Meny
 • Svenska

Om utlandet Japan

Ansökan om pass för barn under 18 år i Japan

Barn måste ha ett person-/samordningsnummer innan en passansökan görs. Läs informationen nedan innan du bokar tid. En tid måste bokas i förväg i det elektroniska tidsbokningssystemet, måndag eller onsdag kl. 09.00-12.00. En bekräftelse kommer per e-post från Migrationsverket (inte ambassaden). Du kan även ändra eller avboka tiden med instruktionerna i mailet.

Beställning av Samordningsnummer samt Anmälan om Namn görs via ambassaden, se Registrera barn. De måste ske innan ansökan om pass görs.

Vid ansökan om förstagångspass för barn under 18 år erfordras följande:

 • Barnet måste komma till ambassaden med sina föräldrar (vårdnadshavare), under våra konsulära besökstider. Helgfri måndag, onsdag, kl. 09.00-12.00. 

  Det krävs bokning för att ansöka om pass.
  Boka tid här

 • Om endast en av föräldrarna kan komma med barnet måste den andra vårdnadshavarens bevittnade medgivande uppvisas.
  Blanketten kan fyllas i på datorn. Ladda ner blankett här och ta med vid besöket.

 • Prövning av svenskat medborgarskap ska fyllas i och ta med vid besöket.
  Blanketten kan fyllas i på datorn.Ladda ner här.

 • Har barnet endast en vårdnadshavare ska det styrkas.

 • Barnets födelsebevis som visar föräldrarnas namn ska medtas. Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln tillkommer bevis om svenskt medborgarskap.

 • Avgiften betalas vid ansökningstillfället, VISA eller MasterCard.

 • Minderåriga behöver endast vara med vid ansökningstillfället.

 • Det tar ca två veckor innan passet kommer till ambassaden. Du får ett mail när passet har kommit till oss. Får du inget mail, vänligen kontrollera din spammapp i mailen. Det har hänt att våra automatiska mail hammnar i den.

  Att hämta pass

 • Det tar ca två veckor innan passet kommer till ambassaden. Du får ett mail när passet har kommit till oss. Får du inget mail, vänligen kontrollera din spammapp i mailen. Det har hänt att våra automatiska mail hammnar i den.
 • Vårdnadshavare kan hämta ut barnets pass under våra konsulära besökstider. Enbart en förälder behövs när man hämtar, den som hämtar måste kunna legitimera sig. Ta med barnet gamla pass.

  Bokning för att hämta pass krävs. Det är samma typ av bokning som för att söka pass.
  Boka hämtning av pass här.


  Ansökan vid polismyndighet i Sverige

 • Du ansöker om pass och nationellt ID-kort vid polismyndighet i Sverige. Den som söker i Sverige men inte kan vänta på sitt pass/ID-kort kan be att få detta skickat till Tokyo. Du berättar vid själva ansökningstillfället att passet ska skickas till Tokyo. En avgift på 1700 YEN kommer att tas ut när du hämtar passet på ambassaden.

Ansökan om pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer