Meny
  • Svenska

Om utlandet Libanon

Avrådan

Libanon – avrådan

För att avrådan ska överensstämma med landets nu gällande administrativa indelning har UD den 26 juli 2019 beslutat om att ändra avrådan för Libanon. Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla resor till gränsområdet mot Syrien, inom ett avstånd om 10 km från syriska gränsen, inklusive städerna Arsal och Hermel, samt till gränsområdet inom 5 km från den s.k. blå linjen mot Golan-området.

Avrådan från alla resor gäller även för det palestinska flyktinglägret Ain el-Helweh utanför Saida, samt Beiruts södra förorter (Dahiyeh) med undantag för den internationella flygplatsen och motorvägen till denna.

Utrikesdepartementet avråder vidare från icke nödvändiga resor till staden och distriktet Tripoli; till distriktet Miniyeh-Danniyeh i provinsen Nordlibanon; till hela provinsen Akkar; till Bekaadalen med undantag för städerna Chtoura och Zahle; samt till södra Libanon (de delar av provinserna Sydlibanon och Nabatiyeh som ligger söder om floden Litani) med undantag för staden Tyr.

Avrådan från icke nödvändiga resor omfattar även övriga palestinska flyktingläger.

21 sep 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 september fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

UD avråder från icke-nödvändiga resor utomlands

Svenska UD förlänger avrådan från alla icke-nödvändiga resor utomlands till länder utanför Europa, EES och Schengen till 15 november 2020, Libanon omfattas av detta. Detta bland annat för att undvika att svenska resenärer bli strandsatta utomlands, utan möjlighet att ta sig hem till Sverige.  Läs mer på UD:s hemsida.

Den som reser utomlands gör det på egen risk och kan inte påräkna någon assistans från ambassaden under resan. Normalt gäller inte heller reseförsäkringar om utresa skett under avrådan.  

Förlängning av det tillfälliga inreseförbudet till Sverige t.o.m. 31 oktober 2020 och lättnader i restriktionerna för fler resenärer. 

Regeringen fattade den 27 augusti 2020 beslut om ett delvist ändrat och förlängt inreseförbud till Sverige. Mer information finns i länken:  

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/08/forlangning-av-det-tillfalliga-inreseforbudet-till-sverige-till-och-med-den-31-oktober-2020/

Frågor och svar om den tillfälliga lagen hittas även på: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/fragor-och-svar--inresestopp-till-eu-via-sverige/

Beslutet innebär bland annat att:

  • Inreseförbudet förlängs till 31 oktober
  • Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:
  • Från och med den 21 september hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Finland och Slovakien(UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.)
  • För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet (Cypern, Estland, Finland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Slovenien och Slovakien)  förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 7  oktober 2020.
  • För samtliga länder som inte omfattas av punkt 1 eller punkt 2 ovan, förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 15 november 2020.
  • Kravet på att inresan ska göras i syfte att återvända hem tas bort. Inresa tillåts därmed för bland annat EU-medborgare och personer med uppehållstillstånd oberoende av i vilket syfte resan görs. Kravet på att återvända hem har också tagits bort för deras familjemedlemmar.

Ytterligare information om reglerna och undantagen finns på polisens hemsida https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/

Fygförbindelser till Sverige

Det är viktigt att man kontrollerar vilka inreseregler som gäller vid transit i olika länder. 

Vänligen läs om aktuell reseinformation för länderna i fråga på www.swedenabroad.se 

Alla resenärer som transiterar ett EU-land har själv ansvar för att ordna och uppvisa ett personbevis som styrker att resenären har sin hemvist i Sverige. Personbevis kan beställas och skrivas ut på engelska från Skatteverkets hemsida, https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/bestallpersonbevis.4.18e1b10334ebe8bc80003671.html#!/valjare/steg1?q=personbevis. Viktigt att utdraget/beviset skrivs ut på engelska (eftersom det inte går att räkna med att gränspolis och flygplatspersonal kan läsa/förstå svenska).

Samtliga resenärer måste kunna uppvisa att hela resan (Beirut-destination- Stockholm/Köpenhamn) är ordnad vid incheckning samt styrka att din/er hemvist är i Sverige.

Information om regler för covid-testing vid inresa i Libanon

Alla passagerare måste kunna uppvisa ett PCR-test med negativt resultat, taget tidigast 96 timmar innan avresa för att få gå ombord på flyg till Libanon. Ett obligatoriskt PCR-test genomförs vid ankomst till flygplatsen i Beirut. Besked ges inom 48 timmar, fram till dess är resenären skyldig att isolera sig i hemmet.  

Vid ett positivt testresultat fattar det libanesiska hälsoministeriet beslut om åtgärd i det enskilda fallet, vilket kan innebära självisolering i hemmet, karantän på ett av hälsoministeriets särskilt utvalda hotell eller vård sjukhus. Isoleringen ska pågå till dess att resenären testas negativ för covid-19. Samtliga resenärer är skyldiga att ha en försäkring som täcker kostnaderna för vård vid covid-19.

Anmäl dig till svensklistan

Ambassaden uppmanar alla svenska resenärer att anmäla sig till  Svensklistan  samt ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser för Libanon. Glöm inte att avanmäla dig från svensklistan om du lämnar Libanon. 

Demonstrationer i Beirut

I takt med att restriktionerna för Covid-19 gradvis har lyfts och utegångsförbudet senarelagts, har demonstrationer återigen tagit fart. På olika platser i Beirut har detta nyligen lett till våldsamma sammandrabbningar, inklusive skottlossning, mellan olika grupper och mellan ordningsmakt och demonstranter. Demonstrationer med vissa våldsinslag har även förekommit på andra platser i landet såsom Tripoli och Saida på grund av den svåra ekonomiska situationen.

Ambassaden råder svenskar som befinner sig i Libanon att iaktta stor försiktighet då situationen kan förändras snabbt, undvika stora folksamlingar och områden där demonstrationer äger rum, respektera utegångsförbudet nattetid, samt hålla sig uppdaterade via lokala mediekanaler och lokala myndigheters anvisningar och rekommendationer.

På grund av den svåra ekonomiska situationen är det för närvarande omöjligt att ta ut USD i bankomater och det kan även tidvis vara svårt att få ut libanesiska pund. Om du planerar resa i landet bör du ta med dig extra kontanter för att täcka både förutsedda och oförutsedda utgifter.

Lokal information om Coronaviruset

Hälsoministeriet (Ministry of Public Health) i Libanon uppdaterar kontinuerligt information om läget samt råd och anvisningar på sin hemsida https://www.moph.gov.lb/en. Världshälsorganisationen har också bra information om Covid-19 http://www.emro.who.int/countries/lbn/index.html

Beiruts flygplats öppnade den 1 juli för reguljär trafik, efter att ha varit stängd för reguljär trafik sedan den 18 mars. 

I anslutning till återöppnandet av flygplatsen hävdes det nattliga utegångsförbudet i Libanon.

Gränsen mot Syrien hålls fortfarande stängd. 

Regeringen har beslutat om att förlänga perioden för ”allmän mobilisering” mot covid-19 året ut, vilket möjliggör återinsatta restriktioner med kort varsel vid behov.

Sjukvården i Libanon bedöms ha begränsad kapacitet att klara av en omfattande smittspridning.

Ambassaden följer noga utvecklingen och uppmanar svenskar som är bosatta eller tillfälligt befinner sig i landet att följa händelseutvecklingen, se till att man har en god försäkring och följa lokala myndigheternas anvisningar. 

Ambassaden uppmanar alla svenska resenärer att anmäla sig till  Svensklistan  samt ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser för Libanon.

Lokala upplysningar

Libanesiska hälsoministeriets informationstelefon: 01-594459

Service of Preventive Medicine: 01/843769 - 01/830300 Ext: 435-436-437

Center of the Quarantine at Beirut Airport: 01/629 352

Epidemiological Surveillance Program: 01/614194 - 01/614196

Ambulans (Röda korset): 140

Generell information om Covid-19

Sveriges regering, UD och utlandsmyndigheterna följer utvecklingen noga och står i kontakt med relevanta myndigheter, i synnerhet med Folkhälsomyndigheten som är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här: Information om Covid-19 från Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/.

  

Senast uppdaterad 24 sep 2020, 09.19
Ambassadens reseinformation