Meny
  • Svenska

Om utlandet Kina

Vigsel på Sveriges ambassad i Peking

Sveriges ambassad i Peking har behörighet att förrätta borgerlig vigsel mellan två svenska medborgare. Vänligen kontakta oss i god tid för att säkerställa att ert valda datum är ledigt.

Mer information om vigsel mellan en svensk medborgare och en kinesisk medborgare finns här.

För bokning av vigsel på ambassaden eller om ni har några frågor vänligen kontakta: ambassaden.peking@gov.se

Praktiska moment

Vissa praktiska moment behöver förberedas innan själva vigseldagen.

Hindersprövning

Hindersprövning gör ni genom att kontakta ert lokala skattekontor i Sverige. För svenskar bosatta i Kina sker hindersprövningen vid ambassaden. I dessa fall ber vi er kontakta oss i god tid.

För att ansvarig handläggare ska kunna förbereda det praktiska pappersarbetet inför er vigsel ber vi er att översända en kopia av hindersprövningen i förväg till ambassaden tillsammans med kopior av era id-handlingar (pass eller nationella id-kort). Samtliga handlingar medföres i original vid själva vigseltillfället.

Namnändring

Eventuell namnändring gör ni lättast tillsammans med er ansökan om hindersprövning. Om hindersprövningen sker vid ambassaden kan anmälan om namnändring lämnas in samtidigt. För mer information om detta hänvisar vi er till Skatteverkets hemsida.

Vittnen

Vid själva vigselakten ska två vittnen vara närvarande. Om ni har egna vittnen så bör ni meddela oss deras namn och adress senast dagen före vigseln. Vittnena kommer behöva identifiera sig med giltig id-handling. Om ni saknar vittnen bistår personal från ambassaden.

Vigselbevis

Bevis om förrättad vigsel utfärdas i form av protokollsutdrag. För detta uttages en expeditionsavgift i lokal valuta på motsvarande SEK 600. För svenskar bosatta inom ambassadens verksamhetsområde utgår ingen avgift.

Övrigt

Ambassaden har tyvärr inte möjlighet att vara behjälplig med hotellbokning, bröllopsmåltider, anvisning av hårfrisörska, förmedling av fotograf eller dylikt.

Varmt välkomna!

---

Svenska kyrkans församlingar utomlands förrättar vigslar och kyrklig välsignelse. Svensk präst finns i Hongkong. För med information se Svenska kyrkans hemsida.