• Svenska

Om utlandet Kenya

Gifta sig i Kenya

Vigsel inför lokal myndighet i Kenya

För vigsel i Kenya rekommenderar vi att man kontaktar de lokala myndigheterna för att få all information om vilka dokument som krävs och hur man ska gå tillväga.

Frågor kring registrering av vigseln till skatteverket hänvisar vi till skatteverket. Ambassaden kan inför vigsel certifiera handlingar i original.

Följande gäller för vigsel på den svenska ambassaden i Nairobi

Ambassadören eller dennes ställföreträdare är behöriga att förrätta borgerlig vigsel mellan två svenska medborgare, eller mellan en svensk medborgare och en icke-svensk medborgare som inte är kenyan.

Kontakta ambassaden i god tid för vara säker på att reservera önskat datum och klockslag för vigsel.

Hindersprövning för svensk medborgare ska uppvisas innan vigseln. Icke-svensk medborgare ska uppvisa ett av en behörig myndighet i den främmande staten utfärdat intyg att det inte föreligger hinder mot äktenskapets ingående enligt dess lag (äktenskapscertifikat eller motsvarande).

Anmälan om namnändring måste göras före vigseln. Blankett finns på ambassaden. Vid vigselakten ska två vittnen vara närvarande. Om brudparet har egna vittnen med sig måste namnen på dessa lämnas till ambassaden senast dagen före vigseln. Vittnena måste förstå svenska. Om så önskas kan ambassadpersonal fungera som vittnen. Besked härom bör i så fall ges i god tid.

Före vigseln ska båda parternas pass uppvisas. Bevis om förrättad vigsel utfärdas i form av protokollsutdrag. För detta uttages en avgift i enlighet med avgiftsförordningen. Avgiften betalas i KES. Avgift utgår inte om mannen eller kvinnan har sin hemvist inom utlandsmyndighetens verksamhetsområde.

För mer information kontakta ambassaden via e-post: ambassaden.nairobi-consular@gov.se

 

Gifta sig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer