Meny
  • Svenska

Om utlandet Kenya

Avrådan

Kenya - avrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 14 januari 2020 beslutat om att ändra avrådan för Kenya. Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från icke-nödvändiga resor till Kenyas kustområde, upp till 150 km från gränsen till Somalia, inklusive kringliggande öar.
Vidare avråder Utrikesdepartementet från icke-nödvändiga resor till länen Lamu, Garissa, Mandera och Wajir.

Avrådan gäller tills vidare.

21 sep 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 september fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här

Aktuella händelser

Påminnelse: Skriv upp dig på svensklistan så missar du inte några viktiga uppdateringar. Länk  till Svensklistan.

Flygtrafik till och från Kenya

Internationell flygtrafik till och från Kenya återupptogs den 1 augusti. Passagerare från flera länder tillåts komma in i landet utan krav på karantän förutsatt att de har negativt covid-19-test taget max 96 timmar innan avgång samt inte uppvisar symptom på sjukdomen. För övriga länder föreligger det i nuläget krav på 14 dagars karantän. Sverige är sedan 18 augusti med på listan över länder som slipper karantän.

Listan på länder som är undantagna kravet på karantän ses över dagligen och publiceras på: https://www.kcaa.or.ke/quarantine-exempted-states

Ett onlineformulär gällande hälsostatus måste fyllas i innan inresa i Kenya Det kan göras på: https://ears.health.go.ke/airline_registration/ 

Förbåde in- och utresa gäller det att resenären bör kontakta flogbolaget för att bekräfta huruvida flygningen kommer att genomföras och vilka eventuella krav flygbolaget har inför flygningen.

Flertalet andra afrikanska länder har infört inreserestriktioner och stängning av gränser. För frågor om vad som gäller inresa i specifika fall hänvisas till respektive lands ambassad. Kontakta din resebyrå eller ditt flygbolag om du är osäker på hur flyg i regionen påverkas. 

Vistelse i Kenya

 

Den 13 april lanserades en onlineportal för att förlänga viseringar och uppehållstillstånd  Länk till portalen

Den 14 september avslutades den amnesti som gällt gällande för långa vistelser i Kenya. Personer som stannat längre än sex månader bör inom två veckor från den 14 september planera och genomföra sin avfärd eller ansöka om uppehållstillstånd. Se länk ovan.

Länk till kommunikationen från de kenyanska myndigheterna

Information gällande karantän, smittspårning och andra smittbegränsande åtgärder

De kenyanska myndigheterna har gått ut med olika förbud och förhållningssätt för att minska spridningen av covid-19. Bland annat är ansiktsmask obligatoriskt vid transport i fordon och på offentliga platser. Det är även krav på social distansering.

Utegångsförbud råder i hela landet mellan kl. 21.00-04.00.

Skolor i hela landet hålls stängda. Endast distansundervisning tillåts. I januari 2021 planeras återöppning och återgång till normal verksamhet.  

Utöver ovan har regeringen också förbjudit alla möten, konferenser och andra sammankomster av internationell karaktär med mer än 15 deltagare. Undantag för kyrkliga sammankomster samt bröllop och begravningar där 100 personer tillåts samlas. Det rekommenderas att man undviker folksamlingar och sociala sammankomster. Vidare uppmanas till arbete hemifrån i de fall det är möjligt och att minska kontanthantering. 

Utvecklingen framöver är svår att förutsäga och svenska resenärer uppmanas därför att noga följa händelseutvecklingen genom media och att följa lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på att ytterligare spridningsreducerande åtgärder kan vidtas. Svenska medborgare bör fortsatt noga överväga om de ska stanna i Kenya.


 Viktiga svenska länkar och kontakter

Kenyanska länkar


Allmän information om coronavirus

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsovård, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:
Aktuella utbrott - Coronavirus 

Frågor och svar om nytt coronavirus

Även på WHO:s hemsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

För allmän, icke landsspecifik, information om coronaviruset besök https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/reseinformation/nya-coronaviruset/

Att tänka på inför och under resor samt vistelser utomlands under osäkra tider:https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/stor-osakerhet-nar-det-galler-utlandsresor/

 Förhöjt säkerhetsläge

Det föreligger fortsatt ett förhöjt hot för terrordåd i Kenya. Kenyanska myndigheter har vidtagit säkerhetshöjande åtgärder och uppmanar allmänheten till vaksamhet. Såväl kenyanska institutioner som platser där turister och västerlänningar uppehåller sig är tänkbara mål för attentat. Försiktighet bör därför iakttas, t.ex. vad gäller vistelse i större köpcentra när det är som mest folk samt större evenemang där mycket folk samlas. Även hotell, kyrkor och moskéer är tänkbara mål. Folksamlingar bör i möjligaste mån undvikas. 

Ambassaden fortsätter att noga följa utvecklingen och kommer att uppdatera hemsidan vid behov.

 

Senast uppdaterad 17 sep 2020, 14.27
Ambassadens reseinformation