Meny
  • Svenska

Om utlandet Irak

Avrådan

Irak - avrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 7 januari 2020 beslutat om att ändra avrådan för Irak. Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor till Irak förutom till provinserna Dahuk, Arbil och Sulaymaniyah i den kurdiska regionen i Irak. Avrådan gäller tills vidare.

Aktuella händelser

Mot bakgrund av den senaste tidens händelser i Irak är säkerhetsläget svårbedömt i landet, och kan ändras snabbt.

Svenskar som befinner sig i Irak bör vara mycket försiktiga, hålla sig uppdaterade via medier och ambassadens reseinformation, samt undvika folksamlingar och demonstrationer, som pågått i stor omfattning i Bagdad och de södra provinserna sedan 1 oktober 2019.

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD sedan tidigare från resor till Irak. Mot bakgrund av detta har ambassaden begränsade möjligheter att ge konsulär service till de som trots avrådan vistas i Irak.

Senast uppdaterad 03 jan 2020, 20.35
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor