Meny
  • Svenska

Kenya

Gifta sig i Kenya

Följande gäller för vigsel på den svenska ambassaden i Nairobi:

Ambassadören eller dennes ställföreträdare är behöriga att förrätta borgerlig vigsel mellan två svenska medborgare, eller mellan en svensk medborgare och en icke-svensk medborgare som inte är kenyan.

Kontakta ambassaden i god tid för vara säker på att reservera önskat datum och klockslag för vigsel.

Hindersprövning för svensk medborgare ska uppvisas innan vigseln. Icke-svensk medborgare ska uppvisa ett av en behörig myndighet i den främmande staten utfärdat intyg att det inte föreligger hinder mot äktenskapets ingående enligt dess lag (äktenskapscertifikat eller motsvarande).

Anmälan om namnändring måste göras före vigseln. Blankett finns på ambassaden. Vid vigselakten ska två vittnen vara närvarande. Om brudparet har egna vittnen med sig måste namnen på dessa lämnas till ambassaden senast dagen före vigseln. Vittnena måste förstå svenska. Om så önskas kan ambassadpersonal fungera som vittnen. Besked härom bör i så fall ges i god tid.

Före vigseln ska båda parternas pass uppvisas. Bevis om förrättad vigsel utfärdas i form av protokollsutdrag. För detta uttages en avgift motsvarande SEK 600. Avgiften betalas i KES. Avgift utgår inte om mannen eller kvinnan har sin hemvist inom utlandsmyndighetens verksamhetsområde.

Grundläggande information om: Gifta sig utomlands

Läs mer