Om utlandet Italien

Process och upphämtning av pass

Ansökan/förnyelse om ett svenskt pass eller nationellt id-kort kan ske vid ambassaden i Rom, vid en annan svensk ambassad eller hos polismyndigheten i Sverige. Handlingarna tillverkas i Sverige efter ansökan beviljats och skickas därefter till vald myndighet, både i Sverige eller annat land. Du får per automatik en e-post av polisen i Sverige när ambassaden i Rom tar emot resehandlingen.

Det finns även möjlighet att mot en avgift låta ambassaden skicka passet eller id-kortet till ett konsulat för utlämning vilket måste meddelas vid ansökningstillfället. Ambassaden skickar passet vidare till konsulaten enligt överenskommelse och det tar ytterligare cirka en vecka innan resehandlingen är klar för utlämning.

Både ambassaden och konsulaten har obligatorisk tidsbokning för att hämta ut pass. Kontakta ambassaden eller konsulatet via e-post eller per telefon för att boka en tid när du fått information att handlingen är tillgänglig för utlämning.

Pass och nationellt id-kort ska hämtas personligen, fullmakt gäller inte. När du hämtar ut ditt pass eller nationella id-kort ska du identifiera dig med en giltig id-handling och skriva din namnteckning (kontrasignera) på samma sätt som vid ansökan. Du måste ta med dig dina tidigare resehandlingar eftersom dessa måste makuleras innan de nyutfärdade kan lämnas ut.

För ungdomar under 18 år hämtas passet eller det nationella id-kortet av en vårdnadshavare, fullmakt gäller inte. Vårdnadshavaren måste kunna identifiera sig med en giltig id-handling. Om den minderåriga redan haft ett id-kort eller pass ska detta medtagas.

Den som fyllt 15 år kan själv hämta passet eller det nationella id-kortet om vårdnadshavaren medger detta vid ansökningstillfället och det antecknas i ansökan. Se till att ha med godkänd legitimation.