• Svenska

Om utlandet Libanon

Avrådan

Libanon – avrådan

För att avrådan ska överensstämma med landets nu gällande administrativa indelning har UD den 26 juli 2019 beslutat om att ändra avrådan för Libanon. Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till gränsområdet mot Syrien, inom ett avstånd om 10 km från syriska gränsen, inklusive städerna Arsal och Hermel, samt till gränsområdet inom 5 km från den s.k. blå linjen mot Golan-området.

Avrådan från alla resor gäller även för det palestinska flyktinglägret Ain el-Helweh utanför Saida, samt Beiruts södra förorter (Dahiyeh) med undantag för den internationella flygplatsen och motorvägen till denna.

Utrikesdepartementet avråder vidare från icke nödvändiga resor till staden och distriktet Tripoli; till distriktet Miniyeh-Danniyeh i provinsen Nordlibanon; till hela provinsen Akkar; till Bekaadalen med undantag för städerna Chtoura och Zahle; samt till södra Libanon (de delar av provinserna Sydlibanon och Nabatiyeh som ligger söder om floden Litani) med undantag för staden Tyr.

Avrådan från icke nödvändiga resor omfattar även övriga palestinska flyktingläger.

Aktuella händelser

Reseinformation med anledning av coronapandemin

Spridningen av coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om covid-19 på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer uppmanas att noga ta del av denna information. Vänligen se information om Libanon:Covid-19: Lägesbild och reseinformation - Sweden Abroad

Den som reser utomlands gör det på egen risk och kan inte påräkna någon assistans från ambassaden under resan.  

Ytterligare information om reglerna och undantagen finns på polisens hemsida.

Generell information om Covid-19

Sveriges regering, UD och utlandsmyndigheterna följer utvecklingen noga och står i kontakt med relevanta myndigheter, i synnerhet med Folkhälsomyndigheten som är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här: Information om Covid-19 från Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/.

Flygförbindelser till Sverige

Det är viktigt att man kontrollerar vilka inreseregler som gäller vid transit i olika länder. 

Vänligen läs om aktuell reseinformation för länderna i fråga på:

www.swedenabroad.se

IATA - International Travel Document News (iatatravelcentre.com)

Anmäl dig till svensklistan

Ambassaden uppmanar alla svenska resenärer att anmäla sig till  Svensklistan  samt ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser för Libanon. Glöm inte att avanmäla dig från svensklistan om du lämnar Libanon. 

Ekonomisk kris och risk för social oro i Libanon

Den ekonomiska krisen i Libanon väntas förvärras under sommaren. Det råder stor brist på elektricitet med omfattande strömavbrott i hela landet. Risk för demonstrationer och vägavspärrningar i form av brinnande däck och sopor föreligger ständigt och våldsamma demonstrationer, inklusive skottlossning, mellan olika grupper och mellan ordningsmakt och demonstranter som förekommit på olika platser i landet under en längre tid kan återkomma.

Ambassaden råder svenskar som befinner sig i Libanon att iaktta mycket stor försiktighet då situationen kan förändras snabbt, undvika stora folksamlingar och områden där demonstrationer äger rum, respektera ev. utegångsförbud nattetid, inte fotografera eller filma demonstrationer, samt hålla sig uppdaterade via lokala mediekanaler och lokala myndigheters anvisningar och rekommendationer.

På grund av den svåra ekonomiska situationen är det för närvarande omöjligt att ta ut USD i bankomater och det är svårt att få ut libanesiska pund och betala med kort. Om du planerar resa i landet bör du ta med dig extra kontanter för att täcka både förutsedda och oförutsedda utgifter. Kriminaliteten har ökat till följd av den ökade fattigdomen och resenärer bör ha iaktta försiktighet.

Det råder för närvarande brist på bensin och köerna kan vara långa för att tanka. Våldsamheter har förekommit. Om möjligt bör långa köer utanför bensinmackar därför undvikas.

På grund av den ekonomiska krisen är det svårt att få tag på nästan alla mediciner i Libanon, det är därför rekommenderat att ta med de mediciner du behöver. Situationen på sjukhusen är mycket svår, med omfattande brister i elförsörjning, medicinsk utrustning och mediciner.

Lokala upplysningar

Libanesiska hälsoministeriets informationstelefon: 01-594459.  Hotlines: Corona 1787/ vaccin 1214 (kostnadsfria samtal)

Service of Preventive Medicine: 01/843769 - 01/830300 Ext: 435-436-437

Center of the Quarantine at Beirut Airport: 01/629 352

Epidemiological Surveillance Program: 01/614194 - 01/614196

Ambulans (Röda korset): 140

Polis: 112

Brandkår: 175

  

Senast uppdaterad 16 jun 2022, 21.58
Ambassadens reseinformation
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer