Meny
  • Svenska

Om utlandet Libanon

Avrådan

Libanon – avrådan

För att avrådan ska överensstämma med landets nu gällande administrativa indelning har UD den 26 juli 2019 beslutat om att ändra avrådan för Libanon. Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till gränsområdet mot Syrien, inom ett avstånd om 10 km från syriska gränsen, inklusive städerna Arsal och Hermel, samt till gränsområdet inom 5 km från den s.k. blå linjen mot Golan-området.

Avrådan från alla resor gäller även för det palestinska flyktinglägret Ain el-Helweh utanför Saida, samt Beiruts södra förorter (Dahiyeh) med undantag för den internationella flygplatsen och motorvägen till denna.

Utrikesdepartementet avråder vidare från icke nödvändiga resor till staden och distriktet Tripoli; till distriktet Miniyeh-Danniyeh i provinsen Nordlibanon; till hela provinsen Akkar; till Bekaadalen med undantag för städerna Chtoura och Zahle; samt till södra Libanon (de delar av provinserna Sydlibanon och Nabatiyeh som ligger söder om floden Litani) med undantag för staden Tyr.

Avrådan från icke nödvändiga resor omfattar även övriga palestinska flyktingläger.

Aktuella händelser


Omfattande demonstrationer runt om i landet

Sedan den 17 oktober har omfattande demonstrationer hållits runt om i Libanon. Hundratusentals personer har samlats i Beirut och på andra platser runt om landet för att uttrycka sitt missnöje med det politiska ledarskapet. Missnöjet riktas mot det svåra ekonomiska läget, korruption och frånvaron av grundläggande samhällstjänster.

Under de senaste veckorna har demonstrationerna lett till betydande skadegörelse och våldsamheter inledningsvis i centrala Beirut men i allt större utsträckning även i andra delar av landet. Framkomligheten har varit och är starkt begränsad på grund av att viktiga infarts- och genomfartsleder emellanåt blockerats av olika grupper. Vägarna mellan centrala Beirut och den internationella flygplatsen har tidvis varit avskurna. Flygplatsvägen kan komma att blockeras på nytt utan förvarning. 

Nya demonstrationer har utlysts och spontana protester är att räkna med över hela Libanon. Oroligheterna kan komma att fortsätta även under kommande veckor. Situationen kan förändras snabbt och det är viktigt att du håller dig uppdaterad om du planerar att resa i regionen. 

På grund av den svåra ekonomiska situationen är det för närvarande omöjligt att ta ut USD i bankomater och det kan även tidvis vara svårt att få ut libanesiska pund. Om du planerar resa i landet bör du ta med dig extra kontanter.

Ambassaden råder svenskar som befinner sig i Libanon att iaktta försiktighet, undvika stora folksamlingar och områden där demonstrationer äger rum samt hålla sig uppdaterade via lokala mediekanaler och lokala myndigheters anvisningar och rekommendationer.

Ambassaden påminner även svenskar som befinner sig i Libanon om möjligheten att anmäla sig till svensklistan där du kan lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse: Svensklistan

 

 

Senast uppdaterad 20 nov 2019, 18.12
Ambassadens reseinformation