Meny
  • Svenska

Japan

Nedan finns information om vad som behövs för att ansöka om att registrera ett nyfött barn eller ett barn under 18 som tidigare inte är registrerat i Sverige. Vill man även ha ett svenskt pass till barnet kan man även ansöka om ett så kallat samordningsnummer.

Följande krävs:

  • Barnet måste komma till ambassaden med minst en förälder (vårdnadshavare) helgfri måndag, onsdag, fredag mellan kl 9 och 12.
  • Ifylld blankett SKV7750 för namnanmälan som finns att ladda ner från Skatteverkets webplats (www.skatteverket.se).
  • Båda föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation.
  • Om gifta, föräldrarnas vigselbevis eller personbevis från Skatteverket att äktenskapet är registrerat i Sverige.*
  • ”Kosekitohon” (familjebevis) där det framgår att barnet är registrerat hos japanska myndigheter och namnen på föräldrarna. Översättning behövs inte, det går bra med ett japanskt dokument.
  • Om modern har ett svenskt personnummer ska kopia av förlossningsjournalen bifogas.
  • Ansökan av samordningsnummer är avgiftsfri.

* Barn födda efter 1 april 2015 erhåller svenskt medborgarskap om fadern är svensk medborgare även om föräldrarna inte är gifta med varandra.

Obs! Det kan ta upp till två månader att få besked från Skatteverket

 

Grundläggande information om: Registrera nyfödd utomlands

Läs mer