Meny
 • Svenska

Kenya

Ambassadens reseinformation

Avrådan

Kenya - avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till:
- Kenyas kustområde, upp till 150 km från gränsen till Somalia, inklusive kringliggande öar med undantag för öarna Lamu och Manda.
- Övriga gränsområden mot Somalia, upp till 60 km från landgränsen.
- Länen Lamu (undantaget Lamu ö), Garissa, Mandera och Wajir.

Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 04 jun 2019, 14.56

Aktuella händelser

Kolerautbrott - publicerat 19 april.

Det är utfärdat en varning för kolera i Narok, Kajiado, Nairobi, Garissa och Machako.

Vidare har det konstaterata flera kolerafall på Nairobi Hospital som har flera avdelningar stängda. Man misstänker matburen kolera. Om möjligt välj annat sjukhus de närmaste dagarna.

Flygplanskrasch Ethiopian Airlines 10 mars 2019

Ett flygplan med 157 människor ombord kraschade tidigt den 10 mars 2019. Planet var på väg till Nairobi från Addis Ababa. Samtliga ombord avled. På planet var fyra svenska medborgare.

 

 

Attack hotell DusitD2

Ambassaden uppmanar fortsatt svenska medborgare att iaktta försiktighet i samband med folksamlingar samt vid allmänna platser såsom hotell, köpcentrum och religiösa byggnader.

Den 15 januari 2019 attackerades hotellet DusitD2 i centrala Nairobi (Riverside). Sprängladdningar detonerades vid infarten till hotellet och beväpnade män attackerade hotellet. 21 personer dog i attacken (+5 gärningsmän). Polis och säkerhetsstyrkor var snabbt på plats och säkerhetsoperationen pågick under natten innan området kunde förklaras säkert nästkommande dag. Den somaliska terrororganisationen Al-shabab tog på sig dådet.

Allmänna säkerhetsläget

Kriminaliteten i Kenya är hög, särskilt i de större städerna. Väpnade inbrott, rån och bilkapningar samt även misshandel och våldtäkter är relativt vanligt förekommande (se rubriken Kriminalitet och Personlig säkerhet).

Kenya har ett högt terrorhot baserat på närheten till konflikten i Somalia samt de attentat som tidigare genomförts i landet. (Se rubriken Terrorism nedan) Sedan slutet av 2011 har ett antal attentat utförts främst i nordöstra och östra Kenya men även i Nairobi och Mombasa. Säkerhetsläget är särskilt besvärligt i gränsområdet mot Somalia. Detta innefattar även delar av Kenyas kustområde direkt söder om gränsen mot Somalia. Vid resor till öarna Lamu och Manda bör resor alltid genomföras via flyg, ej landvägen. Resor landvägen omfattas av UD:s avrådan (se rubriken Avrådan ovan).

I de norra delarna av Kenya förekommer våldsamheter mellan olika klaner främst kopplat till gränsdragningstvister samt boskapsstölder. Dessa konflikter innefattar ofta olika typer av vapen så som skjutvapen, knivar och machetes. I vissa fall har även lokal polis  attackerats. Ambassaden manar till stor försiktighet om man besöker dessa områden.

I farvattnen utanför Kenya har det förekommit att fartyg, inklusive segelbåtar, kapats av sjörövare och att besättningen tagits som gisslan. Sjöröveri utgör ett hot mot seglare i stora delar av Indiska Oceanen, inklusive vattnen runt Seychellerna. Europeiska Unionens maritima insats EUNAVFOR har understrukit att sjöröveri fortsatt utgör en fara för fritidsbåtar i regionen.

Kenya har en historia av våldsamma demonstrationer och våld mellan olika grupperingar i landet i samband med val, framförallt i Nairobi och Kisumu. Även om oroligheterna inte är riktade mot turister kan dessa demonstrationer ge upphov till störningar i trafiken och försvåra framkomligheten i landet.

För svenskar i Kenya generellt gäller att iaktta försiktighet samt att undvika folksamlingar och storstäders slumområden. Innan resor företas i landet bör man informera sig om det aktuella läget genom att t.ex. läsa lokala tidningar och lyssna på radio. I områden med få resenärer är det lämpligt att rådfråga polisen om säkerhetsläget. Under dygnets mörka del måste ökad försiktighet iakttas.

Svenskar uppmanas hålla sig informerade om händelseutvecklingen i landet genom radio, TV, ambassadens hemsida och andra tillgängliga informationskanaler. Här kan du läsa Kenyas största dagstidningar:

Daily Nation
The Standard
The Star

Terrorism

Kenya har ökat den militära aktiviteten längs gränsen mot Somalia och kenyansk militär agerar också sedan 2011 på somaliskt territorium. Extremister har vid flera tillfällen framfört terrorhot mot Kenya och säkerhetsrelaterade incidenter rapporteras regelbundet från gränsområdena till Somalia. Enskilda incidenter och hot har också rapporterats mot större städer såsom Nairobi och Mombasa.

Omfattningen av terrorhoten mot Kenya bör tas på stort allvar. Attacken mot Westgate shoppingmall i september 2013 då över 60 personer dog samt attacken mot Garissa University i april 2015 som krävde minst 143 unga kenyaners liv, är två tydliga bevis på detta. Ytterligare exempel är ett attentat mot en kyrka i Mombasa i mars 2013, upptäckten av kraftfulla sprängladdningar i en bil samma månad, en attack mot kuststaden Mpeketoni i juni 2014 som krävde över 60 liv samt flera attacker i Mandera County under 2014 med ett antal dödsfall som resultat. I Dadaab i östra Kenya har kidnappningar av hjälparbetare ägt rum under 2011, 2012 och 2015.
Den förhöjda hotbilden kvarstår även om kenyanska myndigheter har vidtagit säkerhetshöjande åtgärder och ständigt uppmanar allmänheten till vaksamhet. Såväl kenyanska institutioner som platser där turister och västerlänningar uppehåller sig är tänkbara mål för attentat. Försiktighet bör därför iakttas, t.ex. vad gäller vistelse i större köpcentra när det är som mest folk samt större evenemang där mycket folk samlas. Även hotell, kyrkor och moskéer är tänkbara mål. Folksamlingar bör undvikas. Stadsdelen Eastleigh i Nairobi bör undvikas liksom slumområden som Kibera, Mathare och Kawangware i Nairobi. Stor försiktighet bör iakttas i Mombasa speciellt i den gamla delen, runt färjan till Likoni samt i stadsdelen Likoni.
Se länken nedan för mer information.
http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

Naturförhållanden och katastrofer

Rift Valley täcker stora delar av Kenya. Det finns gott om vulkaniska berg men dessa är inte aktiva. Däremot kan det finnas risk för jordskalv.

Under regnperioderna (ungefär slutet av mars till juni samt oktober till november) är risken för översvämningar och jordskred i vissa områden påtaglig. Framkomligheten på vägarna kan då försämras drastiskt.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare måste ha visering för inresa i Kenya. Visum erhålles genom en elektronisk ansökan via kenyanska migrationsmyndighetens hemsida https://immigration.ecitizen.go.ke/index.php?id=7. Avgiften betalas i samband med ansökan.

Frågor som rör visering, uppehålls- och arbetstillstånd i Kenya hänvisas till Kenyas ambassad i Stockholm eller till kenyanska myndigheter direkt. Observera att ditt pass måste vara giltigt minst sex månader från den dag du planerar att resa in i Kenya.

Vaccination mot gula febern är ett krav om resenären anländer från ett område där gula febern förekommer.

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Hälso- och sjukvård

Före avresa rekommenderas att ta kontakt med vaccinationskliniker i Sverige. Malaria är vanligt förekommande och om resor ute i landet ska göras rekommenderas malariaprofylax, myggmedel och myggnät. I Nairobi är dock risken liten på grund av höjden över havet. Östafrika är vidare högriskområde för HIV/AIDS. Den höga halten av luftföroreningar i Nairobi kan vara besvärande.

I Nairobi och Mombasa finns bra sjukhus som kan kontaktas enligt följande:

Nairobi Hospital +254 (0)20 272 2160 +254 (0)733 639 301/2

Aga Khan Hospital, Nairobi +254 (0)20 374 0000 +254 (0)20 366 2000 / 2990 +254 (0)733 640 770

Gertrude's Children's Hospital, Nairobi +254 (0)20 720 6000 +254 (0)722 898 948 +254 (0)733 639 444

Aga Khan Hospital, Mombasa +254 (0)41 222 7710-5

Tandvården håller bra standard och det finns flera kliniker med svensk anknytning I Nairobi.

Tandläkare Anders Glimberg +254 (0)20 444 3991/2/3 +254 (0)722 736 439 +254 (0)734 437 513

Swedish Dental Clinic +254 (0)20 387 1870 +254 (0)20 386 6438

Reseråd och vaccinationer

Lokala lagar och sedvänjor

Generellt iakttas inga särskilda klädkoder. I kustområdet, som i huvudsak är muslimskt, bör dock en mer vårdad klädsel användas, särskilt utanför hotellområden och i Mombasa stad.

Innehav, försäljning och bruk av narkotika straffas med böter och långa fängelsestraff.

Homosexualitet är olagligt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten i Kenya är hög. Väpnade inbrott, rån och bilkapningar, ofta med inslag av fysiskt våld och ibland med dödlig utgång, är vanliga. Inte sällan sker rån utförda av män i polisuniformer. Det förekommer kidnappningar i syfte att ta ut pengar från offrets bank- eller kreditkort – den kidnappade släpps i regel efter att maximalt uttag gjorts. Vid val av boende, till exempel hyra av hus vid kusten, bör säkerhetsåtgärder så som bevakning övervägas.

För din egen personliga säkerhet rekommenderas följande:

 • Var vaksam för ficktjuvar och väskstölder.
 • Undvik öde platser och stränder, särskilt efter mörkrets inbrott.
 • Undvik att på allmänna platser visa smycken, pengar, mobiltelefoner och andra attraktiva värdeföremål.
 • Bär inte kreditkort, om inte absolut nödvändigt.
 • Acceptera inte mat eller dryck av okända personer.
 • Använd officiella taxibolag och undvik att använda ”Matatus” och ”Boda-Bodas”.
 • Försök, om möjligt, att förvara passet på säkert ställe, men bär alltid en kopia med dig inklusive den sida av passet där gällande tillstånd för vistelse i Kenya finns instämplat.
 • Lägg viktiga telefonnummer på minnet eller anteckna dem separat.
 • Iakttag allmän försiktighet och använd sunt förnuft.
 • Iakttag även sunt förnuft och gott omdöme vid fotografering. Fotografering av officiella byggnader är inte tillåtet och kan resultera i böter.

Trafiksäkerhet

Stor uppmärksamhet bör iakttas i trafiken, framförallt under dygnets mörka timmar. Höga hastigheter, undermåliga vägar och fordon samt vårdslöshet gör att trafiken är en uppenbar riskfaktor. Svåra olyckor med talrika dödsoffer förekommer. Vanliga bussar, de vanligt förekommande småbussarna ”matatus” samt MC-taxis ”Boda-Bodas” är ofta inblandade i olyckor.

Bilkörning efter mörkrets inbrott på landsbygden och i glest trafikerade stadsområden bör undvikas.

Att använda mobiltelefon är förbjudet när man kör bil.

Internationellt körkort tillsammans med det svenska accepteras för en kortare period (max 90 dagar). För längre vistelse i landet rekommenderas att lokalt körkort anskaffas. Observera att det är vänstertrafik som gäller.

Försäkringsskydd

Ambassaden uppmanar svenskar som besöker Kenya att teckna en fullgod reseförsäkring.

Övriga upplysningar

Ladda gärna ned appen UD Resklar. Appen, ud.se/reseapp, innehåller en checklista ”Min resa”, där utlandsresenärer kan få hjälp att förbereda sin resa för att inte missa viktiga saker som pass, visum och försäkring, ambassadernas reseinformation och att ladda ner viktiga telefonnummer som behövs om något händer.

Ambassaden uppmanar svenskar i Kenya, bosatta såväl som korttidsbesökare, att anmäla och registrera sin ankomst och vistelse i landet.

Anmälan till ambassaden.

UD presenterar även reseinformation på sin facebooksida.

https://www.facebook.com/udresklar

Flygplanskrasch 10 mars 2019

Flygplanskrasch Ethiopian Airlines 10 mars 2019

Ett flygplan med 157 människor ombord kraschade tidigt på söndagsmorgonen. Planet var på väg till Nairobi från Addis Ababa. Enligt uppgift var 33 nationaliteter ombord. Flygbolaget har bekräftat att fyra svenskar var ombord planet. Ambassaden följer händelserna noggrant. Flygbolaget Ethiopian Airlines har lagt ut telefonnumret 0733666066 som kontakt för personer i Kenya och har satt upp ett centrum på Four Points Sheraton - Aiport hotel för anhöriga och vänner.