Meny
 • Svenska

Om utlandet Japan

Ansökan om pass för barn under 18 år i Japan

Barn måste ha ett person-/samordningsnummer innan en passansökan görs.

Beställning av Samordningsnummer samt Anmälan om Namn görs via ambassaden, se Registrera barn.De måste ske innan ansökan om pass görs.

Vid ansökan om förstagångspass för barn under 18 år erfordras följande:

 • Barnet måste komma till ambassaden med sina föräldrar (vårdnadshavare), under våra konsulära besökstider. Helgfri måndag, onsdag, kl. 09.00-12.00. För tillfället krävs bokning, de görs på ambassaden.tokyo@gov.se

 • Om endast en av föräldrarna kan komma med barnet måste den andra vårdnadshavarens bevittnade medgivande uppvisas. Ladda ner blankett här och ta med vid besöket.

 • Prövning av svenskat medborgarskap ska fyllas i och ta med vid besöket. Ladda ner här.

 • Har barnet endast en vårdnadshavare ska det styrkas.

 • Barnets födelsebevis som visar föräldrarnas namn ska medtas. Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln tillkommer bevis om svenskt medborgarskap.

 • Avgiften betalas vid ansökningstillfället, VISA eller MasterCard.

 • Minderåriga behöver endast vara med vid ansökningstillfället.

 • Det tar ca två veckor innan passet kommer till ambassaden. Du får ett mail när passet har kommit till oss. Får du inget mail, vänligen kontrollera din spammapp i mailen. Det har hänt att våra automatiska mail hammnar i den.

  Vårdnadshavare kan hämta ut barnets pass under våra konsulära besökstider. Helgfri måndag, onsdag kl. 09.00-12.00

Ansökan om pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer