• Svenska

Om utlandet Japan

Vigsel på ambassaden

Ambassaden i Tokyo har behörighet att förrätta borgerlig vigsel mellan två svenska medborgare, under förutsättning att åtminstone en av parterna är bosatt i Japan. Detta gäller även samkönade par. Kontakta ambassaden tidigast fem månader i förväg för att boka en tid. Under sommaren har vi begränsade möjligheter att förrätta vigslar.

Vilka papper behövs?

När tid för vigsel är bokad ska följande dokument skickas till ambassaden:

  • Hindersprövning intyg
  • Vigsel intyg
  • Passkopior
  • Passkopior på eventuella vittnen

Ambassaden behöver få dokumenten minst en vecka före vigseln.

Hindersprövning
Hindersprövning görs av den myndighet där man är folkbokförd. Är man folkbokförd i Sverige insändes ansökan om hindersprövning till Skatteverket. Blanketterna finns på Skatteverkets hemsida.
För den som är utskriven ur folkbokföringen och registrerad som boende i Japan görs hindersprövningen av ambassaden i Tokyo. För detta behöver vi:

  • Ifylld blankett ”Hindersprövning – Ansökan och försäkran”
  • Kopior på pass och eventuella japanska ID kort
  • Personbevis eller utdrag från folkbokföringsregistret. Om civilståndet inte framgår på detta och om du har varit gift tidigare måste du styrka att du är skild. Det gör du genom att bifoga en kopia av äktenskapsskillnadsdomen
  • Avgift erlägges kontant i JPY

Dokumenten kan lämnas in personligen under våra konsuära öppettider alternativt skickas in per post. I det senare fallet ska även ett frankerat och adresserat svarskuvert samt kontaktuppgifter bifogas.

En hindersprövning är giltig i fyra månader.

Namnändring
Vill du byta till din makes/makas efternamn, läs mer om hur du går tillväga på Skatteverkets hemsida.

Vittnen
Vid vigselakten ska två vittnen vara närvarande. Om brudparet har egna vittnen behöver ambassaden passkopior på dem. Vittnen ska vara myndiga och förstå svenska. Personal vid ambassaden kan fungera som vittnen men då behöver ambassaden information om detta i god tid.

Avgift
Avgiften för vigsel på ambassaden hittar ni här. Avgift utgår inte om minst en av parterna har sin hemvist i Japan.

Registrering av vigseln i Sverige
För att den lokala skattemyndigheten i Sverige ska kunna registrera äktenskapet krävs att ett intyg på att vigseln ägt rum skickas in. Detta görs av ambassaden.

Slutligen...
Ambassaden har tyvärr inte möjlighet att hjälpa till med hotellbokning, bröllopsmåltider, anvisning av hårfrisörska, förmedling av fotograf eller dylikt.

Senast uppdaterad 04 jan 2021, 11.00