Meny
  • Svenska

Om utlandet Island

Förlust av pass i Island

Inom Norden råder passfrihet.

Detta innebär att personer ska kunna resa fritt mellan Sverige och Island utan att passera någon passkontroll. Observera att detta inte innebär att man kan resa utan någon som helst identitetshandling. Du måste kunna styrka din identitet vid förfrågan av behörig tjänsteman. Tag därför med giltig legitimation med bild. Ambassaden har uppmärksammats på att det tyvärr har förekommit att personer som reser med vissa flygbolag har nekats ombordstigning om de inte kunnat visa pass.

Om du har förlorat ditt ordinarie pass kan ambassaden utfärda ett provisoriskt pass åt dig. 

Förlust av pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer