• Svenska

Om utlandet Kosovo

Juridisk hjälp i utlandet

Ambassaden kan ge råd om försvarsadvokat, läkare och tolk samt vid behov hjälpa med att kontakta dem.

Juridisk hjälp

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer