Meny
  • Svenska

Om utlandet Lettland

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

21 okt 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 oktober fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 16 okt 2020, 14.56

Aktuella händelser

Reseinformation

Den 3 september fattade Lettlands regering beslut att tillåta direkta resor till de länder där det kumulativa antalet fall av Covid-19 inte överstiger EU:s genomsnittliga antal fall per två veckorsperiod. I nuläget finns direkta transportmöjligheter mellan Lettland och Sverige. Listan av länder uppdateras varje fredag.

Notera att statusen kring tillgängliga flyg- och färjeförbindelser kan ändras med kort varsel. Sök därför alltid information direkt via researrangörernas hemsidor och via de svenska ambassadernas hemsidor i respektive transitland.

Kontakta researrangörer (Airbaltic, Norwegian, StenaLine, Tallink) för mer information.

Självisolering

Resenärer från Sverige ska fortsatt iaktta 10 dagars självisolering. Listan av länder uppdateras varje fredag.

Det är möjligt att resa ut ur Lettland igen före att självisoleringsperioden är slut. Notera att alla som reser in i Lettland måste fylla i en elektronisk blankett som finns på hemsida  covidpass.lv före inresa, dock ej tidigare än 48 timmar innan gränsövergång.

Det är enligt lettisk lagstiftning tillåtet för resenärer från Sverige att mellanlanda i transit i Riga utan att iaktta 10 dagars självisolering. Undersök dock alltid vid transit de lokala reglerna om du har rätt att resa in slutdestinationslandet. Resenärer ska iaktta olika restriktioner på Riga flygplats, se Rigas flygplats hemsida för mer information.

Märk att kravet på självisolering för resenärer från Sverige inte påverkas av ett negativt testresultat för covid-19. För mer information om reglerna om självisolering, se hemsidan Covid19.gov.lv.

Undantag från kravet på självisolering gäller för vissa yrkesgrupper med särskilda uppdrag. Kontakta LIAA för mer information.

Läget i Lettland

Lettland har fortsatt relativt lågt antal smittade jämfört med andra länder i EU/EES-området men en ökning har skett de senaste veckorna. En förordning Epidemiological-Safety-Measures som löpande uppdateras styr den nationella hanteringen.

UD Resklar och svensklistan

Ambassaden uppmanar svenska resenärer och svenskar bosatta i Lettland att ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser. I appen finns UD:s råd och ambassadens reseinformation samlade och lättillgängliga. Ambassaden uppmanar även svenska resenärer och svenskar bosatta i Lettland att anmäla sig till Svensklistan.

Var kan jag hitta mer information?

Mer information om läget i Lettland avseende COVID-19 och information från svenska myndigheter och UD kan du läsa här.

Turistpolis i Riga

 

Det finns en engelsktalande turistpolis i Riga som du når via telefon dygnet runt.

Kontakta turistpolisen i fall du råkar ut för bedrägeri, stöld eller liknande situationer. De patrullerar främst i Gamla stan i Riga, men är nåbara via telefon. 

Tourist Police Hotline Telefon  +371 6718 1818

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Lettland är gott, ambassaden uppmanar ändå alltid resenärer att hålla sig informerade om utvecklingen på vistelseorten och noga följa lokala myndigheters anvisningar i säkerhetsfrågor. 

Var uppmärksam vid val av taxibolag. Det gäller exempelvis vid ankomst till Rigas flygplats. En taxiresa från Rigas flygplats till stadskärnan bör kosta ca 15 EUR. Regelverket för taxipriser i Riga ändrats och det finns inte längre ett kostnadstak för vad en taxiresa får kosta. Olika taxibolag tillämpar olika priser. Priserna måste anges på taxibilens högra bakdörr.

Resenärer bör vara försiktiga i trafiken samt se upp för ficktjuvar, särskilt i områden som besöks av turister, samt iaktta normal försiktighet. 

Terrorism

Enligt SÄPO har terrororganisationen IS sedan sommaren 2014 uppmanat till attentat i Europa. Både underrättelser samt nyligen genomförda attentat pekar i riktningen att IS:s avsikt att genomföra attentat i Europa har ökat. För mer information se: Säkerhetspolisen

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden och katastrofer

Naturförhållandena i Lettland liknar de nordiska.

Observera att det finns fästingar i hela landet. Fästingvaccin rekommenderas samt att använda kläder med långa ärmar och ben när man rör sig i naturen.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver inget visum för kortare besök i Lettland. För längre perioder, mer än 90 dagar, krävs uppehållstillstånd. 

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel. Du kan kontrollera aktuella inresebestämmelser på  lettiska utrikesministeriets websida eller genom att kontakta Lettlands ambassad i Sverige.

Resor inom Schengenområdet: Vid resa inom Schengenområdet måste du kunna styrka ditt medborgarskap. Ta därför med pass eller nationellt ID-kort (obs körkort eller annan legitimation gäller ej). Det finns inga krav på giltighetens längd på en svensk ID-handling vid inresa till Lettland. Se polisens webbplats för ytterligare information.

Flygbolag kräver i regel att få se pass/nationellt ID-kort vid incheckning. Samma sak gäller vid resa med färja med Tallink. Du kan ombes visa pass/nationellt ID-kort i Sverige och i Lettland vid hemresa.

In- och utförsel av djur från och till Sverige varierar beroende på vilket djurslag det handlar om och vart djuren ska föras. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats.

Observera att från 29 december 2014 ändrades den EU-lagstiftning som styr kraven för att resa med sällskapsdjur (hund, katt och iller). Grundkraven är oförändrade, men vissa detaljer har ändrats. Läs mer här.

Hälso- och sjukvård

I Sverige bosatta personer får vid akuta sjukdomsfall samma sjukvårdsservice inom Lettlands hälsovårdssystem som lettiska medborgare. De lettiska läkarna och den lettiska sjukvården håller god standard. Man kan dock inte förvänta sig att kunna kommunicera på engelska. Läkare och sjukhus vill vanligtvis ha omedelbar kontant betalning för tjänster.

Som svensk medborgare har du rätt till offentlig sjukvård i Lettland genom att du uppvisar det europeiska sjukförsäkringskortet. Du ansöker om detta hos Försäkringskassan. En extra reseförsäkring rekommenderas starkt. En sådan reseförsäkring täcker eventuella behov av hemtransport till Sverige vid särskilda sjukdomsfall.

Observera att det reseskydd som normalt ingår i hemförsäkringen, endast gäller i 45 dagar.

Det allmänna nödnumret i Lettland är 112.

Lista över sjukhus och läkare i Riga
För allmän information, se Vårdguidens reseråd för Lettland, Folkhälsomyndigheten och WHO.

Lokala lagar och sedvänjor

Lettisk lagstiftning gäller när du befinner dig i Lettland.

Undvik all kontakt med droger. Innehav av även små mängder av droger kan leda till lång häktning och eventuella fängelsestraff.

Konsumtion av alkoholhaltiga drycker på allmän plats är förbjuden och kan leda till böter och frihetsberövande.

Resenärer i kollektivtrafiken bör vara medvetna om att böter kommer att ges om man reser utan biljett eller med en biljett som inte har stämplats. Biljetter kan köpas av föraren, i automater eller från butiker/kiosker, och måste stämplas i maskiner ombord på buss och spårvagn. Biljett för stort bagage och/eller husdjur ska också betalas.

I Riga och i de största städerna får man oftast service på engelska. Även ryska talas allmänt. På övriga platser i Lettland talas ofta enbart lettiska och ryska, även om personal inom rese- och restaurangbranschen som regel talar engelska.

Se lettiska utrikesministeriets webbplats för ytterligare information.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Att röra sig utomhus i berusat tillstånd ökar risken för att utsättas för brott.
Ambassaden uppmanar därför till vanligt sunt förnuft samt att man undviker att promenera ensam i parker och oupplysta miljöer efter mörkrets inbrott. Det rekommenderas även att man använder taxibilar som hör till etablerade bolag.

Det finns en risk för att råka ut för ficktjuvar, främst vid Rigas järnvägs- och busstation, centralmarknaden samt i Gamla Stan. Var uppmärksam i större folksamlingar och om du aktivt blir kontaktad på gatan av försäljare eller liknande som har som uppgift att avleda uppmärksamheten från ficktjuven.

Ambassaden vill varna för att flera turister som besökt Riga fått problem i samband med nattklubbsbesök i centrala Riga, främst i Gamla Stan, samt att bedrägerier har förekommit vid kortbetalningar.

Ett känt scenario är att turister på en nattklubb i Gamla Stans turiststråk bjuder en lokalbo på dryck och när notan presenterats är priserna betydligt högre än förväntade. Ibland är notan 20-30 gånger högre än normalt. I vissa fall har bråk uppstått i samband med att nattklubbens vaktpersonal har krävt turisten på pengar. Det finns även fall där turister har drogats och blivit bestulna. Det finns dessutom rapporter om turister som drabbats av kontokortsbedrägerier, s.k. skimming, vid dessa nattklubbar. Vi rekommenderar att man alltid begär prislista före beställningar, är aktsam med kreditkort samt vaksam om främlingar erbjuder drinkar. Ambassaden uppmanar drabbade personer att anmäla till lokal polis samt informera ambassaden i de fall man blivit utsatt för liknande bedrägerier. Ett gott råd är att spara kvitton från barbesök och taxiresor, särskilt om de upplevts som tvivelaktiga, för att ha möjlighet att jämföra med bankkontosaldo.

Trafiksäkerhet

År 2017 var Lettland ett av de EU-länder med flest antal dödsolyckor på väg med 69 döda per miljon invånare (Sverige hade 25 döda per miljon invånare 2017).

Trafiken kräver att du är uppmärksam, särskilt som fotgängare. Det är förstås mycket viktigt att se upp för bilar när man korsar en trafikerad gata och att inte gå mot rött. Men man bör också vara observant vad gäller cyklister, eftersom de ofta kör på trottoarerna. Trots att de i första hand ska använda cykelbana (om sådan finns) eller körbana, är det tillåtet att cykla på trottoaren i undantagsfall. En cyklist kan komma snabbt och tyst, och det är därför viktigt att vara uppmärksam.

I Lettland är det obligatoriskt att alltid ha halvljuset påslaget, dag som natt. De generella hastighetsbegränsningarna är; 50 km/h inom tätort och 90 km/h på landsväg och motortrafikled. Bashastigheterna gäller alltid vägar som saknar annan information om hastigheterna. Finns det skyltar som visar hastighet på vägen gäller istället denna och inte bashastigheten.

Det finns ett särskilt system som kallas "Uttalande om samordnad olycka" som används i trafikolyckor när endast två fordon är inblandade i olyckan, båda fordonen är i skick att fortsätta resan och det inte är några personskador. Detaljer om detta finns tillgängliga från försäkringsbolag. Om du inte är bekant med denna praxis, eller om situationen inte överensstämmer med reglerna, så ska man inte försöka flytta en bil som har varit inblandad i en olycka, även om det blockerar vägen, tills polisen ger tillstånd.

Promillegränsen för rattfylleri i Lettland är 0,5 respektive 0,2 för förare med mindre än två års körkortsinnehav. Straffen är höga böter och fängelse. Observera att det enligt lettisk lag är förbjudet att använda mobiltelefon utan handsfree-anordning när man kör.

Vinterdäck krävs mellan den 1 december och den 1 mars. Enligt lokal lag ska halvljus användas vid all körning, även under dagtid.

Lettiska myndigheter kräver att registreringsbevis i original uppvisas vid gränsen för att ta in ett fordon i landet. Bevis i original behövs för alla typer av registrerade fordon, t ex släp och motorcyklar.

Från och med 1 januari 2017 gäller nya regler för fordonsskatt i Lettland. Om du har ett fordon registrerat i utlandet är du skyldig att betala fordonsskatt. Det finns inte några undantag från regeln (regeln gäller exempelvis även om du är svensk student i Lettland), men du erbjuds att betala en lägre avgift om bilen är tillfälligt registrerad. Redan utfärdade tillstånd kommer inte längre att vara giltiga. För ytterligare information, vänligen kontakta ansvarig myndighet CSDD

Resa i landet

Turistinformation

Mer information om Lettland hittar du via Latvian Tourism Development Agency, den officiella resguiden för Lettland. Om du ska besöka huvudstaden Riga kan du också ha nytta av Riga in your pocket.

Det statliga Tourist Hotline ger stöd till turister på olika sätt.

Telefonnr: +371 6700 1188

Resenärer med funktionsnedsättning hittar värdefull information på Latvia Travel. Det finns en app för mobiltelefoner, Mapeirons, där mer än 1500 tillgängliga platser och sevärdheter i Lettland listas.