Meny

Om utlandet Kanada

Ansöka om pass för vuxna

Passansökan kan endast göras på ambassaden i Ottawa. Du måste beställa tid innan du kommer genom att klicka här för onlinebokning.

Efter ansökan tar det 2-3 veckor innan passet är färdigt. Du kan hämta ditt pass på ambassaden i Ottawa eller på ett av våra konsulat i Kanada (avgift tillkommer). Du måste hämta ditt pass personligen.

För en person som fyllt 18 år och som tidigare haft svenskt pass medtas följande handlingar (i original eller av notarius publicus bevittnad kopia):

  • Ifylld blankett Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap: Passblankett_uppgifter_provning_svenskt_medborgars.PDF.
  • Tidigare pass.
  • Giltig fotolegitimation med namnteckning om passet har gått ut eller är förlorat.
  • Kanadensiskt uppehållstillstånd, eTA, Permanent Residence Card eller kanadensiskt medborgarskapsdiplom (ej medborgarskapskortet) om du blivit kanadensisk medborgare efter 1 juli 2001 eller bevis om svenskt medborgarskap om du återfått ditt svenska medborgarskap efter den 1 juli 2001.
  • Polisanmälan om passet är förlorat.
  • Personbevis om du ändrat ditt namn sedan ditt senaste pass. Du kan begära personbevis genom att mejla till: servicejouren@skatteverket.se eller ringa Skatteverket på: + 46 8 564 851 60.
  • Beslut om svenskt medborgarskap för den som är född utomlands till svensk förälder och som har fått behålla sitt svenska medborgarskap efter 22-års dagen.

Avgiften betalas med debitkort, kreditkort eller kontanter vid ansökningstillfället.

Observera att du måste beställa tid innan besöket. Klicka här för onlinebokning.

Det är upp till sökanden att bevisa sitt svenska medborgarskap och att skaffa samtliga erforderliga handlingar.

Namnändring kan inte göras i samband med passansökan. Passet utfärdas med den information som är registrerad hos Skatteverket. Information om namnförvärv.

 

Förnyelse av pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer