• Svenska

Om utlandet Kenya

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här
Avrådan

Kenya - avrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 14 januari 2020 beslutat om att ändra avrådan för Kenya. Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från icke-nödvändiga resor till Kenyas kustområde, upp till 150 km från gränsen till Somalia, inklusive kringliggande öar.
Vidare avråder Utrikesdepartementet från icke-nödvändiga resor till länen Lamu, Garissa, Mandera och Wajir.

Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 27 sep 2021, 14.26

Aktuella händelser

Spridningen av det nya coronaviruset påverkar alla världens länder och har stora konsekvenser för det internationella resandet. Ambassaden har samlat reseinformation om Covid-19 i Kenya på en särskild sida som uppdateras löpande. Svenska resenärer som ska resa till Kenya uppmanas att noga ta del av informationen.

Påminnelse: Aktivera pushnotiser i appen UD Resklar och skriv upp dig på svensklistan så missar du inte några viktiga uppdateringar. Länk till Svensklistan.  

För närvarande får UD och ambassaden många frågor om internationellt resande. Här kan du ta del av svaren på de vanligaste frågorna.

Allmänna säkerhetsläget

Det föreligger ett förhöjt hot för terrordåd i Kenya baserat på närheten till konflikten i Somalia. Sedan slutet av 2011 har flera attentat ägt rum, främst i nordöstra och östra Kenya men även i Nairobi och Mombasa.

Säkerhetsläget är särskilt allvarligt i de områden som UD avråder ifrån, det vill säga gränsområdet mot Somalia inkluderat delar av Kenyas kustområde.

Kenyanska myndigheter har vidtagit säkerhetshöjande åtgärder men uppmanar allmänheten till vaksamhet. Såväl kenyanska institutioner som platser där turister och västerlänningar uppehåller sig är tänkbara mål för attentat. Särskild försiktighet bör därför iakttas på platser och evenemang där mycket folk samlas som till exempel i större köpcentra, hotell, restauranger, kyrkor och moskéer. Läs mer om terrorhotet i Kenya under rubriken Terrorism.

I övrigt bedöms de största riskerna för resenärer i landet vara trafiken och den höga kriminaliteten.

Det är vanligt förekommande med väskryckningar, bilkapningar, väpnade inbrott och rån, särskilt i de större städerna och i utsatta områden. I farvattnen utanför Kenya har det förekommit att fartyg och segelbåtar kapats av sjörövare och att besättningen tagits som gisslan. Europeiska Unionens maritima insats har understrukit att sjöröveri fortsatt utgör en fara för seglare och fritidsbåtar i stora delar av Indiska Oceanen.

Risken för trafikolyckor bedöms som mycket stor på grund av höga hastigheter, undermåliga vägar samt vårdslöshet i trafiken. Olyckor är vanligt förekommande och stor uppmärksamhet bör iakttas i trafiken, framförallt under dygnets mörka timmar.

I samband med valperioder har det historiskt sett uppstått våldsamma demonstrationer och sammandrabbningar mellan olika grupperingar i landet, framförallt i Nairobi och Kisumu. Oroligheterna är generellt inte riktade mot turister men demonstrationerna kan ge upphov till störningar i trafiken och försvåra framkomligheten i landet. Inför och under valperioderna uppmanas resenärer att noga följa händelseutvecklingen och ta del av ambassadens reseinformation.

Svenskar i Kenya uppmanas att iaktta generell försiktighet och vaksamhet, särskilt under dygnets mörka timmar, samt att undvika stora folksamlingar och storstädernas slumområden. I områden med få resenärer är det lämpligt att rådfråga polisen om säkerhetsläget.

Det är viktigt att hålla sig informerade om händelseutvecklingen i landet genom lokal medierapportering, ambassadens hemsida och andra tillgängliga informationskanaler. Nedan finns länkar till Kenyas största dagstidningar:

Daily Nation
The Standard
The Star

För att inte missa viktiga uppdateringar uppmanas svenskar i Kenya  att anmäla sig till ambassadens svensklista. Uppgifterna kan vid behov användas av UD/ambassaden i samband med en konsulär krissituation. Anmäl dig till svensklistan här.

Terrorism

Omfattningen av terrorhoten mot Kenya bör tas på stort allvar. Kenya har ökat den militära aktiviteten längs gränsen mot Somalia och kenyansk militär agerar också sedan 2011 på somaliskt territorium. Extremister, främst Al Shabaab, har vid flera tillfällen framfört terrorhot mot Kenya och säkerhetsrelaterade incidenter rapporteras regelbundet från gränsområdena till Somalia. Enskilda incidenter och hot har också rapporterats mot större städer såsom Nairobi och Mombasa. 

Sedan 2011 har det genomförts ett antal större attacker med dödlig utgång i Kenya, bland annat i januari 2020 i Lamu County och mot ett hotell i Nairobi under 2019. Attacken mot gallerian Westgate 2013 då över 60 personer dog samt attacken mot Garissa University 2015, som krävde minst 143 unga kenyaners liv, är två av de mer omfattande attentaten. I nordöstra Kenya har det under 2010-talet skett flera kidnappningar av hjälparbetare. Bland annat 2015, 2018 och 2019.

Även om kenyanska myndigheter har vidtagit säkerhetshöjande åtgärder och ständigt uppmanar allmänheten till vaksamhet kvarstår den förhöjda hotbilden. Såväl kenyanska institutioner, offentliga byggnader som platser där turister och västerlänningar uppehåller sig är tänkbara mål för attentat.

Svenska resenärer uppmanas därför att vara pålästa och medvetna om de hot och risker som finns. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget. Försiktighet och vaksamhet bör iakttas, t.ex. vad gäller vistelse i större köpcentra samt vid större evenemang där mycket folk samlas. Även hotell, restarunger, barer, kyrkor och moskéer är tänkbara mål. Stora folksamlingar bör undvikas.

Stadsdelen Eastleigh i Nairobi bör undvikas liksom slumområden som Kibera, Mathare och Kawangware i Nairobi. Stor försiktighet bör iakttas i Mombasa, speciellt i den gamla delen, runt färjan till Likoni samt i stadsdelen Likoni. 

Länk till Utrikesdepartementets information om terrorism och hot

Naturförhållanden och katastrofer

Genom hela Kenya sträcker sig dalsänkan Rift Valley. Det finns gott om vulkaniska berg men dessa är inte aktiva. Kenya ligger vid en förkastningslinje och jordskalv kan förekomma, den senaste av större magnitud ägde rum 2007.

Under regnperioderna (ungefär slutet av mars till juni samt oktober till november) är risken för översvämningar och jordskred i vissa områden påtaglig. Framkomligheten på vägarna kan då försämras drastiskt och på kort varsel.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare måste ha visering för inresa i Kenya. Sedan 1 januari 2021 kan visum endast erhållas genom en elektronisk ansökan via kenyanska migrationsmyndighetens hemsida. Avgiften betalas i samband med ansökan.

Observera att passet måste vara giltigt minst sex månader från den dag du planerar att resa in i Kenya.

Vaccination mot gula febern är ett krav om resenären anländer från ett område där gula febern förekommer.

För frågor som rör visering, uppehålls- och arbetstillstånd i Kenya hänvisas till Kenyas ambassad i Stockholm eller kenyanska myndigheter i landet. Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Hälso- och sjukvård

Före avresa rekommenderas resenärer att ta kontakt med en vaccinationsklinik i Sverige. Malaria och Denguefeber är vanligt förekommande och vid resor ute i landet rekommenderas malariaprofylax, myggmedel och myggnät. I Nairobi är dock risken för malaria liten på grund av höjden över havet. Vidare är östafrika ett högriskområde för HIV/AIDS.

I Nairobi och Mombasa finns god tillgång till sjukvård med hög standard. Nedan finns kontaktuppgifter till några av de större sjukhusen.  

Nairobi Hospital +254 (0)20 272 2160 +254 (0)733 639 301/2

Aga Khan Hospital, Nairobi +254 (0)20 374 0000 +254 (0)20 366 2000 / 2990 +254 (0)733 640 770

Gertrude's Children's Hospital, Nairobi +254 (0)20 720 6000 +254 (0)722 898 948 +254 (0)733 639 444

Aga Khan Hospital, Mombasa +254 (0)41 222 7710-5

Tandvården håller bra standard och det finns flera kliniker med svensk anknytning I Nairobi.

Tandläkare Anders Glimberg +254 (0)20 444 3991/2/3 +254 (0)722 736 439 +254 (0)734 437 513

Swedish Dental Clinic +254 (0)20 387 1870 +254 (0)20 386 6438

Lokala lagar och sedvänjor

Det är lag på att kunna identifiera sig och man måste alltid ha med sig sin id-handling. En kopia av passet kan räcka men var beredd på att du kan bli ombedd att visa originalhandlingen.

Det finns inga generella klädkoder men i kustområdet, som i huvudsak är muslimskt, bör en mer vårdad klädsel användas. Särskilt utanför hotellområdena och inne i Mombasa stad.

Innehav, försäljning och bruk av narkotika straffas med böter och långa fängelsestraff.

Fotografering av officiella byggnader är inte tillåtet och kan resultera i böter.

Homosexualitet är olagligt. Att öppet visa ömhetsbetygelser kan leda till arrestering.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten i Kenya är hög. Väpnade inbrott, rån och bilkapningar, ofta med inslag av fysiskt våld och ibland med dödlig utgång, är vanliga. Det förekommer rån utförda av män i polisuniformer och så kallade expresskidnappningar i syfte att ta ut pengar från offrets bank- eller kreditkort. Den kidnappade släpps i regel efter att maximalt uttag gjorts. Vid val av boende, till exempel hyra av hus vid kusten, bör säkerhetsåtgärder så som bevakning övervägas.

För resenärers personliga säkerhet uppmanar ambassaden till följande:

  • Var vaksam för ficktjuvar och väskstölder.
  • Undvik öde platser och stränder, särskilt efter mörkrets inbrott.
  • Undvik att på allmänna platser visa smycken, pengar, mobiltelefoner och andra attraktiva värdeföremål.
  • Acceptera inte mat eller dryck av okända personer.
  • Använd officiella taxibolag och undvik att använda s.k.Matatus (minibussar) och Boda-Bodas (motorcykeltaxi).
  • Försök, om möjligt, att förvara passet på säkert ställe, men bär alltid en kopia med dig inklusive den sida av passet där gällande tillstånd för vistelse i Kenya finns instämplat.
  • Lägg viktiga telefonnummer på minnet eller anteckna dem separat.
  • Iakttag allmän försiktighet och använd sunt förnuft.
  • Iakttag även sunt förnuft och gott omdöme vid fotografering. Fotografering av officiella byggnader är inte tillåtet och kan resultera i böter.

Trafiksäkerhet

Risken för trafikolyckor bedöms som mycket stor. Stor uppmärksamhet bör iakttas i trafiken, framförallt under dygnets mörka timmar. Höga hastigheter, undermåliga vägar och fordon samt vårdslöshet gör att trafiken är en uppenbar riskfaktor. Svåra olyckor med talrika dödsoffer förekommer. Bussar, de vanligt förekommande småbussarna så kallade ”matatus”, samt MC-taxis ”Boda-Bodas” är ofta inblandade i olyckor.

Bilkörning efter mörkrets inbrott på landsbygden och i glest trafikerade stadsområden bör undvikas.

Att använda mobiltelefon är förbjudet när man kör bil.

Internationellt körkort tillsammans med det svenska accepteras för en kortare period (max 90 dagar). För längre vistelse i landet rekommenderas att lokalt körkort anskaffas. Observera att det är vänstertrafik som gäller.

Försäkringsskydd

Ambassaden uppmanar samtliga svenskar som besöker Kenya att teckna en fullgod reseförsäkring.

Normalt gäller inte reseförsäkringen för resor till länder/områden som UD avråder ifrån. Det kan krävas tilläggsförsäkringar för att ha ett skydd om man beslutar sig för att resa trots UD:s avrådan. Det är därför viktigt att se över sitt försäkringsskydd inför resan.

Övriga upplysningar

Ambassaden uppmanar svenskar i Kenya, bosatta såväl som korttidsbesökare, att skriva upp sig på svensklistan och ladda ned UD:s app Resklar i Appstore eller Play. Kom ihåg att aktivera pushnotiser under inställningar för att inte missa viktiga uppdateringar.

Anmäl dig till svensklistan här.