• Svenska

Om utlandet Kirgizistan

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

24 jun 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD har den 24 juni 2021 beslutat att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till de flesta av världens länder till den 1 september 2021. Samtidigt häver UD avrådan för ytterligare länder och områden som lagts till EU:s undantagslista. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 17 dec 2020, 14.11

Aktuella händelser

---------------------------------------

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien.

I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut.

Avrådan gäller till och med 15 november, varefter en ny bedömning kommer att göras.

---------------------------

2020-08-20

De begränsningar vad gäller inresa som varit rådande under våren och sommaren har enligt information från Kirgizistans utrikesministerium hävts och inte heller råder sedan mitten av augusti krav på självisolering efter ankomst.

Alltjämt mäts dock anländande personers kroppstemperatur vid inresa varför endast helt friska personer i nuläget bör överväga besök i Kirgizistan. Anländande till Kirgizistan skall emellertid kunna uppvisa ett, ej äldre än 72 timmar, negativt PCR-test vid ankomst.

Landets sjukvårdssystem är fortfarande överbelastat pga Corona-pandemin. Antalet flygförbindelser är fortfarande mycket begränsat. 

 

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget har sedan oroligheterna 2010 i provinsen Osj stabiliserats. Etniska, politiska och sociala spänningar kvarstår, främst men inte enbart i de södra delarna av landet. Resande till södra delen av Kirgizistan inklusive staden Osj och Batkendistriktet samt nära landets internationella gränser uppmanas att iaktta försiktighet, undvika stora folksamlingar och att följa nyhetsrapporteringen.

Det varnas för mineringar i vissa gränstrakter mot Uzbekistan och Tadzjikistan. Bland annat av denna orsak skall endast officiella gränsövergångar användas vid gränspassage. För exotiska resmål sedvanlig försiktighet rekommenderas avseende kranvatten, oskalade och osköljda frukter och grönsaker. Mejeriprodukter och livsmedel som säljs på gatan bör undvikas.

Det rekommenderas att alltid bära med sig en kopia av både passet och visum.

Svenskar i Kirgizistan uppmanas till extra vaksamhet, särskilt vid allmänna platser och offentliga byggnader samt intill folksamlingar. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa lokala myndigheters anvisningar i säkerhetsfrågor.

Terrorism

Även om inga kända terroristattacker registrerats under senare år, kan sådana inte uteslutas.

Om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden och katastrofer

Kirgizistan ligger i ett jordbävningsområde. Små skalv rapporteras regelbundet.

In- och utresebestämmelser

Från och med den 19 december 2016 behöver svenska medborgare enligt de krigiziska myndigheterna inte registrera sig vid inresa i landet, ifall vistelsen inte överstiger 60 dagar. 

För information om aktuella visumregler hänvisas till Kirgizistans ambassad i Berlin:

Kanzlei der Botschaft der Kirgisischen Republik
Otto-Suhr Alle 146
105 85 Berlin
Tel: +49 30 34 78 13 38
Fax: +49 30 34 78 13 62
E-post: info@botschaft-kirgisien.de

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård har generellt låg standard, i synnerhet utanför större städer.

Inga särskilda krav på vaccinering föreskrivs generellt. Vid osäkerhet är det tillrådligt att före avresa kontakta egen vårdcentral för rekommendation. Några fall av mjältbrand rapporterades under 2013.

Läs om Kirgizistan på 1177 Vårdguiden

Lokala lagar och sedvänjor

Även om landets konstitution är sekulär är det bra att erinra sig att Kirgizistan är ett muslimskt land. I vissa delar av landet upprätthålls muslimska sedvänjor mer strikt. Det gäller i synnerhet i södra delarna av landet och runtomkring städerna Osj och Jalalabad. Besökare rekommenderas att respektera dessa sedvänjor och religiösa högtider.

Narkotikabrott renderar i hårda straff i fängelser av låg standard. Försiktighet bör iakttas vid fotografering av föremål och platser som kan uppfattas vara av militärt eller säkerhetsintresse.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kirgizistan är ett fattigt land där stölder och rån förekommer, också av organiserade grupper. Rapporter finns om att personer polisuniform kräver pengar. Dessa aktiviteter riktar sig inte sällan mot utländska turister, som måste vara vaksamma med kontanter och värdesaker. I synnerhet rekommenderas vaksamhet vid besök på marknadsplatser och basarer samt under kvällstid vid restaurangbesök. Anlita registrerade taxibilar.

Elavbrott förekommer återkommande i hela landet – ibland upp till sex timmar under en dag.

Trafiksäkerhet

Som fotgängare och som bilist, iaktta stor försiktighet i trafiken såväl i städer som på landsorten. Vägarna håller låg kvalitet. Det gäller också bortre sträckor på vägen mot Kina (under ombyggnad). Undantag för leder mellan större städer.

Under vintertid och på högre höjder finns risk för att vägar är avstängda på grund av snöoväder.

Från Europa flyger bland annat Lufthansa och Turkish Airlines regelbundet på Bisjkek. Inget kirgisiskt bolag har för närvarande tillstånd att flyga på EU. För information om flygsäkerhet, till- från och inom landet, hänvisas i övrigt till International Air Transport Associations hemsida.

Försäkringsskydd

Inför resa i Kirgizistan rekommenderas resenärer att teckna en heltäckande reseförsäkring. Vid osäkerhet gällande vilken typ av försäkring man behöver, bör man kontakta närmaste kirgiziska ambassad för att ta reda på vad som krävs för att som utländsk medborgare få sjukvård i landet.

Vidare rekommenderas en kontakt med det egna försäkringsbolaget för att ta reda på bolagets policy gentemot det aktuella landet. Efter samråd med försäkringsbolaget teckna en reseförsäkring som vid allvarliga sjukdoms- eller olycksfall även täcker flygtransport till Sverige.

Vid olycksfall ska resenärer omgående kontakta försäkringsbolaget som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förhandsbetalning.

Övriga upplysningar

Resande i Kirgizistan bör medföra viss resevaluta i kontanter. VISA-kort (men oftast inte MasterCard) accepteras på större hotell. Tillgången på bankomater, speciallt utanför huvudstaden, är begränsad.

Nyttig kontaktinformation (reservation för plötsliga inte aviserade ändringar):

Vid akut situation, för exempelvis allmän ambulans: 103

  • För privat ambulans: Medical service, tel 151/68 44 66
  • Tysk-kirgisiska hälsokliniken, 92 Ul Akhounbaeva, tel 55 05 55
  • Vårdklinik på adress 110, Ul Kievskaja, tel 66 19 01
  • Ortopedi och traumatologiklinik, Dr Sabyrbek, 206, Ul Krivonosova, tel 21 17 78
  • Diagnostiskt centrum, 27 Ul Kievskaja, tel 43 54 23