Meny
  • Svenska

Om utlandet Lettland

02 apr 2020

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

UD avråder sedan 14 mars från icke nödvändiga resor till alla länder, läs mer här. UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8 405 92 00.

UD Resklar och svensklistan

Ambassaden uppmanar svenska resenärer och svenskar bosatta i Lettland att ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser. I appen finns UD:s råd och ambassadens reseinformation samlade och lättillgängliga. Ambassaden uppmanar även svenska resenärer och svenskar bosatta i Lettland att anmäla sig till Svensklistan

Nationellt nödläge i Lettland

Lettlands regering utfärdade den 12e mars ett nationellt nödläge med anledning av coronaviruset. En rad omfattande åtgärder har införts för att minimera smittspridningen. Den 14e mars fattade Lettlands regering beslut om att suspendera all internationell passagerartrafik från och med midnatt måndag 16 mars (00:00 tisdag morgon 17 mars), till den 14e april. Se: Declaration of Emergency Situation. Det betyder att från 17 mars är all passagerartrafik till och från Lettland inställd.

Utländska medborgare kommer dock under perioden fortsatt att ha rätt att resa ut ur Lettland. Utländska medborgare kommer att ha rätt att återvända till Lettland under perioden om de har registrerat sitt uppehälle med det lettiska migrationsverket och har fått ett registreringscertifikat. Man kommer även att ha rätt att återvända till Lettland om man har det ID-kort som utfärdas när man får permanent uppehållstillstånd i Lettland. Observera dock att alla som inreser från utlandet bör iaktta 14 dagars självisolering i hemmet.

Från och med den 30 mars har den lettiska regeringen även beslutat att, med undantag för hushåll och vid arbetsplatser, sammankomster med mer än två personer ej är tillåtna. Det gäller såväl inomhus som utomhus. Vidare krävs på allmän plats ett säkerhetsavstånd om minst 2 meter. Ytterligare ett antal begränsningar har införts, vilka framgår av regeringens hemsida.

Lettiska utrikesministeriet avråder i nuläget från alla icke-nödvändiga resor, och råder resenärer att noggrant överväga om resa utomlands är nödvändig.

Reseinformation till Sverige

De flygningar och den färjetrafik som har fått godkännande av det lettiska transportministeriet listas här.

Ambassaden har fått information om att det finns ett special insatt flyg från Tallinn till Stockholm den 7 april. Se länk Nordica Enligt estniska gränspolisen kan svenskar som åker hem transitera via Estland.

Det är även möjligt att färdas via Estland. Man kan i Lettland hyra bil och köra till Tallinn och lämna bilen där. Flera av de större biluthyrningsbolagen erbjuder den tjänsten mot extra kostnad, exempelvis Sixt, Avis, Europcar .

Det är tillåtet att färdas genom Finland i transit om man är på väg hem till Sverige, dock endast direkt från Helsingfors, då trafiken mellan landskapet Nyland, där Helsingfors ligger, är begränsad till övriga Finland. Mer information om Finlands gränsbevakning: Instruktioner gällande gränsövergång under undantagstillstånd samt på den svenska ambassaden i Helsingfors hemsida

För färjetrafiken Tallinn – Helsingfors finns i nuläget tre rederier att välja mellan:
a) Rederiet Eckerö Line har 3 avgångar per dag från Tallinn Eckeröline

b) Tallink har genom färjan Megastar 3 avgångar per dag från Tallinn Tallink Silja Line

c) Viking Line har en avgång per dag från Tallinn Viking Line

För närvarande trafikeras flygförbindelsen Helsingfors - Stockholm fortsatt, även om antalet flyg minskats. Se vidare information på Helsingfors flygplats webbplats .

Märk att dessa avgångar kan komma att ändras med kort varsel. Sök alltid information direkt via researrangörernas hemsidor och från de svenska ambassaderna i respektive transitlands hemsidor.

Var kan jag hitta mer information?

Ambassaden följer noga utvecklingen och uppmanar svenskar att följa lokala myndigheters anvisningar och händelseutvecklingen genom media. Ansvarig myndighet i Lettland är hälsomyndigheten Centre for Disease Prevention and Control På deras hemsida finns information om covid-19 och dess spridning, samt rekommendationer och åtgärder från myndighetens sida.

För nyheter om det aktuella läget på engelska se eng.lsm.lv

Lettiska regeringen publicerar uppdaterad information om regeringens åtgärder och vad som gäller vid resor. The Ministry of Foreign Affairs The Cabinet of Ministers

Åtgärder vid symptom 

Befinner man sig i Lettland och har symptom som skulle kunna tolkas som att man har smittats av coronaviruset, ska man i första hand stanna hemma för att undvika vidare spridning. Därefter ska man ringa det särskilda numret som gäller för coronaviruset. För sjukvårdsrådgivning ring 8303 för milda symptom eller vid allvarligare symptom ring 113.

Det går också att ringa 8345 om man har övriga frågor om coronaviruset.

Information om svenska myndigheters råd och åtgärder

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här: Aktuella utbrott - Coronavirus och Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar(ECDC):s och Världshälsoorganisationen(WHO).  

Beslut om inresestopp till Sverige – resor från Lettland berörs inte

Den 17 mars beslutade den svenska regeringen att från den 19 mars tillfälligt stoppa alla icke-nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU, Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein. Resor från dessa länder - tex. från Lettland till Sverige - omfattas inte av inresestoppet. Med sitt beslut följer regeringen en uppmaning från EU-kommissionen att vidta åtgärder för att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till EU.

Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige omfattas inte av beslutet utan tillåts resa till Sverige även från länder utanför EU, Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein. Mer information om beslutet finns här Frågor från allmänheten om den praktiska tillämpningen besvaras av polisen. Besök www.polisen.se eller ring +46 77 114 14 00 och be att bli kopplad till den nationella kommunikationsenheten.

Senast uppdaterad 03 apr 2020, 13.41
Ambassadens reseinformation