• Svenska

Om utlandet Lettland

Ambassadens reseinformation

UD:s reseinformation - här finns råd och information som du har nytta av inför och under din utlandsresa. 

Ambassad i Riga ger reseinformation om Lettland som riktar sig till svenska resenärer.

Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan.

Om något som påverkar svenska resenärer händer i Lettland publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 10 jun 2024, 10.57

Aktuella händelser

Här hittar du aktuell reseinformation 

Turistpolis i Riga

Det finns en engelsktalande turistpolis i Riga som du når via telefon dygnet runt. Kontakta turistpolisen i fall du råkar ut för bedrägeri, stöld eller liknande situationer. De patrullerar främst i Gamla stan i Riga, men är nåbara via telefon. 

Tourist Police Hotline +371 6718 1818

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Lettland är gott och det finns i nuläget inga begränsningar vad gäller resande till Lettland. Ambassaden uppmanar ändå alltid resenärer att hålla sig informerade om utvecklingen på vistelseorten och noga följa lokala myndigheters anvisningar i säkerhetsfrågor. Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina och som en konsekvens härav ett allmänt försämrat säkerhetsläge i närområdet, finns anledning att vara vaksam på olika former av ryska påverkansförsök, såsom försök att anstifta social oro eller desinformationskampanjer.

Resenärer bör också vara försiktiga i trafiken och se upp för ficktjuvar, särskilt i områden som besöks av turister. Var vidare uppmärksam vid val av taxibolag, t ex vid ankomst till Rigas flygplats. En taxiresa från Rigas flygplats till stadskärnan bör kosta ca 20-25 EUR. I Riga finns även Bolt som är ett välfungerande alternativ, inkl. från och till flygplatsen. I övrigt gäller iakttagande av normal försiktighet.

Terrorism

Sedan en längre tid finns ett allmänt hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Risken för terrorattentat i Lettland bedöms vara låg. Globalt finns dock en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism här: Terrorism och hot utomlands och här: Säkerhetspolisen.

Ambassaden uppmanar således svenska resenärer i Lettland att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om de hot och risker som finns i landet samt noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra.

Naturförhållanden och katastrofer

Naturförhållandena i Lettland liknar de nordiska. Observera att det finns fästingar i hela landet. Fästingvaccin rekommenderas samt att använda kläder med långa ärmar och ben när man rör sig i naturen.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver inget visum för kortare besök i Lettland. 

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel. Du kan kontrollera aktuella inresebestämmelser på  lettiska utrikesministeriets websida eller genom att kontakta Lettlands ambassad i Sverige.

Resor inom Schengenområdet: Vid resa inom Schengenområdet måste du kunna styrka ditt medborgarskap. Ta därför med pass eller nationellt ID-kort (obs körkort eller annan legitimation gäller ej). Det finns inga krav på giltighetens längd på en svensk ID-handling vid inresa till Lettland. Se polisens webbplats för ytterligare information.

Flygbolag kräver i regel att få se pass/nationellt ID-kort vid incheckning. Samma sak gäller vid resa med färja. Du kan ombes visa pass/nationellt ID-kort i Sverige och i Lettland vid hemresa.

In- och utförsel av djur från och till Sverige varierar beroende på vilket djurslag det handlar om och vart djuren ska föras. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats

Hälso- och sjukvård

Hälsosituationen är generellt sett god i Lettland. Inga obligatoriska vaccinationer krävs vid inresa. En svensk turist behöver inte riskera att råka ut för någon smittsam sjukdom. Har man för avsikt att vistas ute i skog och mark rekommenderas vaccination mot fästingburna sjukdomar.

I Sverige bosatta personer får vid akuta sjukdomsfall samma sjukvårdsservice inom Lettlands hälsovårdssystem som lettiska medborgare. De lettiska läkarna och den lettiska sjukvården håller god standard. Man kan dock inte förvänta sig att kunna kommunicera på engelska. Läkare och sjukhus vill vanligtvis ha omedelbar kontant betalning för tjänster.

Som svensk medborgare har du rätt till offentlig sjukvård i Lettland genom att du uppvisar det europeiska sjukförsäkringskortet. Du ansöker om detta hos Försäkringskassan. En extra reseförsäkring rekommenderas starkt. En sådan reseförsäkring täcker eventuella behov av hemtransport till Sverige vid särskilda sjukdomsfall.

Observera att det reseskydd som normalt ingår i hemförsäkringen, endast gäller i 45 dagar.

Det allmänna nödnumret i Lettland är 112. Lista över sjukhus och läkare i Riga

Lokala lagar och sedvänjor

Lettisk lagstiftning gäller när du befinner dig i Lettland.

Undvik all kontakt med droger. Innehav av även små mängder av droger kan leda till lång häktning och eventuella fängelsestraff.

Konsumtion av alkoholhaltiga drycker på allmän plats är förbjuden och kan leda till böter och frihetsberövande.

Resenärer i kollektivtrafiken bör vara medvetna om att böter kommer att ges om man reser utan biljett eller med en biljett som inte har stämplats. Biljetter kan köpas av föraren, i automater eller från butiker/kiosker, och måste stämplas i maskiner ombord på buss och spårvagn. Biljett för stort bagage och/eller husdjur ska också betalas.

I Riga och i de största städerna får man oftast service på engelska. Även ryska talas allmänt. På övriga platser i Lettland talas ofta enbart lettiska och ryska, även om personal inom rese- och restaurangbranschen som regel talar engelska.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Att röra sig utomhus i berusat tillstånd ökar risken för att utsättas för brott. Ambassaden uppmanar därför till vanligt sunt förnuft samt att man undviker att promenera ensam i parker och oupplysta miljöer efter mörkrets inbrott. Det rekommenderas även att man använder taxibilar som hör till etablerade bolag.

Det finns en risk för att råka ut för ficktjuvar, främst vid Rigas järnvägs- och busstation, centralmarknaden samt i Gamla Stan. Var uppmärksam i större folksamlingar och om du aktivt blir kontaktad på gatan av försäljare eller liknande som har som uppgift att avleda uppmärksamheten från ficktjuven.

Ambassaden vill varna för att flera turister som besökt Riga fått problem i samband med nattklubbsbesök i centrala Riga, främst i Gamla Stan, samt att bedrägerier har förekommit vid kortbetalningar.

Ett känt scenario är att turister på en nattklubb i Gamla Stans turiststråk bjuder en lokalbo på dryck och när notan presenterats är priserna betydligt högre än förväntade. Ibland är notan 20-30 gånger högre än normalt. I vissa fall har bråk uppstått i samband med att nattklubbens vaktpersonal har krävt turisten på pengar. Det finns även fall där turister har drogats och blivit bestulna. Det finns dessutom rapporter om turister som drabbats av kontokortsbedrägerier, s.k. skimming, vid dessa nattklubbar. Vi rekommenderar att man alltid begär prislista före beställningar, är aktsam med kreditkort samt vaksam om främlingar erbjuder drinkar. Ambassaden uppmanar drabbade personer att anmäla till lokal polis samt informera ambassaden i de fall man blivit utsatt för liknande bedrägerier. Ett gott råd är att spara kvitton från barbesök och taxiresor, särskilt om de upplevts som tvivelaktiga, för att ha möjlighet att jämföra med bankkontosaldo.

Trafiksäkerhet

År 2022 var Lettland ett av de EU-länder med flest antal dödsolyckor på väg med 60 döda per miljon invånare (Sverige hade 22 döda per miljon invånare 2022).

Trafiken kräver att du är uppmärksam, särskilt som fotgängare. Det är förstås mycket viktigt att se upp för bilar när man korsar en trafikerad gata och att inte gå mot rött. Men man bör också vara observant vad gäller cyklister, eftersom de ofta kör på trottoarerna. Trots att de i första hand ska använda cykelbana (om sådan finns) eller körbana, är det tillåtet att cykla på trottoaren i undantagsfall. En cyklist kan komma snabbt och tyst, och det är därför viktigt att vara uppmärksam.

I Lettland är det obligatoriskt att alltid ha halvljuset påslaget, dag som natt. De generella hastighetsbegränsningarna är; 50 km/h inom tätort och 90 km/h på landsväg och motortrafikled. Bashastigheterna gäller alltid vägar som saknar annan information om hastigheterna. Finns det skyltar som visar hastighet på vägen gäller istället denna och inte bashastigheten.

Det finns ett särskilt system som kallas "Uttalande om samordnad olycka" som används i trafikolyckor när endast två fordon är inblandade i olyckan, båda fordonen är i skick att fortsätta resan och det inte är några personskador. Detaljer om detta finns tillgängliga från försäkringsbolag. Om du inte är bekant med denna praxis, eller om situationen inte överensstämmer med reglerna, så ska man inte försöka flytta en bil som har varit inblandad i en olycka, även om det blockerar vägen, tills polisen ger tillstånd.

Promillegränsen för rattfylleri i Lettland är 0,5 respektive 0,2 för förare med mindre än två års körkortsinnehav. Straffen är höga böter och fängelse. Observera att det enligt lettisk lag är förbjudet att använda mobiltelefon utan handsfree-anordning när man kör.

Vinterdäck krävs mellan den 1 december och den 1 mars. Enligt lokal lag ska halvljus användas vid all körning, även under dagtid.

Lettiska myndigheter kräver att registreringsbevis i original uppvisas vid gränsen för att ta in ett fordon i landet. Bevis i original behövs för alla typer av registrerade fordon, t ex släp och motorcyklar.

Resa i landet

Mer information om Lettland hittar du via Latvian Tourism Development Agency den officiella resguiden för Lettland. Om du ska besöka huvudstaden Riga kan du också ha nytta av Riga in your pocket

Det statliga Tourist Hotline ger stöd till turister på olika sätt. Telefonnummer: +371 6700 1188

Resenärer med funktionsnedsättning hittar värdefull information på Latvia Travel Det finns en app för mobiltelefoner Mapeirons där mer än 1500 tillgängliga platser och sevärdheter i Lettland listas.

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer