkoren i din försäkring. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

Ambassaden vill understryka att det är envars ansvar att stå för alla biljett- och ombokningskostnader som kan bli följden av att resplanerna måste ändras som följd av ett eventuellt försämrat säkerhetsläge.

Var noga med att teckna en reseförsäkring eller kontrollera att hemförsäkringen har reseskydd. Tänk på att reseförsäkringen i regel upphör att gälla efter 45 dagar. Om du stannar längre än 45 dagar måste du lösa en extra reseförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige. Sjukdomsfall som kräver specialtransport till hemlandet eller närliggande land är kostsamma och svåra att arrangera utan privat sjukförsäkring.

Övriga upplysningar

Pass, pengar och andra viktiga ägodelar bör förvaras på ett säkert sätt. Gör kopior av alla värdehandlingar såsom pass, biljetter, försäkringar, kreditkort m.m. Lämna en uppsättning hemma hos familjen och förvara en uppsättning separat från originalen, som förvaras på ett säkert ställe.

På grund av den svåra ekonomiska situationen är det för närvarande omöjligt att ta ut kontanter i bankomater. Resenärer uppmanas ta med  extra kontanter för att täcka både förutsedda och oförutsedda utgifter. Notera dock att det finns ett svenskt regelverk om hur mycket kontanter som kan föras ut ur Sverige och under vilka omständigheter. Vänligen läs om reglerna via denna länk: Kontanta medel - Tullverket. Den libanesiska lirans växelkurs är i praktiken låst mot dollarn och båda valutorna kan användas i hela landet.

Det finns flera engelskspråkiga libanesiska tidningar och andra nyhetskällor, t.ex:

Naharnet

LBC

För ytterligare information, tips och idéer inför en förestående utlandsresa hänvisar ambassaden till UD:s webbplats med reseinformation.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer