• Svenska

Om utlandet Irak

Avrådan

Irak - avrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD den 7 januari 2020 beslutat om att ändra avrådan för Irak. Följande avrådan gäller:

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor till Irak förutom till provinserna Dahuk, Arbil och Sulaymaniyah i den kurdiska regionen i Irak. Avrådan gäller tills vidare.
Ursprungligt beslut om avrådan togs den 24 januari 2005. Avrådan gäller tills vidare.

21 dec 2023

Uppmaning till svenskar utomlands

Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Svenskar utomlands uppmanas att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Uppmaning till svenskar utomlands

Aktuella händelser

Viktig information till svenskar i Irak om säkerhetsläget

Den 15 januari 2024 riktades missilattacker mot staden Erbil i norra Irak, vilka resulterade i att civila skadades och dödades.

Sedan oktober 2023 har ett stort antal missil- och drönarattacker riktats mot militära anläggningar i Irak med närvaro eller förmodad närvaro av amerikansk militär personal. Flertalet attacker har genomförts i nära anslutning till Erbils flygplats, vilket under kortare perioder har påverkat flygtrafiken.

Koranbränningarna i Sverige under 2023 har lett till starka reaktioner i utlandet och flera faktorer tyder på att hotbilden mot svenska intressen i Irak har förstärkts avsevärt, med risk för riktade angrepp eller gärningar mot svenskar i Irak, eller personer, företag, organisationer och verksamheter som kan förknippas med Sverige.

Den 20 juli 2023 skedde omfattande protester vid svenska ambassaden i Bagdad. Ambassadkansliet intogs, vandaliserades och sattes i brand. Detta var den andra våldsamma demonstrationen inom en månads tid. Ytterligare manifestationer och incidenter mot svenska intressen i Irak kan inte uteslutas.

Svenskar i Irak och personer, företag, organisationer och verksamheter som kan förknippas med Sverige bör iaktta ökad vaksamhet och försiktighet. Svenskar bör generellt iaktta försiktighet i närheten av folksamlingar och så långt som möjligt undvika demonstrationer och andra situationer som kan utvecklas till oroligheter.

Givet osäkerheten kring utvecklingen kan det vara klokt att ha beredskap att med kort varsel ändra sina planer, hålla sig uppdaterad om utresemöjligheter, samt kontrollera sina resehandlingar och försäkringsvillkor.

Svenskar i Irak ska vara medvetna om att UD och ambassaden för närvarande inte har möjlighet att ge konsulärt stöd och service på plats i Irak, eftersom ambassaden är omlokaliserad till Stockholm. Konsulärt stöd kan sökas från svenska ambassader i andra länder i regionen eller från andra EU-länders ambassader i Irak.

Svenskar uppmanas att hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen och följa lokala myndigheters anvisningar, löpande ta del av ambassadens reseinformation, registrera sig på svensklistan och ladda ner appen UD Resklar (samt aktivera pushnotiser för Irak).

Vid en konsulär nödsituation kan UD-jouren i Stockholm kontaktas (bemannad dygnet runt, telefonnummer +46 (0)8 405 40 05).

Senast uppdaterad 12 apr 2024, 18.48
Ambassadens reseinformation

Vanliga frågor

Resklar

UD:s reseinformation direkt i fickan

I appen UD Resklar finns råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Om UD Resklar på regeringen.se
Svensklistan

Anmäl din utlandsvistelse

Om du vill att UD eller ambassaden ska kunna få tag i dig vid en större krissituation i landet kan du anmäla dig till svensklistan.

Anmäl dig till svensklistan