Meny
  • Svenska

Om utlandet Kuba

09 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

 

NYA CORONAVIRUSET

 

Kuba har ett pågående utbrott av det nya coronaviruset med ökande smittspridning i samhället. Via denna hemsida kan du följa kubanska myndigheters information om covid-19 i landet. För generell information och råd om coronaviruset se Folkhälsomyndigheten och UD:s hemsida.

2020-04-01: Kubas regering stänger luftrummet för passagerartrafik: 

Den kubanska regeringen beslutade den 31 mars att stänga luftrummet för kommersiell passagerartrafik. Beslutet gäller från 1 april. Endast mattransporter, transporter av sjukvårdspersonal och humanitär hjälp till Kuba är tillåtet. 

Svenskar som fortfarande är kvar i landet uppmanas att skriva upp sig på svensklistan: 

https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/

Kontaktuppgifter till ambassaden:

tel: +53 7 204 28 31  epost: ambassaden.havanna@gov.se

 

2020-03-24: Reserestriktioner för kubanska medborgare/restricciones de viaje para ciudadanos cubanos

Med anledning av corona-epidemin gäller f n särskilda regler för utresa från Kuba för kubanska medborgare trots innehav av uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige. Kubanska myndigheter har informerat att kubanska medborgare inte kan lämna landet om det inte finns humanitära skäl. En utresa av humanitära skäl kräver särskilt tillstånd från de kubanska myndigheterna. 

Om du är i den här situationen, kontakta ambassaden på +53 7204 0605 eller på ambassaden.havanna@gov.se

Debido a la pandemia covid-19, actualmente existen reglas especiales para  los ciudadanos cubanos que quieran viajar, a pesar de tener un permiso de residencia o ciudadanía en Suecia. Las autoridades cubanas han informado que los ciudadanos cubanos no pueden abandonar el país al menos que existan razones humanitarias. Una salida por razones humanitarias requiere un permiso especial de las autoridades cubanas.

Si se encuentra en esta situación, comuníquese con la embajada al +53 7204 0605 o en ambassaden.havanna@gov.se

2020-03-23: DEN KUBANSKA REGERINGEN AVISERAR NYA SPRIDNINGSREDUCERANDE ÅTGÄRDER 23 MARS:

- Turister som hyr rum i bed and breakfast, s k casa particular, måste lämna och flytta in på särskilt anvisade hotell.

- Turister som stannar i landet måste hålla sig inne på sina hotell och kommer att övervakas av läkare.

- Transport mellan provinser upphör.

- Hyreskontrakt för bilar upphör.

- Samtliga utflykter och guidade turer ställs in.

- Klubbar på hotell stängs.

- En ökad polisövervakning sätts in för att tillse att de nya restriktionerna efterföljs.

INRESEFÖRBUD I KUBA 

OBSERVERA ATT DET FRÅN OCH MED 24 MARS 2020 RÅDER ETT INRESEFÖRBUD I KUBA FÖR UTLÄNNINGAR SOM INTE ÄR BOSATTA I LANDET. TURISTER SOM BEFINNER SIG I LANDET KAN TA SIG UT. RESEFÖRBUDET GÄLLER I 30 DAGAR. 

Ambassaden uppmanar svenskar i Kuba att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på att ytterligare spridningsreducerande åtgärder kan införas med kort varsel. Det är viktigt att du anmäler dig till svensklistan så att ambassaden har en uppdaterad bild över hur många svenskar som befinner sig i landet. Befinner du dig i en nödsituation bör du alltid kontakta ambassaden. Om du är strandsatt och undersöker möjliga resvägar tillbaka till Sverige är det bra att informera ambassaden om din situation, via mail eller via telefon under ambassadens ordinarie öppettider. Läs mer på ambassadens hemsida: https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/kuba-havanna/

Senast uppdaterad 09 apr 2020, 09.13
Ambassadens reseinformation