Meny
 • Svenska

Om utlandet Kenya

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

07 okt 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 7 oktober fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Avrådan

Kenya - avrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 14 januari 2020 beslutat om att ändra avrådan för Kenya. Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från icke-nödvändiga resor till Kenyas kustområde, upp till 150 km från gränsen till Somalia, inklusive kringliggande öar.
Vidare avråder Utrikesdepartementet från icke-nödvändiga resor till länen Lamu, Garissa, Mandera och Wajir.

Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 29 sep 2020, 14.33

Aktuella händelser

Påminnelse: Skriv upp dig på svensklistan så missar du inte några viktiga uppdateringar. Länk  till Svensklistan.

Flygtrafik till och från Kenya

Internationell flygtrafik till och från Kenya återupptogs den 1 augusti. Passagerare från flera länder tillåts komma in i landet utan krav på karantän förutsatt att de har negativt covid-19-test taget max 96 timmar innan avgång samt inte uppvisar symptom på sjukdomen. För övriga länder föreligger det i nuläget krav på 14 dagars karantän. Sverige är sedan 18 augusti med på listan över länder som slipper karantän.

Listan på länder som är undantagna kravet på karantän ses över dagligen och publiceras på: https://www.kcaa.or.ke/quarantine-exempted-states

Ett onlineformulär gällande hälsostatus måste fyllas i innan inresa i Kenya Det kan göras på: https://ears.health.go.ke/airline_registration/ 

Förbåde in- och utresa gäller det att resenären bör kontakta flogbolaget för att bekräfta huruvida flygningen kommer att genomföras och vilka eventuella krav flygbolaget har inför flygningen.

Flertalet andra afrikanska länder har infört inreserestriktioner och stängning av gränser. För frågor om vad som gäller inresa i specifika fall hänvisas till respektive lands ambassad. Kontakta din resebyrå eller ditt flygbolag om du är osäker på hur flyg i regionen påverkas. 

Vistelse i Kenya

 Den 13 april lanserades en onlineportal för att förlänga viseringar och uppehållstillstånd  Länk till portalen

Den 14 september avslutades den amnesti som gällt gällande för långa vistelser i Kenya. Personer som stannat längre än sex månader bör inom två veckor från den 14 september planera och genomföra sin avfärd eller legalisera sin vistelse. Se länk ovan.

Länk till kommunikationen från de kenyanska myndigheterna

Information gällande karantän, smittspårning och andra smittbegränsande åtgärder

De kenyanska myndigheterna har gått ut med olika förbud och förhållningssätt för att minska spridningen av covid-19. Bland annat är ansiktsmask obligatoriskt vid transport i fordon och på offentliga platser. Det är även krav på social distansering.

Utegångsförbud råder i hela landet mellan kl. 23.00-04.00. Nuvarande besked gäller i 60 dagar från och med 28 september.

Skolor i hela landet hålls stängda. Endast distansundervisning tillåts. I januari 2021 planeras återöppning och återgång till normal verksamhet.  

Alkoholförsäljning i barer och restauranter är sedan 28 sepember tillåtet men restauranger och barer måste stänga senast 22.00 varje dag.

Utöver ovan har regeringen också förbjudit alla möten, konferenser och andra sammankomster av internationell karaktär med mer än 15 deltagare. Undantag för kyrkliga sammankomster (där 1/3 av det totala antalet besökare tillåts) samt bröllop och begravningar där 200 personer tillåts samlas. Det rekommenderas att man undviker folksamlingar och sociala sammankomster. Vidare uppmanas till arbete hemifrån i de fall det är möjligt och att minska kontanthantering. 

Utvecklingen framöver är svår att förutsäga och svenska resenärer uppmanas därför att noga följa händelseutvecklingen genom media och att följa lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på att ytterligare spridningsreducerande åtgärder kan vidtas. Svenska medborgare bör fortsatt noga överväga om de ska stanna i Kenya.


 Viktiga svenska länkar och kontakter

Kenyanska länkar


Allmän information om coronavirus

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsovård, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:
Aktuella utbrott - Coronavirus 

Frågor och svar om nytt coronavirus

Även på WHO:s hemsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

För allmän, icke landsspecifik, information om coronaviruset besök https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/reseinformation/nya-coronaviruset/

Att tänka på inför och under resor samt vistelser utomlands under osäkra tider:https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/stor-osakerhet-nar-det-galler-utlandsresor/

 Förhöjt säkerhetsläge

Det föreligger fortsatt ett förhöjt hot för terrordåd i Kenya. Kenyanska myndigheter har vidtagit säkerhetshöjande åtgärder och uppmanar allmänheten till vaksamhet. Såväl kenyanska institutioner som platser där turister och västerlänningar uppehåller sig är tänkbara mål för attentat. Försiktighet bör därför iakttas, t.ex. vad gäller vistelse i större köpcentra när det är som mest folk samt större evenemang där mycket folk samlas. Även hotell, kyrkor och moskéer är tänkbara mål. Folksamlingar bör i möjligaste mån undvikas. 

Ambassaden fortsätter att noga följa utvecklingen och kommer att uppdatera hemsidan vid behov.

 

Allmänna säkerhetsläget

Kriminaliteten i Kenya är hög, särskilt i de större städerna. Väpnade inbrott, rån och bilkapningar samt även misshandel och våldtäkter är relativt vanligt förekommande (se rubriken Kriminalitet och Personlig säkerhet).

Kenya har ett högt terrorhot baserat på närheten till konflikten i Somalia samt de attentat som tidigare genomförts i landet. (Se rubriken Terrorism nedan) Sedan slutet av 2011 har ett antal attentat utförts främst i nordöstra och östra Kenya men även i Nairobi och Mombasa. Säkerhetsläget är särskilt besvärligt i gränsområdet mot Somalia. Detta innefattar även delar av Kenyas kustområde direkt söder om gränsen mot Somalia.

I de norra delarna av Kenya förekommer våldsamheter mellan olika klaner främst kopplat till gränsdragningstvister samt boskapsstölder. Dessa konflikter innefattar ofta olika typer av vapen så som skjutvapen, knivar och machetes. I vissa fall har även lokal polis  attackerats. Ambassaden manar till stor försiktighet om man besöker dessa områden.

I farvattnen utanför Kenya har det förekommit att fartyg, inklusive segelbåtar, kapats av sjörövare och att besättningen tagits som gisslan. Sjöröveri utgör ett hot mot seglare i stora delar av Indiska Oceanen, inklusive vattnen runt Seychellerna. Europeiska Unionens maritima insats EUNAVFOR har understrukit att sjöröveri fortsatt utgör en fara för fritidsbåtar i regionen.

Kenya har en historia av våldsamma demonstrationer och våld mellan olika grupperingar i landet i samband med val, framförallt i Nairobi och Kisumu. Även om oroligheterna inte är riktade mot turister kan dessa demonstrationer ge upphov till störningar i trafiken och försvåra framkomligheten i landet.

För svenskar i Kenya generellt gäller att iaktta försiktighet samt att undvika folksamlingar och storstäders slumområden. Innan resor företas i landet bör man informera sig om det aktuella läget genom att t.ex. läsa lokala tidningar och lyssna på radio. I områden med få resenärer är det lämpligt att rådfråga polisen om säkerhetsläget. Under dygnets mörka del måste ökad försiktighet iakttas.

Svenskar uppmanas hålla sig informerade om händelseutvecklingen i landet genom radio, TV, ambassadens hemsida och andra tillgängliga informationskanaler. Här kan du läsa Kenyas största dagstidningar:

Daily Nation
The Standard
The Star

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse. Uppgifterna kan vid behov användas av UD/ambassaden för att snabbt kunna kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba det land du befinner dig i. De sparas under den tidsperiod du själv anger, dock max ett år. Du kan avanmäla dig själv när du vill. Planerar du en längre vistelse än ett år, krävs en årlig förnyelse.

https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/

Terrorism

Kenya har ökat den militära aktiviteten längs gränsen mot Somalia och kenyansk militär agerar också sedan 2011 på somaliskt territorium. Extremister har vid flera tillfällen framfört terrorhot mot Kenya och säkerhetsrelaterade incidenter rapporteras regelbundet från gränsområdena till Somalia. Enskilda incidenter och hot har också rapporterats mot större städer såsom Nairobi och Mombasa.

Omfattningen av terrorhoten mot Kenya bör tas på stort allvar. Attacken mot Westgate shoppingmall i september 2013 då över 60 personer dog samt attacken mot Garissa University i april 2015 som krävde minst 143 unga kenyaners liv, är två tydliga bevis på detta. Ytterligare exempel är ett attentat mot en kyrka i Mombasa i mars 2013, upptäckten av kraftfulla sprängladdningar i en bil samma månad, en attack mot kuststaden Mpeketoni i juni 2014 som krävde över 60 liv samt flera attacker i Mandera County under 2014 med ett antal dödsfall som resultat. I Dadaab i östra Kenya har kidnappningar av hjälparbetare ägt rum under 2011, 2012 och 2015.
Den förhöjda hotbilden kvarstår även om kenyanska myndigheter har vidtagit säkerhetshöjande åtgärder och ständigt uppmanar allmänheten till vaksamhet. Såväl kenyanska institutioner som platser där turister och västerlänningar uppehåller sig är tänkbara mål för attentat. Försiktighet bör därför iakttas, t.ex. vad gäller vistelse i större köpcentra när det är som mest folk samt större evenemang där mycket folk samlas. Även hotell, kyrkor och moskéer är tänkbara mål. Folksamlingar bör undvikas. Stadsdelen Eastleigh i Nairobi bör undvikas liksom slumområden som Kibera, Mathare och Kawangware i Nairobi. Stor försiktighet bör iakttas i Mombasa speciellt i den gamla delen, runt färjan till Likoni samt i stadsdelen Likoni.
Se länken nedan för mer information.
http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

Naturförhållanden och katastrofer

Rift Valley täcker stora delar av Kenya. Det finns gott om vulkaniska berg men dessa är inte aktiva. Däremot kan det finnas risk för jordskalv.

Under regnperioderna (ungefär slutet av mars till juni samt oktober till november) är risken för översvämningar och jordskred i vissa områden påtaglig. Framkomligheten på vägarna kan då försämras drastiskt.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare måste ha visering för inresa i Kenya. Visum erhålles genom en elektronisk ansökan via kenyanska migrationsmyndighetens hemsida https://immigration.ecitizen.go.ke/index.php?id=7. Avgiften betalas i samband med ansökan.

Frågor som rör visering, uppehålls- och arbetstillstånd i Kenya hänvisas till Kenyas ambassad i Stockholm eller till kenyanska myndigheter direkt. Observera att ditt pass måste vara giltigt minst sex månader från den dag du planerar att resa in i Kenya.

Vaccination mot gula febern är ett krav om resenären anländer från ett område där gula febern förekommer.

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Hälso- och sjukvård

Före avresa rekommenderas att ta kontakt med vaccinationskliniker i Sverige. Malaria är vanligt förekommande och om resor ute i landet ska göras rekommenderas malariaprofylax, myggmedel och myggnät. I Nairobi är dock risken liten på grund av höjden över havet. Östafrika är vidare högriskområde för HIV/AIDS. Den höga halten av luftföroreningar i Nairobi kan vara besvärande.

I Nairobi och Mombasa finns bra sjukhus som kan kontaktas enligt följande:

Nairobi Hospital +254 (0)20 272 2160 +254 (0)733 639 301/2

Aga Khan Hospital, Nairobi +254 (0)20 374 0000 +254 (0)20 366 2000 / 2990 +254 (0)733 640 770

Gertrude's Children's Hospital, Nairobi +254 (0)20 720 6000 +254 (0)722 898 948 +254 (0)733 639 444

Aga Khan Hospital, Mombasa +254 (0)41 222 7710-5

Tandvården håller bra standard och det finns flera kliniker med svensk anknytning I Nairobi.

Tandläkare Anders Glimberg +254 (0)20 444 3991/2/3 +254 (0)722 736 439 +254 (0)734 437 513

Swedish Dental Clinic +254 (0)20 387 1870 +254 (0)20 386 6438

Reseråd och vaccinationer

Lokala lagar och sedvänjor

Generellt iakttas inga särskilda klädkoder. I kustområdet, som i huvudsak är muslimskt, bör dock en mer vårdad klädsel användas, särskilt utanför hotellområden och i Mombasa stad.

Innehav, försäljning och bruk av narkotika straffas med böter och långa fängelsestraff.

Fotografering av officiella byggnader är inte tillåtet och kan resultera i böter.

Homosexualitet är olagligt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten i Kenya är hög. Väpnade inbrott, rån och bilkapningar, ofta med inslag av fysiskt våld och ibland med dödlig utgång, är vanliga. Inte sällan sker rån utförda av män i polisuniformer. Det förekommer kidnappningar i syfte att ta ut pengar från offrets bank- eller kreditkort – den kidnappade släpps i regel efter att maximalt uttag gjorts. Vid val av boende, till exempel hyra av hus vid kusten, bör säkerhetsåtgärder så som bevakning övervägas.

För din egen personliga säkerhet rekommenderas följande:

 • Var vaksam för ficktjuvar och väskstölder.
 • Undvik öde platser och stränder, särskilt efter mörkrets inbrott.
 • Undvik att på allmänna platser visa smycken, pengar, mobiltelefoner och andra attraktiva värdeföremål.
 • Bär inte kreditkort, om inte absolut nödvändigt.
 • Acceptera inte mat eller dryck av okända personer.
 • Använd officiella taxibolag och undvik att använda ”Matatus” och ”Boda-Bodas”.
 • Försök, om möjligt, att förvara passet på säkert ställe, men bär alltid en kopia med dig inklusive den sida av passet där gällande tillstånd för vistelse i Kenya finns instämplat.
 • Lägg viktiga telefonnummer på minnet eller anteckna dem separat.
 • Iakttag allmän försiktighet och använd sunt förnuft.
 • Iakttag även sunt förnuft och gott omdöme vid fotografering. Fotografering av officiella byggnader är inte tillåtet och kan resultera i böter.

Trafiksäkerhet

Stor uppmärksamhet bör iakttas i trafiken, framförallt under dygnets mörka timmar. Höga hastigheter, undermåliga vägar och fordon samt vårdslöshet gör att trafiken är en uppenbar riskfaktor. Svåra olyckor med talrika dödsoffer förekommer. Vanliga bussar, de vanligt förekommande småbussarna ”matatus” samt MC-taxis ”Boda-Bodas” är ofta inblandade i olyckor.

Bilkörning efter mörkrets inbrott på landsbygden och i glest trafikerade stadsområden bör undvikas.

Att använda mobiltelefon är förbjudet när man kör bil.

Internationellt körkort tillsammans med det svenska accepteras för en kortare period (max 90 dagar). För längre vistelse i landet rekommenderas att lokalt körkort anskaffas. Observera att det är vänstertrafik som gäller.

Försäkringsskydd

Ambassaden uppmanar svenskar som besöker Kenya att teckna en fullgod reseförsäkring.

Avrådan

Normalt gäller inte en reseförsäkring om UD avråder från resor och det kan krävas tilläggsförsäkringar för att ha ett skydd om man beslutar sig för att resa trots UDs avrådan. Det är viktigt att kontrollera vad som ingår i en reseförsäkring och vilka villkor som gäller för den resa man bokat.

Övriga upplysningar

Ladda gärna ned appen UD Resklar. Appen, ud.se/reseapp, innehåller en checklista ”Min resa”, där utlandsresenärer kan få hjälp att förbereda sin resa för att inte missa viktiga saker som pass, visum och försäkring, ambassadernas reseinformation och att ladda ner viktiga telefonnummer som behövs om något händer.

Ambassaden uppmanar svenskar i Kenya, bosatta såväl som korttidsbesökare, att anmäla och registrera sin ankomst och vistelse i landet.

Anmälan till ambassaden.

UD presenterar även reseinformation på sin facebooksida.

https://www.facebook.com/udresklar