• Svenska

Om utlandet Libanon

Avrådan

Libanon – avrådan

Till följd av ytterligare försämrat säkerhetsläge uppmanar Utrikesdepartementet från och med den 19 oktober 2023 svenskar som befinner sig i Libanon att lämna landet. Följande avrådan gäller.

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Libanon och uppmanar svenskar som befinner sig i Libanon att lämna landet.

Avrådan gäller tills vidare.


Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Aktuella händelser

Efter luftattackerna från Iran mot Israel under natten mellan 13 och 14 april har risken för ytterligare eskalering i regionen ökat. Säkerhetssituationen kan förvärras snabbt, med kort eller utebliven förvarning. Detta kan innebära att luftrum stängs och flyg ställs in samt andra begränsningar av transporter. Följ lokala myndigheters anvisningar, håll dig uppdaterad om utvecklingen och läs vidare om UD:s avrådan och allmänna råd på ambassadens reseinformation.

Ambassadens reseinformation
Senast uppdaterad 02 maj 2024, 08.43
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I appen UD Resklar finns råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Om UD Resklar på regeringen.se
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Om du vill att UD eller ambassaden ska kunna få tag i dig vid en större krissituation i landet kan du anmäla dig till svensklistan.

Anmäl dig till svensklistan