Meny
  • Svenska

Om utlandet Lettland

21 sep 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 september fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

Reseinformation

Den 3 september fattade Lettlands regering beslut att tillåta direkta resor till de länder där det kumulativa antalet fall av Covid-19 är under 90 per 100 000 invånare under de senaste två veckorna. Det svenska talet understiger för närvarande 90 och direkta flyg- och färjeförbindelser mellan Lettland och Sverige är därmed tillåtna från och med den 3 september.

Notera att statusen kring tillgängliga flyg- och färjeförbindelser kan ändras med kort varsel. Sök därför alltid information direkt via researrangörernas hemsidor och via de svenska ambassadernas hemsidor i respektive transitland.

Kontakta researrangörer (Airbaltic, Norwegian, Finnair, StenaLine, Tallink) för mer information.

Självisolering

Resenärer från Sverige ska fortsatt iaktta 10 dagars självisolering Resande från EU / EES-länder med färre än 15 covid-19 fall per 100 000 invånare under de föregående två veckorna behöver inte iaktta självisolering i 10 dagar. Listan av länder uppdateras varje fredag.

Det är möjligt att resa ut ur Lettland igen före att självisoleringsperioden är slut. Märk att alla som reser in i Lettland på flygplatsen ska fylla i en blankett och där ange sina kontaktuppgifter.

Det är enligt lettisk lagstiftning tillåtet för resenärer från Sverige att mellanlanda i transit i Riga utan att iaktta 10 dagars självisolering. Undersök dock alltid vid transit de lokala reglerna om du har rätt att resa in slutdestinationslandet. Resenärer ska iaktta olika restriktioner på Riga flygplats, se Rigas flygplats hemsida för mer information.

Märk att kravet på självisolering för resenärer från Sverige inte påverkas av ett negativt testresultat för covid-19. För mer information om reglerna om självisolering, se hemsidan Covid19.gov.lv.

Undantag från kravet på självisolering gäller för vissa yrkesgrupper med särskilda uppdrag. Kontakta LIAA för mer information.

Nationellt nödläge i Lettland

Spridningen av covid-19 är fortsatt begränsad i Lettland och utvecklingen positiv, med ett fåtal nyupptäckta fall i relation till antalet testade. Det lettiska parlamentet fattade fredagen den 5 juni beslut om de fortsatta åtgärder, resebestämmelser och ny flexibel lagstiftning som gäller efter att det nationella nödläget löpte ut den 9 juni.

UD Resklar och svensklistan

Ambassaden uppmanar svenska resenärer och svenskar bosatta i Lettland att ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser. I appen finns UD:s råd och ambassadens reseinformation samlade och lättillgängliga. Ambassaden uppmanar även svenska resenärer och svenskar bosatta i Lettland att anmäla sig till Svensklistan.

Var kan jag hitta mer information?

Mer information om läget i Lettland avseende COVID-19 och information från svenska myndigheter och UD kan du läsa här.

Senast uppdaterad 15 sep 2020, 16.11
Ambassadens reseinformation