Meny
  • Svenska

Om utlandet Libanon

Avrådan

Libanon – avrådan

För att avrådan ska överensstämma med landets nu gällande administrativa indelning har UD den 26 juli 2019 beslutat om att ändra avrådan för Libanon. Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till gränsområdet mot Syrien, inom ett avstånd om 10 km från syriska gränsen, inklusive städerna Arsal och Hermel, samt till gränsområdet inom 5 km från den s.k. blå linjen mot Golan-området.

Avrådan från alla resor gäller även för det palestinska flyktinglägret Ain el-Helweh utanför Saida, samt Beiruts södra förorter (Dahiyeh) med undantag för den internationella flygplatsen och motorvägen till denna.

Utrikesdepartementet avråder vidare från icke nödvändiga resor till staden och distriktet Tripoli; till distriktet Miniyeh-Danniyeh i provinsen Nordlibanon; till hela provinsen Akkar; till Bekaadalen med undantag för städerna Chtoura och Zahle; samt till södra Libanon (de delar av provinserna Sydlibanon och Nabatiyeh som ligger söder om floden Litani) med undantag för staden Tyr.

Avrådan från icke nödvändiga resor omfattar även övriga palestinska flyktingläger.

30 mar 2020

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser Covid-19

  

Utlandsresor – avrådan för alla länder 

 

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.
I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut.
Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Coronavirus

Det pågår för nurvarande ett utbrott av ett nytt coronavirus (vilket orsakar sjukdomen covid-19) med ursprung i Kina.  

Lokal information om Coronaviruset

Även i Libanon bekräftas allt fler fall. Hälsoministeriet (Ministry of Public Health) i Libanon uppdaterar kontinuerligt information om läget samt råd på sin hemsida https://www.moph.gov.lb/en.

Libanon har från och med den 18 mars infört ett nationellt hälsonödläge t o m den 12 april med anledning av det nya Coronaviruset, all offentlig och privat verksamhet är stängd utom mataffärer och apotek. Viss bankservice ska också finnas tillgänglig. Alla uppmanas hålla sig hemma förutom vid akuta ärenden. Mellan kl. 19.00 och 05.00 råder i princip totalt utegångsförbud förutom vid absolut akuta behov.

Libanon har stängt flygplatsen, alla hamnar och landgränsövergångar mellan den 18 mars och den 12 april

Sveriges regering, UD och utlandsmyndigheterna följer utvecklingen noga och står i kontakt med relevanta myndigheter, i synnerhet med Folkhälsomyndigheten som är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Sjukvården bedöms ha begränsad kapacitet att klara av en omfattande smittspridning.

Aktuella utbrott - Coronavirus

Frågor och svar om nytt coronavirus

Ambassaden följer noga utvecklingen och uppmanar svenskar som är bosatta eller tillfälligt befinner sig i landet att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheternas anvisningar. 

Ambassaden uppmanar alla svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan Svensklistan  samt ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser.


Bra information om det internationella arbetet mot coronaviruset ges på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen Världshälsoorganisationen (WHO), inklusive om coronaviruset i Libanon http://www.emro.who.int/countries/lbn/index.html

Lokala upplysningar

Libanesiska hälsoministeriets informationstelefon: 1214 (hotline)

 Service of Preventive Medicine: 01/843769 - 01/830300 Ext: 435-436-437

Center of the Quarantine at Beirut Airport: 01/629 352

Epidemiological Surveillance Program: 01/614194 - 01/614196

Ambulans (Röda korset): 140

Svenska UD avråder för nuvarande från resor till vissa länder eller regioner, se UD:s reseinformation https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/.

 ---------------------------------------------------

Demonstrationer i Beirut

De senaste veckorna har polis och säkerhetsstyrkor drabbat samman med demonstranter i centrala Beirut främst vid parlamentet med hundratals skadade som följd. Tårgas, vattenkanoner och gummikulor har använts. Man bör därför följa lokala nyheter och undvika parlamentsområdet när det kan finnas risk för våldsamheter.

 

 ----------------------------------------------------------

Fortsatta protester i Libanon 

Sedan den 17 oktober har omfattande demonstrationer hållits runt om i Libanon. Hundratusentals personer har samlats i Beirut och på andra platser runt om landet för att uttrycka sitt missnöje med det politiska ledarskapet. Missnöjet riktas mot det svåra ekonomiska läget, korruption och frånvaron av grundläggande samhällstjänster.

Demonstrationerna ledde inledningsvis till betydande skadegörelse och våldsamheter i centrala Beirut men även i andra delar av landet. Framkomligheten har emellanåt varit starkt begränsad på grund av att viktiga infarts- och genomfartsleder emellanåt blockerats av olika grupper. Vägarna mellan centrala Beirut och den internationella flygplatsen har tidvis varit avskurna. Flygplatsvägen och andra viktiga vägar kan komma att blockeras på nytt utan förvarning. 

Demonstrationerna har tidvis lett till konfrontationer mellan demonstranter och andra grupper liksom säkerhetspersonal i centrala Beirut och runt om i landet.    

Ytterligare protester kan förväntas över hela Libanon även framöver. Situationen kan förändras snabbt och det är viktigt att du håller dig uppdaterad om du planerar att resa i regionen. 

På grund av den svåra ekonomiska situationen är det för närvarande omöjligt att ta ut USD i bankomater och det kan även tidvis vara svårt att få ut libanesiska pund. Om du planerar resa i landet bör du ta med dig extra kontanter för att täcka både förutsedda och oförutsedda utgifter. 

Ambassaden råder svenskar som befinner sig i Libanon att iaktta försiktighet, undvika stora folksamlingar och områden där demonstrationer äger rum samt hålla sig uppdaterade via lokala mediekanaler och lokala myndigheters anvisningar och rekommendationer.

Ambassaden påminner även svenskar som befinner sig i Libanon om möjligheten att anmäla sig till svensklistan där du kan lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse: Svensklistan

 

 

Senast uppdaterad 31 mar 2020, 10.45
Ambassadens reseinformation