• Svenska

Om utlandet Libanon

Avrådan

Libanon – avrådan

För att avrådan ska överensstämma med landets nu gällande administrativa indelning har UD den 26 juli 2019 beslutat om att ändra avrådan för Libanon. Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till gränsområdet mot Syrien, inom ett avstånd om 10 km från syriska gränsen, inklusive städerna Arsal och Hermel, samt till gränsområdet inom 5 km från den s.k. blå linjen mot Golan-området.

Avrådan från alla resor gäller även för det palestinska flyktinglägret Ain el-Helweh utanför Saida, samt Beiruts södra förorter (Dahiyeh) med undantag för den internationella flygplatsen och motorvägen till denna.

Utrikesdepartementet avråder vidare från icke nödvändiga resor till staden och distriktet Tripoli; till distriktet Miniyeh-Danniyeh i provinsen Nordlibanon; till hela provinsen Akkar; till Bekaadalen med undantag för städerna Chtoura och Zahle; samt till södra Libanon (de delar av provinserna Sydlibanon och Nabatiyeh som ligger söder om floden Litani) med undantag för staden Tyr.

Avrådan från icke nödvändiga resor omfattar även övriga palestinska flyktingläger.

22 jul 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD har den 22 juli 2021 beslutat om att ändra i den breda avrådan från icke nödvändiga resor för ytterligare länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information. Vänligen se Covid-19: Lägesbild och reseinformation - Sweden Abroad

Den som reser utomlands gör det på egen risk och kan inte påräkna någon assistans från ambassaden under resan. Normalt gäller inte heller reseförsäkringar om utresa skett under avrådan.  

Från och med den 24 juni 2021 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Albanien, Libanon, Nordmakedonien, Serbien, USA samt Hongkong, Macao och Taiwan. Läs mer här: Coronaviruset - Sweden Abroad

Ytterligare information om reglerna och undantagen finns på polisens hemsida.

Fygförbindelser till Sverige

Det är viktigt att man kontrollerar vilka inreseregler som gäller vid transit i olika länder. 

Vänligen läs om aktuell reseinformation för länderna i fråga på:

www.swedenabroad.se

IATA - International Travel Document News (iatatravelcentre.com)

Om resebolaget eller transitdestination kräver personbevis kan dessa beställas och skrivas ut på engelska från Skatteverkets hemsida.
Viktigt att utdraget/beviset skrivs ut på engelska (eftersom det inte går att räkna med att gränspolis och flygplatspersonal kan läsa/förstå svenska).

Anmäl dig till svensklistan

Ambassaden uppmanar alla svenska resenärer att anmäla sig till  Svensklistan  samt ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser för Libanon. Glöm inte att avanmäla dig från svensklistan om du lämnar Libanon. 

Ekonomisk kris och risk för social oro i Libanon

Demonstrationer  och vägavspärrningar i form av brinnande däck och sopor är vanliga i Libanon till följd av det svåra ekonomiska läget. Våldsamma demonstrationer, inklusive skottlossning, mellan olika grupper och mellan ordningsmakt och demonstranter förekommer på olika platser i landet. 

Ambassaden råder svenskar som befinner sig i Libanon att iaktta stor försiktighet då situationen kan förändras snabbt, undvika stora folksamlingar och områden där demonstrationer äger rum, respektera ev. utegångsförbud nattetid, samt hålla sig uppdaterade via lokala mediekanaler och lokala myndigheters anvisningar och rekommendationer.

På grund av den svåra ekonomiska situationen är det för närvarande omöjligt att ta ut USD i bankomater och det är svårt att få ut libanesiska pund. Om du planerar resa i landet bör du ta med dig extra kontanter för att täcka både förutsedda och oförutsedda utgifter. Kriminaliteten har ökat till följd av den ökade fattigdomen och resenärer bör ha iaktta försiktighet.

Det råder för närvarande brist på bensin och köerna är långa för att tanka. Våldsamheter har förekommit. Om möjligt bör långa köer utanför bensinmackar därför undvikas.

På grund av den ekonomiska krisen är det svårt att få tag på vissa mediciner i Libanon, det är därför rekommenderat att ta med de mediciner du behöver.

Lokal information om Coronaviruset

Hälsoministeriet (Ministry of Public Health) i Libanon uppdaterar kontinuerligt information om läget samt råd och anvisningar på sin hemsida https://www.moph.gov.lb/en. Världshälsorganisationen har också bra information om Covid-19 http://www.emro.who.int/countries/lbn/index.html

Regeringen har beslutat om att förlänga perioden för ”allmän mobilisering” mot covid-19, vilket möjliggör återinsatta restriktioner med kort varsel vid behov.

Sjukvården i Libanon bedöms ha begränsad kapacitet att klara av en omfattande smittspridning.

Ambassaden följer noga utvecklingen och uppmanar svenskar som är bosatta eller tillfälligt befinner sig i landet att följa händelseutvecklingen, se till att man har en god försäkring och följa lokala myndigheternas anvisningar. 


Lokala upplysningar

Libanesiska hälsoministeriets informationstelefon: 01-594459

Service of Preventive Medicine: 01/843769 - 01/830300 Ext: 435-436-437

Center of the Quarantine at Beirut Airport: 01/629 352

Epidemiological Surveillance Program: 01/614194 - 01/614196

Ambulans (Röda korset): 140

Generell information om Covid-19

Sveriges regering, UD och utlandsmyndigheterna följer utvecklingen noga och står i kontakt med relevanta myndigheter, i synnerhet med Folkhälsomyndigheten som är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här: Information om Covid-19 från Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/.

  

Senast uppdaterad 01 jul 2021, 09.23
Ambassadens reseinformation
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer