• Svenska

Om utlandet Kirgizistan

31 mar 2021

Information om UD:s avrådan med anledning av covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES, Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 maj 2021. UD har genom tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet europeiska länder. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

---------------------------------------

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien.

I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut.

Avrådan gäller till och med 15 november, varefter en ny bedömning kommer att göras.

---------------------------

2020-08-20

De begränsningar vad gäller inresa som varit rådande under våren och sommaren har enligt information från Kirgizistans utrikesministerium hävts och inte heller råder sedan mitten av augusti krav på självisolering efter ankomst.

Alltjämt mäts dock anländande personers kroppstemperatur vid inresa varför endast helt friska personer i nuläget bör överväga besök i Kirgizistan. Anländande till Kirgizistan skall emellertid kunna uppvisa ett, ej äldre än 72 timmar, negativt PCR-test vid ankomst.

Landets sjukvårdssystem är fortfarande överbelastat pga Corona-pandemin. Antalet flygförbindelser är fortfarande mycket begränsat. 

 

Senast uppdaterad 17 dec 2020, 14.11
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor

Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse.

Läs mer
Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Läs mer