• Svenska

Om utlandet Kirgizistan

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 04 jun 2024, 20.06

Aktuella händelser

Koranbränningarna i Sverige har lett till starka reaktioner i utlandet och det finns indikationer på att den generella hotbilden mot svenska intressen utomlands har förstärkts.

I ljuset av denna utveckling bör svenskar och verksamheter i utlandet som förknippas med Sverige iaktta ökad vaksamhet och försiktighet.

Svenska resenärer uppmanas generellt iaktta försiktighet samt undvika demonstrationer och andra situationer som kan tänkas leda till oroligheter.

Svenskar uppmanas att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen och följa lokala myndigheters råd, ta del av myndighetens reseinformation, registrera sig på svensklistan och ladda ned appen UD Resklar (med aktiverade pushnotiser).

Allmänna säkerhetsläget

Landet är generellt välkomnande till besökare men språkbarriären kan vara betydande för besökare som inte talar något lokalt språk. Ryska är jämte kirgiziska officiellt språk och talas utbrett i landet. Infrastruktur och logimöjligheter för turister förbättras kontinuerligt. Resor till huvudstaden är generellt inte problematiska från en säkerhetssynpunkt.

I tadzjikisk-kirgiziska gränsområden förekommer våldsamma sammanstötningar. En ökad användning av tunga och moderna vapen noterades i sammandrabbningarna i april-maj 2021 och september 2022.

Resenärer till Batken-provinsen uppmanas att iaktta yttersta försiktighet och noga informera sig om säkerhetsläget före och under resan. Även vid resor till övriga områden som gränsar mot Tadzjikistan samt vid resor till södra Kirgizistan bör stor försiktighet iakttas.

Resenärer bör följa nyhetsrapporteringen samt hålla sig underrättade om lokala myndigheters bedömning av säkerhetsläget och eventuella anvisningar.

Gränsfrågorna och deras betydelse för tillgången till vatten och andra naturresurser fortsätter att uppröra känslor hos befolkningen i gränsområden. Därutöver förekommer etniska, politiska och sociala spänningar, främst i de södra delarna av landet.

Närmare hälften av den 970 km långa gränsen mellan Kirgizistan och Tadzjikistan är inte utmärkt. Säkerhetsriskerna i dessa gränsområden väntas bestå till dess att gränsen slutligen är utmärkt.

Det varnas för minor i vissa gränstrakter mot Uzbekistan och Tadzjikistan. Bland annat av denna orsak skall endast officiella gränsövergångar användas vid gränspassage.

Gränserna kan stängas på kort varsel och tillstånd kan krävas. Det krävs gränszonstillstånd i flera områden som är populära bland vandrare vid gränserna mot Kina och Tadzjikistan.

Svenskar i Kirgizistan uppmanas till vaksamhet vid allmänna platser och offentliga byggnader samt intill folksamlingar. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa lokala myndigheters anvisningar i säkerhetsfrågor.

 

Terrorism

Även om inga kända terroristattacker registrerats under senare år, kan sådana inte uteslutas.

Om terrorism och hot utomlands på regeringen.se

Naturförhållanden och katastrofer

Kirgizistan ligger i ett jordbävningsområde. Små skalv rapporteras regelbundet.

In- och utresebestämmelser

Från och med den 19 december 2016 behöver svenska medborgare enligt de kirgiziska myndigheterna inte registrera sig vid inresa i landet, ifall vistelsen inte överstiger 60 dagar. 

För information om aktuella visumregler hänvisas till Kirgizistans ambassad i Berlin:

Kanzlei der Botschaft der Kirgisischen Republik
Otto-Suhr Alle 146
105 85 Berlin
Tel: +49 30 34 78 13 38
Fax: +49 30 34 78 13 62
E-post: info@botschaft-kirgisien.de

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård har generellt låg standard, i synnerhet utanför större städer.

Inga särskilda krav på vaccinering föreskrivs generellt. Vid osäkerhet är det tillrådligt att före avresa kontakta egen vårdcentral för rekommendation. Några fall av mjältbrand rapporterades under 2013.

Sedvanlig försiktighet rekommenderas avseende kranvatten, oskalade och osköljda frukter och grönsaker. Mejeriprodukter och livsmedel som säljs på gatan bör undvikas.

Lokala lagar och sedvänjor

Även om landets konstitution är sekulär är det bra att erinra sig att Kirgizistan är ett muslimskt land. I vissa delar av landet upprätthålls muslimska sedvänjor mer strikt. Det gäller i synnerhet i södra delarna av landet och runtomkring städerna Osj och Jalalabad. Besökare rekommenderas att respektera dessa sedvänjor och religiösa högtider.

Narkotikabrott renderar i hårda straff i fängelser av låg standard. Försiktighet bör iakttas vid fotografering av föremål och platser som kan uppfattas vara av militärt eller säkerhetsintresse.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kirgizistan är ett fattigt land där stölder och rån förekommer, också av organiserade grupper. Rapporter finns om att personer i polisuniform kräver pengar. Dessa aktiviteter riktar sig inte sällan mot utländska turister, som måste vara vaksamma med kontanter och värdesaker. I synnerhet rekommenderas vaksamhet vid besök på marknadsplatser och basarer samt under kvällstid vid restaurangbesök. Anlita registrerade taxibilar.

Elavbrott förekommer återkommande i hela landet – ibland upp till sex timmar under en dag.

Trafiksäkerhet

Som fotgängare och som bilist, iaktta stor försiktighet i trafiken såväl i städer som på landsorten. Vägarna håller låg kvalitet. Det gäller också bortre sträckor på vägen mot Kina (under ombyggnad). Undantag för leder mellan större städer.

Under vintertid och på högre höjder finns risk för att vägar är avstängda på grund av snöoväder.

Från Europa flyger bland annat Lufthansa och Turkish Airlines regelbundet till Bisjkek. Inget kirgiziskt bolag har för närvarande tillstånd att flyga på EU. För information om flygsäkerhet, till- från och inom landet, hänvisas i övrigt till International Air Transport Associations hemsida.

Försäkringsskydd

Inför resa i Kirgizistan rekommenderas resenärer att teckna en heltäckande reseförsäkring. Vid osäkerhet gällande vilken typ av försäkring man behöver, bör man kontakta närmaste kirgiziska ambassad för att ta reda på vad som krävs för att som utländsk medborgare få sjukvård i landet.

Vidare rekommenderas en kontakt med det egna försäkringsbolaget för att ta reda på bolagets policy gentemot det aktuella landet. Efter samråd med försäkringsbolaget teckna en reseförsäkring som vid allvarliga sjukdoms- eller olycksfall även täcker flygtransport till Sverige.

Vid olycksfall ska resenärer omgående kontakta försäkringsbolaget som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förhandsbetalning.

Resa med dubbelt medborgarskap

Alla svenska medborgare har rätt till konsulär hjälp utomlands. Emellertid kan dubbelt medborgarskap medföra att svenska myndigheter får begränsade möjligheter att hjälpa till om du hamnar i en nödsituation i ditt andra medborgarskapsland. Ett dubbelt medborgarskap kan också innebära risk att bli inkallad till militärtjänstgöring under vistelsen. Vad som gäller för personer med dubbelt medborgarskap eller med svenskt uppehållstillstånd finns beskrivet mer utförligt på denna sida.

Övriga upplysningar

Resande i Kirgizistan bör medföra viss resevaluta i kontanter. VISA-kort (men oftast inte MasterCard) accepteras på större hotell. Tillgången på bankomater, speciallt utanför huvudstaden, är begränsad.

Det rekommenderas att alltid bära med sig en kopia av både pass och visum.

Nyttig kontaktinformation (reservation för plötsliga inte aviserade ändringar):

Vid akut situation, för exempelvis allmän ambulans: 103

  • För privat ambulans: Medical service, tel 151/68 44 66
  • Tysk-kirgisiska hälsokliniken, 92 Ul Akhounbaeva, tel 55 05 55
  • Vårdklinik på adress 110, Ul Kievskaja, tel 66 19 01
  • Ortopedi och traumatologiklinik, Dr Sabyrbek, 206, Ul Krivonosova, tel 21 17 78
  • Diagnostiskt centrum, 27 Ul Kievskaja, tel 43 54 23

 

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands
Senast uppdaterad 21 dec 2023

Vad gäller i landet du ska resa till? Här på Sweden Abroad och via appen UD Resklar kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller för just ditt resmål. Ambassaderna ger landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär. Läs på innan du åker och håll dig uppdaterad under resan.

Läs mer central text