Meny
  • Svenska

Om utlandet Irak

Se till att vara försäkrad

En avrådan från UD att resa till ett land eller område utgör en rekommendation. Det är den enskilde resenären som måste fatta beslutet om att resa eller inte. När UD avråder från resor har det ekonomiska och juridiska konsekvenser. Läs mer på UD:s sida "Vad innebär en avrådan?"

Vad ska man tänka på om man bestämmer sig för att resa trots att UD avråder?

Kontrollera ditt försäkringsskydd inför eventuell resa till Irak. Försäkringsbolagen kan göra inskränkningar i avtalen om UD avråder från resor.

Se till att vara försäkrad

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer