• Svenska

Om utlandet Lettland

Ekonomiskt nödställd

ÖVERFÖRING AV PENGAR

Behöver du få pengar överförda från Sverige kan du följa nedanstående beskrivning:

  1. Kontakta anhörig eller annan person i Sverige som kan sätta in pengar till dig genom Western Union. Denna person går till bank eller annan Western Union-representant i Sverige (lista på svenska WU-representanter finns på www.westernunion.com) och meddelar dig därefter ett kontrollnummer.
  2. Gå till en Western Union-representant i Riga, t ex postkontor eller bank.
  3. Fyll i blankett (glöm inte kontrollnumret du fått från Sverige) hos Western Union som sedan faxar blanketten och får ett godkännande att betala ut summan pengar till dig.

STÖLD

Om du blivit bestulen skall polisanmälan alltid göras för att möjliggöra ersättning från försäkringsbolag hemma i Sverige. I Lettland finns turistpolis med engelsktalande poliser som kan hjälpa till, de nås på tel. +371-6718 1818. Be om att få en utskrift av polisanmälan.

FÖRLUST AV KREDIT- OCH BETALKORT

Ring direkt till respektive bank för att spärra bankkort :

Handelsbanken +46 8-411 2122

SEB +46 8-14 72 00

Nordea +46 8-402 57 10 

Swedbank +46 8-411 1011

Skandiabanken +46 771 48 48 48

Länsförsäkringar +46 8-588 400 11

INFORMATION

I Riga finns en statlig Tourist Hotline, som ger hjälp till turister. Telefonnr: 1188. E-mail: hotline@latviatourism.lv. Gratistidningen ”Riga this Week” finns på restauranger och hotell och innehåller också information – såväl allmän som aktuell.

För information och kontaktuppgifter till härbärgen, soppkök, psykologer och jourverksamhet finns en bra sammanställning på amerikanska ambassaden i Rigas webbsajt.

AV AMBASSADEN KAN DU FÅ HJÄLP MED:

• råd om hur du överför pengar från Sverige.

• att kontakta försäkringsbolagens larmcentraler 

• att kontakta anhöriga i en nödsituation eller lösa andra problem i samband med till exempel en olyckshändelse, akut sjukdom eller dödsfall

• råd om försvarsadvokat, läkare och tolk samt vid behov få hjälp med att kontakta dem

• ett provisoriskt pass för att kunna resa hem till Sverige

Observera att ambassaden ej kan hjälpa till med följande ärenden:

• att boka eller omboka hotell och biljetter

• att växla valuta eller ge annan bankservice

• att betala skulder, böter eller borgen

• att ordna visering eller arbetstillstånd till andra länder

• att betala räkningar (hotell, sjukvård etc)

• att göra översättningar eller tolka

Se även avsnittet om reseinformation för kontaktuppgifter till polisstationer, sjukvård etc.