• Svenska

Om utlandet Kosovo

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver inget visum för transit genom eller vistelse i Kosovo i upp till 90 dagar. Svenska medborgare är sedan 8 maj 2013 tillåtna att vid in- och utresa i Kosovo presentera en giltig identitetshandling i form av ordinarie pass, diplomatpass, tjänstepass eller nationellt ID-kort.

Sveriges ambassad i Pristina eller Utrikesdepartementet ansvarar inte för Kosovos in- och utresebestämmelser för svenskar. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. För uppgifter om inresevisering hänvisas till kosovariska utrikesministeriets hemsida.

Gränspassage
Kosovos gränskontroller erkänns inte av Serbien. Passkontrollerna i Kosovo stämplar sedan juli 2008 vid in- och utresa. Stämpeln har texten "Republic of Kosovo". Vid inresa till Serbien via Kosovo kan en sådan inresestämpel utfärdad av Kosovo Police betraktas som ogiltig och den resande nekas inträde. Andra resrutter till Serbien är därför att föredra.

Detta innebär att det inte är möjligt att resa in i Kosovo med flyg eller landvägen via Makedonien, Montenegro eller Albanien för att sedan åka till Serbien. Däremot går det bra att resa från Serbien in i Kosovo och åter.

Kosovos myndigheter har inga restriktioner för tillresande från Serbien.

Ditt pass bör vara giltigt sex månader efter inresedatum.

Senast uppdaterad 26 nov 2021, 09.04