• Svenska

Om utlandet Kanada

Provisoriskt pass i Kanada

Provisoriskt pass

Ambassaden i Ottawa och konsulaten i Toronto och Vancouver kan utfärda provisoriskt pass endast för en resa som är nära förestående. Du måste själv ta reda på om landet du ska besöka godtar ett svenskt handskrivet provisoriskt pass (A4 format) och den giltighetstid som krävs.

Du ska kunna visa ditt behov av det provisoriska passet genom att till exempel visa upp en biljett eller annan handling som styrker att du ska företa en resa. Observera att provisoriskt pass endast utfärdas om sökanden har behov av pass för en nära förestående resa och inte till exempel för ändamålet id-handling.

Ditt vanliga pass kommer att återkallas när ett provisoriskt pass utfärdas om inte särskilda skäl föreligger att frångå detta.

Provisoriskt pass kan också sökas via de övriga konsulaten. Ansökan skickas från konsulatet till ambassaden för vidare handläggning. Du kan sedan hämta det provisoriska passet där du ansökte om det.

Förlorat eller upphittat pass/nationellt id-kort

Om du har förlorat ditt pass eller nationella id-kort ska du anmäla det till den lokala polismyndigheten samt till ambassaden så att resehandlingen kan spärras.

Ett stöld- eller förlustanmält pass eller nationellt id-kort spärras alltid och uppgifterna lämnas vidare till Schengen Information System, SIS, och Interpol. Gränskontrollmyndigheter runt om i världen kontrollerar resehandlingar mot dessa register vid inresa i länder och därför kan ett upphittat pass eller nationellt id-kort aldrig användas efter att det har spärrats. 

Om du får tillbaka passet

Det är lika viktigt att du vänder dig till ambassaden eller polisen i Sverige om du skulle hitta eller få tillbaka ditt pass eller nationella id-kort så att resehandlingen kan makuleras. Har du fått ett nytt pass eller nationellt id-kort är du skyldig att lämna in det gamla för makulering. Den gamla resehandlingen ska under inga omständigheter användas.

Observera! När man ansöker om pass eller nationellt id-kort måste man styrka sin identitet. Sökanden är också skyldig att styrka sitt svenska medborgarskap. 

Kostnad

Resehandlingen betalas kontant eller med kreditkort vid ansökan. Du kan se avgiften här.