Meny
  • Svenska

Om utlandet Irak

Avrådan

Irak - avrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 7 januari 2020 beslutat om att ändra avrådan för Irak. Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor till Irak förutom till provinserna Dahuk, Arbil och Sulaymaniyah i den kurdiska regionen i Irak. Avrådan gäller tills vidare.

01 apr 2020

Flyg från Irak

Ambassaden undersöker vilka möjligheter det finns att med kommersiellt flyg resa ut ur Irak. Svenskar som är intresserade av att lämna Irak bör anmäla sig till svensklistan och maila ambassaden på e-postadress ambassaden.bagdad@gov.se om detta inte redan gjorts. Alla som redan skickat oss e-post kommer att få informationen. Sådan utresa bokas och betalas av resenären själv.

14 jul 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan från den 15 juli

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande: 1. Efter den 15 juli 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Andorra, Polen och Tyskland. 2. Avrådan från icke nödvändiga resor till Schweiz införs från och med den 15 juli, och gäller till och med den 29 juli 2020. 3. För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 29 juli 2020.

Läs mer här

Aktuella händelser

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för globalt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, har UD den 18 juni 2020 förlängt sin avrådan från icke nödvändiga resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet till och med den 31 augusti. 

I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut.

 Lokal information om Coronaviruset

Med anledning av coronavirusets  (COVID-19) spridning råder tidvis utegångsförbud i Irak; vilka dagar och tider som gäller varierar mellan provinserna och kan hastigt förändras. Samtliga flygplatser i landet är stängda för reguljär trafik till den 22 juli. Om enstaka flighter går behöver resenären kunna visa upp pass och flygbiljett för att passera checkpoints till/från annan provins och för tillträde till flygplats. Resenärer rekommenderas att kontakta flygbolag och flygplatser för uppdaterad information. 

Kombinationen av att Iraks grannländer har stängt sina landgränser för passage, ett totalt stopp i flygförbindelserna samt utegångsförbudet gör att resor till och från Irak, inklusive den kurdiska regionen, för närvarande är omöjliga.

Erbils flygplats: https://erbilairport.com/Main/Main.aspx

Reserestriktioner gällande Kurdistan: https//gov.krd/coronavirus-en/information/

Sektionskontoret i Erbil är obemannat så länge utegångsförbud råder i KRI. Förfrågningar kan dock ställas via e-post (erbil@swe-sectionoffice.se).

Ambassaden i Bagdad är begränsat bemannad med svensk personal men kommer inte att kunna erbjuda normal service under den närmaste perioden. Förfrågningar kan ställas via e-post (ambassaden.bagdad@gov.se). 

 Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar.

 Ladda ner UD:s reseapp och anmäl dig till Svensklistan:

https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/

 Lokala upplysningar

Irakiska hälsoministeriet hemsida lämnar upplysningar om spridningsreducerande åtgärder i Irak:   https://moh.gov.iq

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/coronavirus-wuhan-kina-januari-2020/

Frågor och svar om nytt coronavirus https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).  

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Senast uppdaterad 14 jul 2020, 08.49
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor