Meny
  • Svenska

Om utlandet Libanon

Avrådan

Libanon – avrådan

För att avrådan ska överensstämma med landets nu gällande administrativa indelning har UD den 26 juli 2019 beslutat om att ändra avrådan för Libanon. Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till gränsområdet mot Syrien, inom ett avstånd om 10 km från syriska gränsen, inklusive städerna Arsal och Hermel, samt till gränsområdet inom 5 km från den s.k. blå linjen mot Golan-området.

Avrådan från alla resor gäller även för det palestinska flyktinglägret Ain el-Helweh utanför Saida, samt Beiruts södra förorter (Dahiyeh) med undantag för den internationella flygplatsen och motorvägen till denna.

Utrikesdepartementet avråder vidare från icke nödvändiga resor till staden och distriktet Tripoli; till distriktet Miniyeh-Danniyeh i provinsen Nordlibanon; till hela provinsen Akkar; till Bekaadalen med undantag för städerna Chtoura och Zahle; samt till södra Libanon (de delar av provinserna Sydlibanon och Nabatiyeh som ligger söder om floden Litani) med undantag för staden Tyr.

Avrådan från icke nödvändiga resor omfattar även övriga palestinska flyktingläger.

Aktuella händelser

Demonstrationer i Beirut

Under lördagskvällen drabbade polis och säkerhetsstyrkor samman med demonstranter i centrala Beirut främst vid parlamentet. Fyrahundra rapporterats ha skadats. Tårgas, vattenkanoner och gummikulor användes. Man bör de närmaste dagarna undvika stora folksamlingar då det finns risk för våldsamheter i och kring demonstrationerna. I downtown samt även kring centralbanken i Hamra och vid andra banker, kan det bli fortsatta demonstrationer som riskerar urarta i sammandrabbningar.

Oroligheter i regionen

Mot bakgrund av den senaste tidens händelser i Irak är säkerhetsläget svårbedömt i hela regionen. Svenskar som befinner sig i landet bör vara försiktiga, undvika folksamlingar och demonstrationer samt hålla sig uppdaterade via medier och ambassadens reseinformation.

 ----------------------------------------------------------

Fortsatta protester i Libanon 

Sedan den 17 oktober har omfattande demonstrationer hållits runt om i Libanon. Hundratusentals personer har samlats i Beirut och på andra platser runt om landet för att uttrycka sitt missnöje med det politiska ledarskapet. Missnöjet riktas mot det svåra ekonomiska läget, korruption och frånvaron av grundläggande samhällstjänster.

Demonstrationerna ledde inledningsvis till betydande skadegörelse och våldsamheter i centrala Beirut men även i andra delar av landet. Framkomligheten har varit starkt begränsad på grund av att viktiga infarts- och genomfartsleder emellanåt blockerats av olika grupper. Vägarna mellan centrala Beirut och den internationella flygplatsen har tidvis varit avskurna. Flygplatsvägen och andra viktiga vägar kan komma att blockeras på nytt utan förvarning. 

Demonstrationerna har tidvis lett till konfrontationer mellan demonstranter och andra grupper liksom säkerhetspersonal i centrala Beirut och runt om i landet.    

Nya demonstrationer har utlysts och ytterligare protester kan förväntas över hela Libanon även framöver. Situationen kan förändras snabbt och det är viktigt att du håller dig uppdaterad om du planerar att resa i regionen. 

På grund av den svåra ekonomiska situationen är det för närvarande omöjligt att ta ut USD i bankomater och det kan även tidvis vara svårt att få ut libanesiska pund. Om du planerar resa i landet bör du ta med dig extra kontanter för att täcka både förutsedda och oförutsedda utgifter. 

Ambassaden råder svenskar som befinner sig i Libanon att iaktta försiktighet, undvika stora folksamlingar och områden där demonstrationer äger rum samt hålla sig uppdaterade via lokala mediekanaler och lokala myndigheters anvisningar och rekommendationer.

Ambassaden påminner även svenskar som befinner sig i Libanon om möjligheten att anmäla sig till svensklistan där du kan lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse: Svensklistan

 

 

Senast uppdaterad 19 jan 2020, 17.43
Ambassadens reseinformation