Meny

Sveriges ambassad Bagdad, Irak

Lokaltid Bagdad
22:08
09 apr 2020

Utlandsresor – förlängd avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juni 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Läs mer här

Aktuella händelser

Uppgifter om repatrieringsflyg från Bagdad (3 april)

Uppgifter har cirkulerat på Facebook om att ambassaden/UD skulle arrangera transport från Bagdad till Sverige den 13 april.

Dessa uppgifter stämmer inte.

Ambassaden kommer att informera om och när möjligheter ges att boka flygbiljett mellan Irak och Sverige. Information lämnas till de personer som anmält sig till ambassaden (ambassaden.bagdad@gov.se).

 

Ambassaden undersöker vilka möjligheter det finns att med kommersiellt flyg resa ut ur Irak. Svenskar som är intresserade av att lämna Irak bör anmäla sig till svensklistan och maila ambassaden på e-postadress ambassaden.bagdad@gov.se om detta inte redan gjorts. Alla som redan skickat oss e-post kommer att få informationen. Sådan utresa bokas och betalas av resenären själv.

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.

I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut.

Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Med anledning av coronavirusets  (COVID-19) spridning fattade irakiska myndigheter beslut om att utegångsförbud skulle införas i Bagdad fr o m 17 mars kl 2300 (lokal tid). I dagsläget gäller utegångsförbudet fram till söndag den 19 april, men detta kan komma att utsträckas genom senare beslut

I samband med det stängs samtliga flygplatser i landet för såväl inrikes som utrikes trafik.

Utegångsförbud råder även i den kurdiska regionen i Irak (KRI) och samtliga provinsguvernörer i landet har getts mandat att besluta i frågan, vilket också skett. I dagsläget gäller utegångsförbudet fram till söndag den 19 april, men detta kan komma att utsträckas genom senare beslut.  

Kombinationen av att Iraks grannländer har stängt sina landgränser för passage, ett totalt stopp i flygförbindelserna samt utegångsförbudet gör att resor till och från Irak, inklusive den kurdiska regionen, för närvarande är omöjliga.

Sektionskontoret i Erbil är obemannat så länge utegångsförbud råder i KRI. Förfrågningar kan dock ställas via e-post (erbil@swe-sectionoffice.se).

Ambassaden i Bagdad är begränsat bemannad med svensk personal men kommer inte att kunna erbjuda normal service under den närmaste perioden. Förfrågningar kan ställas via e-post (ambassaden.bagdad@gov.se). 

I frågor som rör flygresor, biljetter, ombokningar och liknande uppmanas  resenärer kontakta sitt flygbolag eller sin resebyrå.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar.

 

Ladda ner UD:s reseapp och anmäl dig till Svensklistan:

https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/

 

Lokala upplysningar

Irakiska hälsoministeriet hemsida lämnar upplysningar om spridningsreducerande åtgärder i Irak:   https://moh.gov.iq

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/coronavirus-wuhan-kina-januari-2020/

Frågor och svar om nytt coronavirus https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).  

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Senast uppdaterad 09 apr 2020, 16.14
Ambassadens reseinformation

Begränsad service p g a utegångsförbud

31 mar 2020

Ambassaden har p g a utegångsförbudet begränsad service

Nyheter

Vanliga frågor

Ska du resa hit eller är du redan här?

Ambassaden erbjuder reseinformation och konsulär service för svenskar, före och under vistelsen.

Hitta det samlat här

Non-swedish citizen interested in Sweden

Working in Sweden, travel to Sweden, study in Sweden or just interested in Sweden?

Find information here